(11.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Dodávám fakt, že právě ten extrémně složitý systém DPH, který v České republice máme, je motorem gigantického množství daňových podvodů. Takže jsem rád, že téměř po roce, co je tato vláda u moci, tak že kromě, řekl bych, méně systémových kosmetických změn tady máme alespoň náznak toho správného směru, který tady Úsvit od začátku prosazuje. Jelikož jsou dvě cesty, jak k té problematice DPH přistoupit. Buď více regulovat, kontrolovat a registrovat, což bohužel také Ministerstvo financí plánuje zase v jiných oblastech, nebo naopak systém zjednodušit, zpřehlednit a hlavně zlevnit. Zlevnit pro stát a pro firmy a zároveň ho nastavit tak, že daňové podvody nebudou potřeba a nebudou ani možné. A to je ta cesta, kterou se chce ubírat Úsvit. A proto bychom při této příležitosti už vládu také chtěli vyzvat, aby tento náznak, který tady v tomto zákoně o DPH předvedla, tak aby pokud možno se v těchto krocích pokračovalo systémově v dalších oblastech ohledně správy daní v České republice. A stačí přitom málo - a už jsem o tom hovořil vícekrát. Stačí se inspirovat ve vyspělých zemích světa, kde DPH dokonce vůbec nemají, např. v USA. A pokud už chceme plošně danit, tak daní z prodeje, kterou platí konečný spotřebitel a která se mezi podnikateli neodečítá. Samozřejmě DPH nepůjde změnit bez souhlasu Evropské unie, ale vláda chce být proevropská, tak pokusme se být tedy alespoň v něčem lídry a ne outsidery anebo ocásky, ocáskem v rámci Evropské unie. A iniciujme aspoň debatu, diskusi na celoevropské úrovni a pokusme se o ty změny. Jak jsem již říkal, opravdu stačí málo. Stačí jen opravdu chtít a nebýt líný. Ostatně našich dobře placených zástupců máme v Evropské unii dost. A podporu najdeme jistě všude, kde mají zdravý selský rozum. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než vystoupí pan poslanec Volný, přednostní právo uplatnil pan předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Za prvé chci říct, že budeme hlasovat pro propuštění zákona do druhého čtení. Nicméně chci ve svém vystoupení poukázat na dva problémy, které bychom mohli ještě ve výborech diskutovat.

Za prvé je to reverse charge, kdy je pravda, že nová nařízení Evropské unie nám umožňují rozšířit seznam zboží a komodit, na které se vztahuje. A mně z toho výčtu, který je v důvodové zprávě, zaujal jeden nejasný, tzn. zařízení, která obsahují integrované obvody. Jestli si vůbec umíme představit, co všechno, jaké zařízení obsahuje integrovaný obvod, jeden nebo více. Je to věc, kterou určitě budeme chtít debatovat na rozpočtovém výboru. Mně přijde ta definice tak obecná, že ten výklad může být nejednoznačný a způsobilo by to problémy jak na straně plátců, tak na straně finančních úřadů a státní správy. A stejně tak nevím úplně přesně, proč se navrhuje, aby reverse charge byl i u mobilů a tabletů. To mi přijde jako přenášení daňové povinnosti, nebo alespoň částečné přenášení daňové povinnosti na subjekty, na ty, kteří normálně nakupují a v tom okamžiku to DPH budou platit.

Říkám, chceme to debatovat, nebudeme navrhovat zamítnutí. Myslíme si, že je to věc k debatě. I když nám to nařízení Evropské unie umožňuje, zda je to rozumné.

A druhá věc, kterou určitě budeme chtít podrobně debatovat, jsou kontrolní hlášení. Ministerstvo financí odhaduje ve své důvodové zprávě administrativní zatížení ve výši zhruba 1,4 mld. na podnikatelský sektor s tím, že tam rovnou píše, že existují firmy, které poskytují ekonomický software a které řekly už Ministerstvu financí, že to poskytnou zdarma. Tak si myslím, že v debatě by nebylo možná od věci to zveřejnit, aby i podnikatelé věděli, kdo jim to udělá zdarma. Ale opět otázka, kterou budeme chtít debatovat - jestli to musí být pro všechny. Jestli to musí být i pro ty, kteří platí DPH, nejen pro ty, kteří mají nadměrný odpočet. Jestli bychom tu zátěž přece jenom nemohli snížit. Případně že bychom tuto povinnost uvalili pouze na odvětví, ve kterých se dějí karuselové podvody. To znamená, není to, že bychom to odmítali jako celek, ale budeme se chtít v rámci debaty ve výborech bavit, jestli to nemůžeme zúžit, abychom zase nepostihovali ty poctivé, ty malé, kteří poctivě platí, nemají žádný problém a my jim uložíme novou (nesrozumitelné) povinnost - v dobrém úmyslu boje s daňovými úniky.

Takže tyto dvě věci avizuji, že budeme chtít podrobně debatovat. Budeme rádi, když najdeme shodu na nějakých pozměňovacích návrzích, ale návrh zákona jako celek podpoříme do dalšího čtení. Jenom bych v té debatě poprosil, aby nebyla vyhroceně opozičně vládní, ale abychom zkusili opravdu podle mého názoru ty věcné připomínky nebo věcné otazníky, které vznášíme, prodebatovat u obou dvou těch opatření. U těch ostatních nemám, co bych v této chvíli v prvém čtení komentoval. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, pane předsedající, kolegové, já bych chtěl načíst a požádat tímto o souhlas se zkrácením doby na projednávání ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak, není, tak rozpravu končím. Zeptám se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí závěrečné slovo. Pan ministr, prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já bychom jenom krátce reagoval na pana Stanjuru. My samozřejmě jsme připravení o tom diskutovat. Diskutovali jsme v rámci ministerstva limit hotovosti, za který občané elektroniku nakupují. V Německu je to 5 tis. eur, na Slovensku taky byly názory, abychom to dali na stejnou úroveň, jak jsme dali do novely o možnosti, kolik je limit na placení v hotovosti, takže k tomu jsme samozřejmě otevření.

Hlavní problém našeho rozpočtu a ztrát z podvodů z DPH jsou pohonné látky. Shodou okolností zítra má přijít pan německý ministr financí, rakouský ministr financí, polský, maďarský a slovenský. My jsme to jako Česká republika navrhli, já jsem to navrhl v Bruselu, že to je náš hlavní cíl. A tam přicházíme o největší peníze, tam proti tomu bojujeme, tam se pokusíme přesvědčit Brusel a další členské státy, aby šly na to, protože na pohonné hmoty my to nemůžeme sami bez Bruselu zrealizovat.

Takže jsme samozřejmě otevření k debatě, jak to tady odeznělo ze strany pana Stanjury. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj si nepřeje závěrečné slovo. Protože nepadl žádný návrh na vrácení či zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému. Já se zeptám, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Takže budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 302, přihlášeno je 146, pro 115, proti 1. Tento návrh byl přijat. Takže jsme tento návrh přikázali výboru rozpočtovému.

 

A ještě v rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů.

Zahajuji hlasování, kdo je pro, abychom zkrátili lhůtu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 303, přihlášeno je 147, pro 83, proti 1. Tento návrh byl také přijat.

 

Takže konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru rozpočtovému a zkrátili jsme lhůty podle návrhu. Končím bod 36.

 

Budeme pokračovat bodem

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona
č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013,
ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
/sněmovní tisk 293/ - prvé čtení

Prosím pana ministra financí, aby tento tisk uvedl. A zůstává také zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Votava. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP