(11.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V zásadě jsem očekával veto, ale těch dvacet podpisů bych rád viděl, protože když to není jménem dvou klubů, ale je to dvaceti poslanců, tak bych rád viděl, kterých dvacet poslanců to veto dalo, protože mě to skutečně zajímá. Já jsem pochopil tu přestřelku, která běží tři dny, a říkám, nevyvolala ji žádná z opozičních stran, ale vládní strany, v zásadě nejsilnější vládní strana, v odpovědi ministra financí jako velký útok na ministra zdravotnictví. V zásadě zaznělo, že on se brání řádnému prošetření, protože má máslo na hlavě a patří k těm ředitelům, kteří nakupovali předražené věci. Tak mě velmi překvapuje, že zrovna sociální demokracie nechce dát prostor svému ministrovi, aby se mohl před Poslaneckou sněmovnou obhájit.

Samozřejmě že vládní politici mají víc informací než my. Také jsem nechtěl řešit výsledek auditů. To si myslím, že ani Poslanecké sněmovně nepřísluší. Rozumím tomu, že to je uprostřed nějakého běhu. Tomu já fakt rozumím. Ale kdo to vytáhl? Sociální demokraté. Kdo na to reaguje? ANO. Kdo reaguje na reakci ANO? Sociální demokracie. A my chceme mít také informace. Docela logické.

Pan předseda Faltýnek tady řekl docela závažné informace, že jsou, jestli jsem to dobře pochopil, zbytečné veřejné zakázky. Že to jsou věci, které by si ředitelé a lidé, kteří tam dělají, mohli udělat za vlastní, už za stávající mzdy. To přece je kvalifikovaný příspěvek do debaty o zdravotnictví.

Já jsem chtěl slyšet jenom názor členů vlády, jestli jsou účelové audity, nebo běží všechno, jak má. Evidentně se v televizi obviňují dva členové vlády jeden druhého, ten říká ty to máš účelové, a ten druhý mu říká ne ne ne, já to klidně budu řídit místo tebe. Ty máš máslo na hlavě, ty jsi taky nakupoval předražené - omlouvám se za tykání, v tom vykání se to těžko, neoslovoval jsem je přímo. Jinak bych samozřejmě oběma pánům vykal.

K mému překvapení dvacet sociálních demokratů, dvacet členů klubu sociální demokracie, o tom mluvit nechce, nechtějí dát prostor svému ministrovi, aby se hájil. Já to respektuji, ale skutečně těch dvacet podpisů bych byl rád, kdyby mi pan předseda řekl, že je má. To mi úplně stačí, nebudu je kontrolovat. Je to něco jiného, než když se předsedové klubů domluví a je jménem dvou klubů. To si myslím, že je naprosto nezpochybnitelné.

To je všechno. Je to škoda, tak to budeme navrhovat příště. Kdyby ministři chodili na interpelace, tak to necháme možná na interpelace, ale moc tam nechodí, tak to je potom složité, když nemáte možnost se mít kde zeptat.

Ale to klíčové sdělení přece zaznělo v televizi, kdy první místopředseda vlády obviní největší vládní stranu, že si z nezávislého auditu dělá předvolební kampaň, a vy říkáte nechceme o tom mluvit. No tak asi má pravdu. Nic jiného z vašeho postupu mi nevyplývá. Akceptujete názor ministra financí, že si děláte z nezávislých auditů předvolební kampaň. Já jsem to tak doposud nechápal, já jsem myslel, že se tady budete bránit a informovat nás, ale i veřejnost, jak to vlastně je. Nechcete, no tak si dělejte dál tu kampaň.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Jenom k proceduře. § 54 odst. 6 mluví o námitce dvaceti poslanců, nicméně nespecifikuje, že musí být písemná. Beru za prokázané, že je zde v sále více než 20 poslanců sociální demokracie, a předpokládám, že všichni přítomní slovy pana zastupujícího předsedy Váni tuto námitku uplatnili. Pokud tomu tak není, prosím, aby ten, který nechce uplatnit námitku z klubu sociální demokracie, vystoupil. Pokud nikdo nevystoupí, mám pocit, že je zde více než dvacet poslanců sociální demokracie.

Nyní se hlásil pan poslanec Laudát s přednostním právem, potom pan předseda Fiala.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Mně je líto, že jste na to dali veto. Je to útok na vás. Já tomu opravdu nerozumím. Přijde mně naprosto hrůzné, jestliže audit není možná dokončený, já nevím, protože od některých protagonistů vím, že nepodepíší audit. Oni píšou drafty a takové meziprodukty, aby to náhodou někdo nevzal a nedal je k soudu. To je první věc.

Druhá věc je, že ve slušné společnosti předpokládám, že běží ve spolupráci, anebo silově audit, ten je vypracován, k tomu se dotčené strany vyjádří, a pak je projednáván, ale já nevím, proč se to musí prát ve volebním týdnu před médii. Jestli si uvědomujete, jestli Evropská unie už dospěla do stadia, že se opírá o informace českých médií, a tady se ještě nalije, abychom měli ještě horší obraz, tedy nezlobte se na mě, ale to už je nějaká destrukce státu jak vyšitá. Snad se musí instituce v Bruselu opírat o jasná, korektní fakta, jasné, korektní postupy. A to, co tady předvádí vláda, je naprosto směšná, ale hodně nebezpečná tragédie.

A pan kolega, který tady dával veto - nepřál bych vám, jestli nejste náhodou na seznamu, že se zjišťují údaje na vás. Příště můžete být auditován vy, zákony nezákony. A vím, o čem mluvím, pane kolego prostřednictvím pana předsedy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda klubu hnutí Úsvit pan poslanec Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych se krátce také vyjádřil k bodu nemocnic. Dobře víte, že ve své zprávě se Evropská unie vyjádřila, že Česká republika je rizikovou zemí v čerpání dotací a že nedochází, nebo není úplně transparentní ve všech těchto věcech. Myslím si, že v situaci, kdy jsme v minulosti řešili v severních Čechách předražené nákupy zdravotnické techniky, kdy dostatečně ekonomika nemocnic není transparentní a máme o tom své pochybnosti, a chceme-li vyvrátit ty věci, které se týkají zprávy EU, my jako opozice musíme vyvinout určitý politický a společenský tlak na to, aby k veřejné diskusi docházelo, a musíme vyvinout politický tlak na to, aby nemocnice byly kontrolovány, aby byla přesná kontrola, protože kontrola, jak známo, posiluje důvěru. Z tohoto důvodu mě také mrzí, že ten bod byl vyřazen, ale věřím, že se k němu dostaneme, protože si myslím, že je potřebný, na některé z dalších schůzí, protože je potřebný pro české zdravotnictví, pro Česku republiku.

Dále mi dovolte ještě jednu věc. Pamatuji si, když jsme tady minulý týden na začátku řešili program schůze a já jsem tady vystoupil a řekl jsem, že je tam takové množství změn, že s tím nemohu souhlasit, protože to nejsem schopen tak rychle si přepsat a podívat se na to, k jakým změnám vlastně dochází. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, že před dnešní schůzí mi zavolal pan kolega Faltýnek, řekl mi, co by potřeboval přeložit, co by potřeboval změnit, já jeho jednání beru jako velmi kolegiální, protože jsme se o tom stihli poradit, a můžu říct, že pokud to bude tak, jak všichni předpokládáme, tak hnutí Úsvit návrh dnešní schůze podpoří. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Není tomu tak. Padlo zde několik návrhů, nicméně pan poslanec Votava svůj návrh stahuje, na návrh pana předsedy Stanjury bylo vzneseno veto, takže můžeme hlasovat pouze o tom, co navrhl pan předseda Faltýnek, a to je, abychom jako první bod dnešního jednání zařadili bod 146, jako druhý bod 129, a abychom zařadili nový bod na pořad schůze, a to je první čtení vládního návrhu zákona o veřejných zakázkách. Byl by to poslední bod dnešní schůze. Zeptám se, zda můžeme hlasovat najednou o těchto návrzích, nebo zda si někdo přeje oddělené hlasování. Najednou.

 

O všech třech návrzích pana kolegy Faltýnka budeme hlasovat jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 298, přihlášeno je 144, pro 130, proti 1, tento návrh byl přijat.

 

O žádných dalších návrzích podle mě hlasovat nemůžeme. Je tomu tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP