(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a mám zde s faktickou poznámkou pana poslance Votavu.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom krátká poznámka k vystoupení mého ctěného kolegy z rozpočtového výboru Fialy. Ano, deficit 100 mld. korun, ale to neznamená, pane kolego, vaším prostřednictvím, že se o 100 mld. zvýší státní dluh. Předpokládám, že jste pečlivě četl návrh státního rozpočtu a zjistíte, že vláda deklaruje, že se státní dluh nezvýší, že zůstane na stejné úrovni, jako je letos. Tolik jenom pro vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a nyní poprosím pana předsedu Fialu z ODS o jeho příspěvek do rozpravy.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně je tedy především líto, že zde není pan premiér Sobotka, protože u tak důležité věci, jako je státní rozpočet, by nepochybně přítomen být měl. Navíc jsem k němu chtěl mluvit, protože to, co je tady předloženo, je takový typický socialistický rozpočet. Není to rozpočet prorůstový, ale je to přerozdělovací rozpočet, který bere všem a dává jenom někomu. Já se obávám, že pan premiér Sobotka dovolil, aby jeho vláda dělala stejné chyby, jako dělal v době, kdy byl on sám ministrem financí. Mě tady napadá ten známý výrok Franze Josefa Strausse na adresu sociálních demokratů, který řekl: Dnešní socialisté se nijak nezměnili ani se nepoučili z minulosti. To, co dělali špatně, nezapomněli a to, co je moudré, se nenaučili. Bohužel na tomto rozpočtu se to v plné míře projevuje a já vysvětlím proč.

Je to samozřejmě první rozpočet Sobotkovy vlády a tato vláda opatření a zákony, které přijímá, přijímá s tím, že zpravidla začnou platit v roce 2015, takže nic, co se v ekonomice odehrává, není zatím výsledkem působení této vlády, ale naopak je to působením vlád předcházejících a i díky tomu jsme v takové ekonomické situaci - samozřejmě díky vnějším podmínkám -, že vláda má pro sestavování rozumného rozpočtu vlastně dobré předpoklady. A ona je nevyužívá.

Připomeňme si některé ty dobré ekonomické předpoklady. Tak HDP bude poprvé v historii vyšší než 4 000 mld. korun a očekává se, že i příští rok poroste HDP o 2 až 3 %. Pozitivní je také samozřejmě to, že klesla nezaměstnanost, tento trend má podle výhledu nadále pokračovat. Pozitivním faktem je samozřejmě také rostoucí spotřeba domácností, která by se měla držet nebo vyrůst v příštím roce. Oproti těm vládám, na kterých se třeba podíleli občanští demokraté, tak má současná vláda 4 procentní body růstu HDP k dobru. To dělá dodatečných více než 50 mld. korun příjmů do státního rozpočtu. Ale vládě to nestačí, vláda přesto plánuje schodek o 20 mld. korun vyšší, než měly vlády, ve kterých byla Občanská demokratická strana.

Tedy jednoduše řečeno, vláda má obecně dobré podmínky pro to, aby v dobrých časech splácela dluhy, investovala do dopravní infrastruktury, do podnikání, vzdělávání, výzkumu, inovací a také aby připravila naši zemi na příchod horších časů. A horší časy mohou přijít. Já nevím, ten rozpočet vypadá, že předpokládá trvalou konjunkturu. Možná se vláda tak věnovala jeho sestavování, že zapomněla číst zahraniční média, zahraniční analýzy, protože okolní země, jako je třeba Německo, a i některé vzdálenější, jako je třeba Francie, počítají nově s možností hospodářského poklesu a připravují se na to. Ale to Sobotkova vláda nedělá. Sobotkova vláda bezhlavě rozdává a neinvestuje. A z čísel, které tady máme k dispozici a se kterými jste se, doufám, všichni, kteří pro to chcete hlasovat, seznámili, tak je zjevné, že ten rozpočet není investiční, ale je přerozdělovací. Všem bere a vybraným dává.

Já jsem se hodně snažil pochopit, v čem ten rozpočet je tak investiční, a to je vlastně ta hlavní argumentace, se kterou vláda i pan ministr financí přichází - že nám předkládá investiční rozpočet. Pan ministr Babiš dokonce na konci června řekl: konečně budeme investovat, s tím, že by se měla rozběhnout stavba dálnic, investice poputují i do dalších odvětví. Musíme investovat, říkal pan ministr Babiš, s tím, že podle jeho představ by mohl být vyrovnaný státní rozpočet v roce 2017. K tomu směřujeme, takový je cíl, abych tady přesně citoval jeho slova. Když se ale podíváme na plánované investice, tak jak je máme v tomto předloženém rozpočtu, tak vidíme, že se jedná o 75,6 mld. korun, a to je o 26 % méně, než byly investice v roce 2013, kdy jsme se tedy rozhodně takto dobrým ekonomickým parametrům jako Česká republika netěšili.

No a když tedy máme očekávané dobré příjmy, když máme dobrou ekonomickou situaci, když nám všechno roste, ale neinvestujeme, a zjevně neinvestujeme více, než jsme investovali v minulosti, dokonce investujeme méně, tak se ptejme, kam ty finanční prostředky jdou. Samozřejmě že jdou podle charakteristiky rozpočtu, kterou jsem tady udělal na začátku, to znamená, že to je přerozdělovací socialistický rozpočet, tak jdou přesně tam, kam by jít neměly, a zvyšují se položky, které by se zvyšovat neměly.

Podívejme se například, co se zvyšuje. Zvyšují se běžné výdaje na provoz úřadů, zpravidla o 8, 8,5 %. Zvyšují se výdaje na činnost vlastních úřadů, meziročně vzrostly o 15,6 % a tvoří 20,5 % celkových běžných výdajů. Celkový nárůst běžných výdajů třeba jenom na Úřadu vlády je 8,5 %. Plošně rostou platy úředníků a dalších zaměstnanců místo toho, aby se počet úředníků redukoval a aby se lépe odměňovali ti, kteří opravdu dělají dobrou práci. Jenom výdaje na platy úředníků tady rostou o 6,5 % a samotný Úřad vlády - jenom Úřad vlády - vyplatí na platech o 55 mil. více než v letošním roce a přitom zaměstnává navíc dalších 43 lidí. Ale to je jenom jeden z příkladů, kde se plýtvá a kam ty peníze, které chybí na investicích, vlastně jdou.

Další charakteristika toho rozpočtu nebo toho, co dělá Sobotkova vláda, je, že se nám zvyšují mandatorní výdaje. Jsou na historicky nejvyšší úrovni a tvoří 58,5 % rozpočtu. A tady ty mandatorní výdaje samozřejmě tvoří růst důchodů, sociální dávky, ale také třeba příspěvky na sociální důsledek restrukturalizace ve výši 11 %, podpora nezaměstnanosti, kde taky rostou ty finanční prostředky, i když nezaměstnanost čekáme nižší. Samozřejmě platby do veřejného zdravotního pojištění rostou o 2 mld., protože jste předtím zrušili poplatky, a rostou samozřejmě i dotace. Na této schůzi máme materiál, který navyšuje investiční pobídky pro zahraniční firmy na 11,6 mld. ročně. Pro velké zemědělce jste nedávno schválili zelenou naftu, tam jste schválili dotaci pro ztrátové OKD, čili formou dotací také utrácíte ty finanční prostředky, které by se daly použít jinak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP