(12.10 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Přesto ale musím reagovat na některé věci, které tady pan předseda Okamura řekl, a nemůžu je nechat bez povšimnutí, protože teď se rozhodujeme o tom, jestli skončí proces transformace České pošty na akciovou společnost. To je ten pseudostřet, který máme s panem ministrem Babišem, protože já o žádném střetu nevím. My spolu normálně kultivovaně hovoříme a pan ministr si vyžádal ještě nějaká ekonomická data, která prostě dostane. Nic víc, nic míň. Na konci toho procesu by mělo být to, že český stát se rozhodne, jakou cestou chce s Českou poštou jít. Český telekomunikační úřad, tedy úřad českého státu, prohlásil, že Česká pošta, aby plnila tzv. univerzální službu, že jí stačí 2 100 poboček. To znamená, Česká pošta, má-li se chovat jako řádný hospodář, a její management by se takto chovat měl, tak přeci v první fázi přijde a zruší 1 100 poboček. A to je to, co tato vláda přeci nechce. Tam nechceme směřovat. Pokud dneska víme, že pobočková síť, dámy a pánové, s sebou nese ztrátu 2,4 mld. korun, tak jakýkoli byznys, který v současné době pošta najde, to prostě nenahradí. Nenahradí. Takže chápu, že je potřeba Českou poštu ořezat na dřeň, co se týká nákladů.

Byl jsem naprosto konsternován z toho, co Česká pošta všechno sponzoruje včetně fotbalového poháru za osm milionů. Takže my nutíme pošťačku, aby v zimě v mrazu nosila za 15 tisíc hrubého těžkou kabelu, a vedle toho se vyhazovaly peníze oknem. Tady jsem s panem vicepremiérem zajedno, že je potřeba tyto náklady jednoznačně odstranit. Jednoznačně. A pracuje se na tom. Na druhou stranu potřebujeme pro Českou poštu přechodné období, abychom tento státní podnik stabilizovali. My jsme tady v minulosti otvírali trh pro cokoliv, ale bez toho, aby se český stát podíval na zájmy svých vlastních organizací. České dráhy, ČD Cargo, Česká pošta.

Takže to je na vysvětlení, co bych já k tomu ještě rád dovysvětlil. Ale naprosto odmítám argumentaci, že Česká pošta není kontrolovaná, že nemá auditované hospodaření. To se naprosto ohrazuji proti těmto výrokům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Omlouvám se, pane poslanče (Volný). S přednostním právem pan ministr Babiš, po něm s přednostním právem pan předseda Okamura.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych potvrdit - my nemáme s panem ministrem vnitra vůbec žádný spor. Taky nikdo nechce rušit pobočky. Já říkám: Ano, zachovejme služby. Nicméně se chci o tom přesvědčit, že skutečně Česká pošta nemá žádné rezervy, a proto jsem ho požádal, aby mi dal podklady a umožnil mi seznámit se s Českou poštou, abych se trošku taky vrátil ke své profesi. A samozřejmě se budu o to zajímat. Jen pro informaci, protože ten benchmark a porovnání je důležité, tak rakouská pošta, která je na burze ve Vídni, má EBITDA Margin 13,2 % a vydělává ročně 285 mil. eur. To znamená 7,8 mld. korun. A jak je známo, v Rakousku je 8,5 mil. obyvatel versus 10,5 u nás. Takže možná bychom se mohli tam jít zeptat. Zítra přijde rakouský ministr financí, tak se ho zeptám, jestli bychom tam nemohli na nějaký benchmark. A německá pošta je taky na burze ve Frankfurtu a má EBITDA Margin 6,5 %. Takže tady není žádný rozpor mezi panem ministrem Chovancem a mnou. Mně jde jenom o to, že když teda mám hlídat tu kasu a teď někdo říká, ano, budeme to muset dotovat, tak se chci o tom přesvědčit, že skutečně tam nejsou rezervy. Takže postupujeme společně. A taky za těch pár měsíců se nedají udělat nějaké zázraky, ale uvidíme. Budeme o tom jednat a myslím si, že máme oba stejný cíl, aby Česká pošta fungovala dobře a neprodělávala peníze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Po něm pan poslanec Okamura s přednostním právem, po něm pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Mně bude stačit opravdu pár minut. Chtěl bych tímto v rámci rozpravy požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení zkrácení doby na projednání ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Eviduji jeho návrh. Teď s přednostním právem pan předseda Okamura. Pardon, Františku (Laudáte.). Po něm s přednostním právem pan ministr, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Děkuji za slovo. My jsme se tedy trošku asi nepochopili. Já jsem velmi rád, že se rozproudila veřejná debata před občany o České poště. To opravdu občané určitě vítají. Ale my jsme se trošku nepochopili. Já jsem pouze chtěl dát inspiraci pro to, abychom také uvažovali směrem, kde Česká pošta může mít dobré postavení, kde je ten potenciál, a společně ten potenciál hledali, abychom České poště dali prostor, jakým způsobem se na trhu lépe uplatnit i ekonomicky. Hnutí Úsvit samozřejmě chce zachovat všechny pobočky České pošty. Sám pocházím ze Zlínského kraje a je to velice důležité, aby na těch vesničkách pošty zůstaly, i CzechPointy. A jsme absolutně pro to. A samozřejmě souhlasíme i s tím, a tady samozřejmě pana ministra chválím, opět se potvrzuje to, o co žádáme léta. Aby sponzoring státních firem typu Lesy České republiky, ČEZ, Česká pošta, které sponzorují, přestože jsou víceméně monopolními státními firmami, sponzorují nějaké sportovní podniky a další, že je to potřeba samozřejmě okrouhat, protože myslím, že služba veřejnosti má samozřejmě v tomto ohledu přednost.

Proto jenom znova zdůrazňuji, že já jsem tady dal inspiraci, nevolal jsem po žádném omezování služeb České pošty. To bylo přesně naopak, ten můj nápad. Hledal jsem další prostor, kde by Česká pošta mohla ekonomicky dobře fungovat, abychom zachovali kompletní portfolio služeb České pošty i na posledních malých vesničkách, aby tam občané ty služby měli.

A myslím, že jinak co se týče toho, na co jsem reagoval na pana ministra Babiše - když jsem to viděl v televizi, tak mi to vyznívalo trošku jinak. Protože nejprve se musím podívat na cashflow, nejprve se musím podívat na hospodaření a podobně, takže jsem rád, že je hospodaření průhledné, ale evidentně ani ministr financí ho nemá jakoby od začátku v ruce. A jak ho máme mít v ruce potom my, kteří jsme opoziční poslanci? Takže jsem rád, že se to tady vyjasní a že to bude skutečně transparentní a že se dozvíme kompletní údaje o hospodaření České pošty. A všichni myslím, že směrujeme ke stejnému cíli. Aby to fungovalo, aby občané měli službu a pokud možno úplně dlouhodobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Ještě jednou a myslím, že už dneska naposled, k České poště. Já jsem se nepřipravoval na diskusi o České poště. Na druhou stranu zhruba před třemi měsíci jsem tady slíbil, že vám pošleme strategii České pošty, protože chápu, že všichni poslanci, všechny poslanecké kluby mají zájem o vývoj v tomto státním podniku. To se také stalo.

Vedle toho bych chtěl ještě říct několik slov k tomu. Prostě Deutsche Post, německá pošta, ke které všichni vzhlížíme, která na burze opravdu je, velice dobře v minulosti investovala. Její výsledky hospodaření nejsou na základě listovního trhu v Německu, ale německá pošta koupila třeba DHL. To znamená, německá pošta většinu svého ekonomického úspěchu realizuje mimo území Německa a v těchto dceřiných společnostech, které vlastní. To není z toho, že by bohatla na rozesílání dopisů a balíků. Bohužel, tak to prostě nefunguje.

Slovenská pošta za univerzální službu platí zhruba 300 mil. korun. Při pobočkách 1500. Italský stát platí italské poště. Francouzská pošta dostává dotaci. Jinak my jsme prostě zaspali, dámy a pánové! My jsme zaspali třeba i v tom, že nemáme outsourceované pobočky. Česká pošta má outsourceováno 0,4 % poboček! Německá 100 %! Každá pobočka úspěšné německé pošty, spravuje ji nějaký privátní partner té pošty, a proto ten ekonomický zázrak je tady. My se k němu dopracujeme. Potřebujeme přechodné období, aby Česká pošta prostě přežila. Česká pošta dneska zaměstnává 33 tis. zaměstnanců, má obrat 20 mld. a její zisk v letošním roce se pohybuje na úrovni 300 mil. Ten zisk má sestupnou tendenci.

Jsem pro se podívat do ekonomických dat. Dneska pověřím pana ředitele Elkána, aby veškerá ekonomická data ve zjednodušené podobě poslal všem poslancům Parlamentu České republiky a senátorům, abychom tu nebudili dojem, že hospodaření České pošty je něco neznámého a něco tajného. Takže dnes odešleme data, abyste se s nimi mohli všichni seznámit. Samozřejmě podrobnější screening posíláme Ministerstvu financí podle jeho potřeb.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Dále s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP