(13.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které v tento moment eviduji jediného přihlášeného a tím je pan poslanec Laudát. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jestliže budu kritizovat ten předklad, tak prosím nekritizuji pana ministra. Dostal jsem na výběr, že si můžu vybrat mezi dvěma, a po včerejším traumatu z vystoupení pana Prachaře před odbornou veřejností ve věci dopravy jsem samozřejmě sáhl po profesionálovi.

K tomu samotnému zákonu, nebo novele. Já už nevím, jaká mám použít slova - snad Kriste Pane! Já mám paní Jourovou velice rád, byl jsem jeden ze tří poslanců, kteří se jí zastávali, když byla přepadena na letišti bezpečnostními orgány, a věřil jsem, že je férová. Ale to, co vyšlo z její dílny, z jejího ministerstva po mnoha měsících, je dosti otřesné. Samozřejmě nebudu dávat návrh na zamítnutí v prvním čtení, což bych asi udělal za všech jiných okolností, ale ta situace si skutečně vyžaduje nějaké řešení. A každé řešení je pořád ještě o něco lepší než žádné řešení.

Na půdě hospodářského výboru se uskutečnilo setkání jednak zástupců ministerstev - kromě ministra vnitra, který tam chyběl, protože to byl nějaký, bych řekl, téměř vrchol kriminalizace investorů, veřejných investorů podotýkám - to byl nějaký březen, jestli se nemýlím, nebo začátek dubna, konec března - tak tam byla celá řada ministrů a nebo jejich zástupců a slibovali radikální rychlou změnu, alespoň v první fázi do konce června paní ministryně změnu parametrickou. Nic z toho se nestalo. Dneska tady máme tento předklad.

Co vítám, že tam je. Tak z té diskuse, která tam probíhala, snad je tam jedině vyřešená otázka Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. To je jedna z těch věcí. Ale nechápu, proč ministerstvo potřebovalo tři čtvrtě roku, a stejně to nevyřešilo, aby se změnily parametrické věci.

To, co každý zadavatel veřejné zakázky ví zcela jasně, s čím se potýká, je otázka víceprací a méněprací. Pan předseda ÚOHS Rafaj říkal, že to není z jeho dílny. Já se přiznám, jsem nevěděl, že došlo k pravomocnému výroku nějakého soudu, myslím že v Hradci Králové, že od té limitní částky, o kterou nesmíte tu investici překročit, tj. 20 %, tak vícepráce se nasčítávají, ale nemůžete odečíst náklady za neuskutečněnou část díla. Takže i když dodržíte limit stavby, tak přesto můžete být dokonce kriminalizován, nebo minimálně porušíte zákon o zadávání veřejných zakázek a já nevím, kolik dalších různých předpisů... (Hluk v sále. Poslanec Laudát chvíli čeká, ale nic se neděje.) ... Dalších předpisů právě proto, že to ujede. A když dodržíte absolutní cenu, což by mělo být to podstatné kritérium, pro ten veřejný rozpočet -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. Já jsem čekal, zda kolegyně a kolegové ztiší hlasitost svých rozhovorů. Nestalo se tak. Tak vás nyní žádám, abyste skutečně snížili hladinu hluku. A máte-li něco podstatného k řešení, tak jděte do předsálí, ať slyšíme, co pan poslanec Laudát přednáší. Prosím pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Takže zcela zbytečně, nevím, neřeší.

Další věci. Všeobecně známý nešvar - že není dobrá projektová dokumentace, správci sítí nevědí ani, kde mají sítě a jaké mají sítě. Pro Evropskou unii a pro zbytek kultivované Evropy zcela nepochopitelná záležitost, u nás bohužel běžný standard. Takže je samozřejmě vždycky nakreslený nějaký projekt, ať už pro fázi územního řízení, pak už u stavebního povolení je řada odchylek a kámen úrazu nastává v okamžiku, kdy se ta stavba dostává do úrovně projektové dokumentace, realizační dokumentace. A samozřejmě jakékoli odchylky některými zběsilými auditory, o nichž už tady dneska ráno byla řeč, se dostávají do té části vícepráce. Není to zpřesnění projektu, to zákon nezná. A zákonodárce se tuhle sumu problémů pokusil tady v návrhu vyřešit lišácky v ustanovení § 23 odst. 7 písm. a). Vím, že to bylo z jednání a z nějakých malérů, když bylo zastaveno čerpání OP Doprava, tak se vymyslel termín - objektivně nepředvídané okolnosti. A do toho se snažili investoři v naprostém zoufalství - a nejenom státní, ale i obecní, krajští - nacpat jakékoli změny nebo řadu těch běžných na stavbě bagatelních automatických změn, které se vždycky vyskytují. A samozřejmě někdo to skousl, jiný ne, někdo podal trestní oznámení.

Teď je tady zaváděn termín - okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Náš právní řád tohle nezná, tzn. v tom se to vůbec neposunuje, nebo jenom velice mlhavě. A zase to je otázkou posouzení potom permanentních oznamovatelů orgánů činných v trestním řízení. Je to obrovská pastva pro právní kanceláře, které si bude muset dál investor najímat, aby ony dělaly výklad toho, co se tímto rozumí. V jiných souvislostech a v jiných zákonech je zmíněna péče náležitého hospodáře. A ten termín tady není takto rozebrán, aby se tam daly dát skutečně průběžné úpravy stavby, změna postupu výstavby, která s sebou nese něco... (Hluk v sále přetrvává.) Můžu poprosit pana...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mohu to zopakovat. Ale skutečně vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste nediskutovali v sále, abyste poslouchali, co se přednáší, a diskusi abyste přenesli do předsálí. Děkuji vám.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Nevím, kolik bude ještě potřebovat ministerstvo - nejenom tohle, ona v tom jede doprava a další, Ministerstvo průmyslu a obchodu - na to, aby tam dali paragraf. Proč my tedy máme mít jenom těch 20 %, když zbytek Evropy má od 30 do 50 %? A i evropská směrnice nová, na kterou se paní končící ministryně odkazovala, výrazně liberalizuje ten přístup.

Já nebudu zdržovat, ale musím říct jedno. Jenom to, že naléhavá potřeba něco s tímto zákonem dělat mě nevede k tomu, abych skutečně podal návrh na zamítnutí v prvním čtení. Předpokládám, že garančním výborem je hospodářský výbor, kde se tohle téma probírá téměř na každém jednání, protože ono zasahuje do celého veřejného sektoru způsobem negativním. Nicméně jenom s politováním musím říct - kdyby někdo místo celostránkových mediálních povídání o tom, jak udělá revoluci v zákonu o zadávání veřejných zakázek, aspoň něco udělal... My tady máme konkrétní důkaz, že bohužel, bohužel neudělal. A obrátí se to i proti této vládě, protože pan ministr Prachař nebo jeho nástupce, nevím, jak to dopadne, neprosadí nic. Dál bude obrovské penzum zdržovacích taktik, kriminalizace investorů, protože tento zákon to nemění. Nevím, co je tak složitého na tom, napsat jednoduchou novelu.

A závěrem svého vystoupení podotýkám, že v hospodářském výboru jsme změny, které nám tam byly přislíbeny, požadovali napříč politickým spektrem, zleva doprava. Nikdo tam nepožadoval opačnou cestu, tzn. totální hlídání, složitý zákon. Nabízeli jsme, aby se to urychlilo a nešlo to do připomínkového řízení - což teď úředníci různých resortů ukázali přesně, že z toho udělali zase takové nic, až na dvě tři výjimky v zákonu -, že to můžeme podat jako poslanecký návrh, který podpoří, a bylo by vhodné, aby to udělal někdo z koalice, aby to mělo širší podporu. Aby vznikl tento pozměňovací návrh ve spolupráci s příslušným ministrem nebo ministryní tak, aby to ve vládě nenarazilo. Nic z toho se nestalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP