(13.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Takže se dneska dostáváme k tomu, že pokračujeme v praxi, že tady něco děláme, průmyslu, dopravě nepomůžeme, až na dvě tři výjimky, ale ty nejsou tím podstatným. Dneska investory, zadavatele zakázek netrápí kvalifikace, část z nich účelově trápí odvolávání se k ÚOHSu, ale to ostatní, co se děje potom, co jsou podepsány kontrakty na dodávku stavby a je realizována, tak z toho prakticky s jednou a ne zrovna šťastnou formulací tento předklad neřeší vůbec.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Jako další je s přednostním právem přihlášen pan zpravodaj pan poslanec Ladislav Okleštěk. Pouze pro pořádek říkám, že zatím je návrh dán k projednání pouze výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, pane předsedající. Navrhuji, aby byl projednáván také ve výboru hospodářském. Dále bych vás chtěl požádat o zkrácení lhůty o 20 dnů na 40 dnů. A myslím si, že plno myšlenek, které tady říkal můj předřečník, bude prostor zapracovat v jednotlivých výborech.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jako další pan poslanec Hovorka. Po něm mám přihlášeného do rozpravy pana poslance Volného (Pilný). Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jenom požádat, aby předmětem projednávání ve Sněmovně, ale i ve výborech nebylo jenom to meritum, co je obsaženo v návrhu zákona, ale abychom se velmi závažně zabývali i tím, na co upozorňují soutěžitelé a na co upozorňují zadavatelé veřejných zakázek. (V sále je velký hluk.) A to je komplikovanost tohoto zákona, zdlouhavost výběrových řízení a je to také velmi nerovné postavení při plnění zakázky ve vztahu zadavatel - vlastní dodavatel a subdodavatel. To znamená aplikace stejných podmínek i pro subdodavatele těchto veřejných zakázek. Je to jakási implementace toho, co je dneska v německé právní úpravě. Je to implementace důvěryhodnosti soutěžitele. Je to požadavek na důvěryhodnost a také požadavek na to, aby nebyla jediným kritériem pouze cena, ale i hospodárnost veřejné zakázky, a je to požadavek ze strany zadavatelů, aby bylo možné pořádat dvoustupňové řízení, aby se nejdříve soutěžila kvalita, a potom se soutěžila cena. Jedině tak může dojít k tomu, že zákon přinese to, co se od něho očekává. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Stanjury. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych jenom říct, že je mýtus, že jediným kritériem je cena. To, že se zadavatelé bojí vypisovat zakázky, je realita. Ale je to mýtus. A pokud budeme šířit nějakou osvětu, že to takhle zadavatelé dělat nemusí, tak to udělá jenom dobře. Souhlasím s tím, že máme mluvit o kvalitě, ale ještě bych upozornil o jeden krok dříve. Je velmi důležité, jestli zakázka vůbec bude, nebo nebude. To je taky velmi důležité. Velmi často se vypisují zakázky na to, co by si úřady mohly udělat samy. A pak je to nejjednodušší. Pak ani nehodnotíme kvalitu a cenu, ale prostě se to udělá doma a nemusíme to složitě nakupovat ve smyslu - dneska ráno jsme o tom mluvili -, když si někdo objedná, aby jim externí firma zpracovala organizační schéma nějakého úřadu, to je podle mě naprosto nepřijatelné. To musí dělat ti, kteří úřad řídí.

A chtěl bych dát jeden podnět poslancům, kteří se tím budou zabývat. V rozpočtovém výboru to s největší pravděpodobností nebude. Já si myslím, že je důležité, abychom se vrátili k tomu, aby reference byly hodnoticím kritériem - ne pouze list, kde napíšete všechno, co se dělalo. Protože když vy sami něco děláte, tak první, na co se ptáte, když investujete svoje peníze, samozřejmě na cenu, kvalitu, ale také na zkušenosti. A když si objednáte rodinný dům, tak chcete vědět, co firma už postavila, chcete se zeptat člověka, který tam bydlí, zda to postavila včas, zda po třech, pěti, osmi, deseti letech nejsou nějaké skryté vady, jak se firma staví k záručním opravám a podobně. Takže bych poprosil kolegy a kolegyně v hospodářském výboru a výboru pro veřejnou správu, aby zvážili i tuto možnost. Samozřejmě to nesmí být kritérium převažující. Myslím, že se to dá omezit. Váha by mohla být maximálně 30, 40 %. Ale je to velmi důležité a takhle to vychází v praxi, v privátním sektoru je naprosto běžné, že kromě ceny a kvality posuzujete i reference firmy. A to když se nám povede v nějaké diskusi dát, tak si myslím, že zlepšíme možnosti výběru pro zadavatele. Někdy je to velmi složité. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Poslední věta. Musíte vybrat firmu, se kterou nemáte dobré zkušenosti, protože zadávací podmínky vám jinou možnost ani nedávají. A to je špatně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Pilný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegové a kolegyně, budu se snažit být spíš Pilný než Volný, takže se budu držet faktů a také nebudu vzývat jako mí předřečníci, Krista ani jiné církevní hodnostáře.

Co je v takzvané poněkud zpackané nebo nedostatečné novele zásadní? Za prvé je to opravdu změna v přístupu ÚOHSu, protože tam se kauce, která tam je, stanovuje podle velikosti zakázky a může dosáhnout až 10 mil. Dál je tam propadnutí kauce v případě, že je návrh stažen nebo nebyl projednán, a je stanoven velmi vysoko, takže to velmi výrazně může ztížit, a doufám ztíží, obstrukce, které jsou u ÚOHSu vedeny.

Dále tam je, že je možné zadávat veřejnou zakázku, i když je jeden zadavatel za určitých podmínek. Byla tady zmíněna kritéria veřejné zakázky. Tam je seznam toho, co se při zadávání veřejné zakázky může posuzovat, a opravdu to není jenom cena. Samozřejmě půjdeme asi dále, protože evropská směrnice, která byla přijata v Bruselu, již připouští dokonce veřejnou zakázku na řešení nějakého problému, nejenom na jeho konkrétní realizaci.

Dále je tam formulace o nepředvídatelných okolnostech. Je tam pokus o to, aby to bylo děláno s péčí řádného hospodáře. Tu formulaci můžeme samozřejmě opravit, ale jde o to, aby na základě takzvaných nezjistitelných nebo nepředvídaných okolností nebyli kriminalizováni zadavatelé zakázky. To je tam tedy zmíněno.

Potom jsou tam změny, které byly nutné udělat, protože měl podle návrhu Senátu existovat jednak nějaký seznam hodnotitelů, což je velice problematická záležitost. Upravují se také věci, které se týkají oponentního řízení, které by nesmírně zkomplikovalo celý proces zadávání a postupu procesu veřejných zakázek.

Samozřejmě tady máme pořád otázku víceprací, překročení nějakého limitu, který tady je. O tom můžeme samozřejmě jednat. Stejně tak můžeme jednat o tom, jestli jsou, nebo nejsou zmapovány inženýrské sítě. Ale to opravdu není otázka tohoto zákona. To je otázka toho, aby se v jednotlivých úřadech, magistrátech, obcích a tak dále daly tyto věci do pořádku. To se zákona netýká, protože pokud nevím, co v zemi leží, tak to asi opravdu není problém tohoto zákona.

Když to shrnu, tak se domnívám, že tato novela je velmi významným krokem a řeší řadu okamžitých problémů, které, pokud se nám podaří novelu projednat dostatečně brzy a bude platit, výrazně změní postup v oblasti veřejných zakázek. Samozřejmě budeme čekat dál na novelu, která by měla být mnohem rozsáhlejší. A je otázka, jestli mohla být připravena dříve, nebo později, ale rozhodně bych doporučoval tuto novelu co nejdříve přijmout, protože není kosmetickou úpravou, je zásadním průlomem v adresování velkých problémů v zadávání veřejných zakázek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment neeviduji žádnou přihlášku do rozpravy, ani faktickou poznámku, tedy obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Pane ministře? Ne. V tom případě přistoupíme k hlasování.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan zpravodaj ještě navrhl hospodářský výbor. Táži se, zda máte někdo návrh na doplnění pro další výbory? Neeviduji.

 

V tom případě dám hlasovat. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 315. Přítomných poslanců je 127, pro tento návrh bylo 119 poslanců. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP