Stenografický zápis 19. schůze, 21. října 2014

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec René Číp
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Poslanec David Kádner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jan Farský
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Jourová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Miroslav Kalousek


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Václav Votava


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Miloš Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miloš Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Zahradník


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec David Kasal
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Soňa Marková


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Skalický
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Vít Kaňkovský


128. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2014 a s tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 263/

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Rostislav Vyzula


4. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec František Vácha
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Simeon Karamazov
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec František Vácha
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec František Vácha


5. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Radek Vondráček
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Laudát
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 18.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP