(12.00 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, při sestavování státního rozpočtu se vycházelo z tehdy aktuálních dat a prognóz. V průběhu času se však ukázalo, že v některých oblastech nebyly zcela naplněny předpoklady, z nichž se původně vycházelo. Navrhuje se proto upravit zákon o státním rozpočtu na rok 2014 tak, aby reflektoval současnou situaci a co nejvěrohodněji odrážel očekávané skutečnosti. Jedná se o změny v rámci kapitol Ministerstva zdravotnictví, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo životního prostředí, Státní dluh, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí.

Konkrétně se jedná o tyto změny. Zvyšují se příjmy kapitoly Ministerstva zdravotnictví o 700 mil. korun z titulu splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky v roce 2013.

Snižují se příjmy kapitoly Český telekomunikační úřad, protože skutečné příjmy z aukce volných radiových kmitočtů činily o cca 1,5 mld. korun méně, než bylo očekáváno.

Snižují se příjmy kapitoly Ministerstva životního prostředí z dražeb emisních povolenek o 300 mil. korun. A zároveň se snižují odpovídající výdaje kapitoly související s těmito příjmy ve výši 150 mil. korun.

Zvyšují se výdaje kapitoly Ministerstva dopravy z titulu poskytnutí dotace Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 mld. korun.

Zvyšují se příjmy kapitoly Ministerstva financí o 2 mld. z titulu vrácení uhrazené částky společností AKRO na základě vzrušujícího rozsudku Nejvyššího soudu.

Z důvodu zachování schodku státního rozpočtu se navrhuje snížit výdaje kapitoly Státní dluh o cca 920 mil. korun.

V podrobné rozpravě bude navrženo zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pan ministr tady důkladně tento tisk odůvodnil. Myslím, že je zcela zbytečné, abych znovu opakoval, co tady již řekl. Doporučuji postoupit do dalšího čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu. První byl pan předseda Okamura, potom pan poslanec Volný.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nemohu si odpustit u tohoto bodu pár poznámek a samozřejmě už vůbec ne u bodu, který se týká principu státního hospodaření.

Součástí námi předložené aktualizace příjmů státního rozpočtu je například hned na úvod kapitola 328 - Český telekomunikační úřad, ve které se navrhuje přijetí faktu, že z výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800, 1 800 a 1600 megahertzů je očekávaný výnos 10 mld. korun. Tento výnos byl původně navržený na 8 mld., poté zvýšený na 10, skutečnost je 8,5 mld. Ale já bych tady nechtěl hovořit o nějakých technikáliích a detailech, ale spíše se opět zamyslet nad principy státního hospodaření a vůbec fungování.

Ono už jenom termín "navrhovaný očekávaný výnos". Když jsem si ten tisk četl, už jsem se musel hned zkraje jako byznysmen v podstatě pousmát. Vláda navrhuje, kolik bude očekávat, a přitom kdybychom k problematice telekomunikací přistoupili komplexně a s dlouhodobou moderní vizí, očekávání můžou být úplně jiná, a nejen pro vládu, ale také pro běžné občany. Budu konkrétní, aby bylo jasné, proč jsem o tom všem vlastně začal mluvit a proč zrovna o telekomunikacích.

Česká pošta. Pořád se potýkáme s tím, a slyšíme to v médiích, že hledá, čím se bude v budoucnu živit, protože její původní činnosti postupně odebírá soukromý sektor a ona zase ve své zoufalosti přebírá činnosti donedávna vyhrazené soukromému sektoru. A samozřejmě jestli to takhle půjde dál, jednou pošta, jak ji dlouhá léta známe, skončí. V této souvislosti jsem v médiích zrovna zaslechl, jak pan ministr financí Babiš právě žádá o vysvětlení cash-flow hospodaření, což je velice správně, že se někdo začal vůbec zajímat o to, jak takový velký gigantický státní podnik funguje. Já už jsem se o to zajímal dlouho, ale ministrem financí jsem nikdy nebyl, a tím pádem se k těm číslům nemohu dostat. Ale této snaze určitě fandíme, aby se nesypaly bezhlavě peníze do ztrátových firem, které jasně neukážou způsob svého hospodaření.

Ale chtěl bych, abychom právě v případě České pošty neskončili jenom u kontroly cash-flow a u nějakého auditu nebo u nějakých rozvah, ale abychom opravdu byznysově a podnikatelsky přemýšleli o tom, kde jsou nějaká nová strategická místa pro Českou poštu, kde by vlastně mohla získat i celkem monopolní postavení - a kde jinde než v telekomunikacích? A už jen diskuse nad možností, a už jsem to navrhoval vícekrát, že by stát začal provozovat mobilní telefonické služby nebo alespoň bezdrátový přenos dat, by zcela změnila pohled komerčních subjektů na trhu a tyto komerční subjekty by rády zaplatily cokoliv, aby si uchránily svůj komerční monopol nad těmito službami. A to nemluvím o tom, kdyby stát pokryl republiku vysokorychlostním internetem pro všechny zdarma a prostřednictvím internetové telefonie by zadarmo komunikovaly všechny státní a veřejné instituce. Miliardy, o kterých tu hovoříme, bychom měli během velmi krátké doby v kapse. Já jsem o tom tuhle mluvil s ministrem vnitra panem Chovancem, teď jsem zapomněl to číslo, ale jenom to, co utrácí Ministerstvo vnitra a jeho organizace za telefony, internet a přenos dat, tak tuším, že to číslo snad bylo přes miliardu ročně. To znamená, že jsou to gigantická čísla. A kdybychom sečetli všechny tyto náklady za státní instituce, tak bychom bez problému mohli vybudovat pokrytí nějakou sítí po celé České republice. Samozřejmě mobilní operátoři by měli utrum, ti by nás tady lobbovali, ale my v Úsvitu víme, že se zlobbovat nenecháme a že by toto samozřejmě prospělo.

Na takovém řešení by samozřejmě profitoval nejen stát, ale také každý občan si teď hned spočítá, kolik by ušetřil, kdyby měl telefon a internet zadarmo. Zadarmo by samozřejmě nebyl, ale rozhodně by se to vyplatilo v poměru k miliardám, kdy veřejné organizace platí tyto služby komerčním operátorům, a obrovským ziskům těchto operátorů, a navíc bychom určitě uměli komerčním firmám poskytnout služby, z nichž by se provoz takové sítě platil. A prosté kupecké počty říkají, že i tak by se náklady bohatě vrátily v úsporách, protože samozřejmě by díky tomu vzrostla spotřeba občanů, protože by jim v kapsách zůstalo více peněz a mělo by to dobrý vliv na ekonomiku, jelikož by lidem zůstalo samozřejmě více prostředků na utrácení. A koneckonců nejen občan, ale možná i mnohý ministr si umí spočítat, kolik by ušetřil jeho úřad na telekomunikačních službách.

A už jenom dvě věty. Opět jsme u principu, který je tady opakovaně rok, trošku jako když hrách hází na zeď, ale je to právě to manažerské uvažování, kdy nemusíme občanům, ale třeba ani školám nebo nemocnicím zvyšovat příjmy, ale právě jít opačnou cestou, kdy často stačí, aby stát snížil jejich náklady, a výsledkem bude samozřejmě vyšší spokojenost i životní úroveň v České republice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne. Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Dále je přihlášen pan poslanec Volný - ale pardon, pane poslanče, s přednostním právem se přihlásil pan ministr vnitra Milan Chovanec, kterému tímto dávám přednost. Po něm pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem neměl ambici vystupovat, ale musím tady vysvětlit některá tvrzení svého předřečníka o České poště. Jak český stát neumí provozovat železniční dopravu bez dotace, stejně tak se dostáváme do situace, že český stát prostřednictvím svého státního podniku Česká pošta neumí bez dotace udržet pobočkovou síť. Český stát se v minulosti rozhodl zavést datové schránky a toto jedno opatření Česko poštu stálo 800 mil. korun. Jedním škrtem pera jsme sice ušetřili u ministerstev při posílání doporučených dopisů, na druhé straně jsme tyto peníze sebrali České poště, a. s.

Já se tady chci naprosto ohradit proti tomu, že hospodaření České pošty je neprůhledné. Česká pošta své hospodaření audituje, Česká pošta má dozorčí radu. Otázkou je, jestli český stát jako akcionář prostřednictvím Ministerstva vnitra v minulosti nastavil směr České pošty správně. To je ta otázka, kterou tu dneska řešíme. To, že Česká pošta má datové výzvy, to, že Česká pošta má hledat nové klienty, to, že Česká pošta má mít ambici se chovat tržně, to bezesporu ano. Jezdím po České republice, mluvím se starosty. První téma, které je zajímá, je nezavírejte nám pobočku České pošty - první téma. Až potom je služebna policie, hasiči, ale první je Česká pošta. Já bych byl nerad, abychom z tohoto tématu dělali téma předvolební. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP