(10.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Oproti střednědobému výhledu jste daně zvýšili o 16 mld. - nikoliv proti skutečnosti, proti výhledu -, což je dalších 16 mld. na příjmové straně k dobru a pozitivně se to promítá do deficitu, ale oproti střednědobému výhledu jste neušetřili ani korunu, protože střednědobý výhled počítal s výdaji o 24,5 mld. nižšími. Šetří se na výdajích, nešetří se na tom, že mám vyšší růst. Vyšší růst bych měl tedy promítnout do snížení deficitu nebo alespoň do investic. Ale vy ho promítáte jedině a výlučně do provozních výdajů státu a do sociálních dávek a investice snižujete.

Ještě jeden - protože se velmi často mluví o krásném prorůstovém rozpočtu - výdaj, na kterém se snad všichni shodneme, že je prorůstový, a to jsou výdaje na vědu a výzkum. Bývalá vláda TOP 09 a ODS si mimořádně zakládala na tom, že i přes značné úspory, kterých skutečně dosahovala a snižovala rok od roku strukturální deficit, zatímco vy ho zvyšujete, tak jediný výdaj, který opravdu rostl, byl výdaj na vědu a výzkum. Dovolte konkrétní čísla, je to včetně prostředků Evropské unie: rok 2011 - 37,6 mld., rok 2012 - 39,1 mld., rok 2013 - 39,8 mld. To znamená, každý rok se to o něco zvýšilo. Rok 2015 - 34,9 mld. O 5 mld. méně rozpočtuje váš rozpočet - prorůstový!

Jediný prorůstový výdaj, který se dá najít v tom zvýšení, jsou sociální dávky a platy. Přesvědčení, že podpoří spotřebu obyvatelstva takovým způsobem, že vyššími platy a sociálními dávkami na dluh roztočíme kola ekonomiky. Tomu věří málokdo. Za prvé proto, že se může jednat pouze o krátkodobý impuls, který je bezprostředně v tom jednom jediném roce spotřebován, protože nebylo nic investováno, a zůstanou pouze dluhy. Za druhé proto, že jsme výrazně proexportní ekonomikou, zatímco domácí spotřeba čerpá většinu z importu. Spotřebitel se chová racionálně, to znamená vybírá si kvalitu a cenu bez ohledu na to, kde to vyrobili. Tedy vyšší spotřeba, pokud v ni můžeme doufat, tím, že navýšíte platy a sociální dávky, může podpořit zaměstnanost v zemích, které nám sem dovážejí, ale určitě nepodpoří zaměstnanost tady.

Rozpočet, který zvyšuje celkové výdaje a současně škrtí investice pod jakoukoliv úroveň krizových let, je rozpočet, který můžeme nazvat učebnicovým projídáním budoucnosti. Myslím si, že tady vzhledem k tomu, že pan prezident pochválil vládu za tento rozpočet, a současně je pan prezident znám svým výrokem, že k budoucnosti se musíme proinvestovat, tak buď mu jeho poradci dali špatné informace o míře investic, které jsou velmi nízké, anebo společně s vládou změnil své oblíbené rčení na to, že k budoucnosti se musíme projíst a propít. Tomu by ten rozpočet odpovídal, ale určitě ne, že se proinvestuje.

Vážené dámy, vážení pánové, nesouhlasím s tím, že rozpočet je úsporný, protože navyšuje výdaje. Oproti Rusnokovu rozpočtu o 18 mld., oproti racionálním předpokladům o 25 mld. Nesouhlasím s tím, že rozpočet podporuje investice, neboť v jakékoliv sledované kategorii, ať už investice z národních zdrojů, ať už investice se zapojením Evropské unie, ať už to, co bylo rozpočtováno, nebo ať už to, co bylo skutečně proinvestováno v jakékoliv této kategorii, přestože návrh rozpočtu zvyšuje výdaje, snižuje výši investic pod krizová léta. Ještě bych tak přežil, že vláda mlží a klame veřejnost o struktuře tohoto rozpočtu. To koneckonců není až tak překvapivé. Ale ten trend je mimořádně škodlivý pro budoucnost, protože budoucnost se rozhodujete projídat, nikoliv do budoucnosti investovat.

Z tohoto důvodu, protože v prvním čtení státního rozpočtu se schvaluje pouze bilance, saldo, vztahy na místní rozpočty, nezamítá se nebo může padnout návrh na vrácení s doporučením vládě, jak státní rozpočet přepracovat, si dovoluji navrhnout usnesení, že Poslanecká sněmovna vrací vládě návrh rozpočtu s doporučením: 1. celkové výdaje a saldo snížit nejméně o 20 mld., 2. objem investic z národních zdrojů zvýšit alespoň na úroveň roku 2012. To je ten rok, kdy jste nás všichni tak strašně kritizovali, že hrozně málo investujeme a škrtíme ekonomiku. Tak prosím s námi podpořte toto usnesení a zvyšte investice alespoň na tuto úroveň. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pane předsedo, za prvé bych vás požádal o písemný návrh usnesení a za druhé o tom budeme hlasovat až po ukončení rozpravy.

Nyní je zde jedna faktická poznámka, pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Vážení kolegové, kolegyně, pane předsedo, vážená vládo, chtěl bych jenom upřesnit pár věcí a osvěžit paměť poslanců a Poslanecké sněmovny. Pan kolega Kalousek říká, že predikoval schodek 110 mld. v době, kdy nemohl předpokládat, že se ekonomika otočí. Jenom upozorňuji, že v roce 2013 v době, kdy tuto predikci dával, již většina států v Evropě byla v černých číslech. Německo už významně, včetně Polska, takže je to trošičku lichý argument.

Druhá věc, která si myslím, že není tak úplně korektní, je říkat, že za všechno a celou ekonomiku může bůh. Když tady byl před třemi měsíci rozpočtový výbor z Německa, tak jenom kroutil hlavou, jak nešťastným způsobem jsme si počínali právě v době krize. Zvyšovali jsme daně, snižovali jsme koupěschopnost obyvatel a řešili jsme vzniklé problémy v ekonomice velice nešťastně. To znamená, není to jenom o bohu, ale je to i o rozumném, korektním a chytrém řízení ekonomiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. S faktickou vystoupí pan poslanec Kalousek, ale ještě vás chci informovat. Pan poslanec Klučka náhradní karta 17, pan poslanec Gazdík karta 18 a pan ministr zdravotnictví Němeček se omlouvá z dnešní schůze z důvodu účasti na jednání 26. schůze Senátu a dalších neodkladných pracovních záležitostí. Tolik tedy technická oznámení.

Pan předseda Kalousek má své dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom velmi stručně. Pane kolego, řekl jste jenom půlku mého argumentu. Nejenom konzervativní odhad vývoje ekonomiky, který nebyl tak optimistický, ale také tam bylo samozřejmě započítáno ono snížení daní z příjmu fyzických osob, které jste zvýšili. To se musí říkat dohromady. Oba dva parametry zvyšují příjmy. A hovoříme-li o úsporách, mluvíme především o výdajové straně. A výdajovou stranu vy prostě zvyšujete, proto to není úsporný rozpočet. A nezvyšujete to ve prospěch investic, ale zvyšujete to ve prospěch projídání. To jsou vaše čísla, ne moje. Já za to nemohu. A to, že by snad hospodářský růst, o který se teď strachujeme vzhledem k posledním informacím z eurozóny, měla na svědomí vaše vláda, tomu snad nemůže věřit úplně nikdo. Naše taky ne, ale já se aspoň racionálně přiznám. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byla faktická poznámka pana poslance Kalouska. A ještě jedna faktická, pan poslanec Plzák. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP