(22.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je namístě, dámy a pánové, aspoň z mé strany odcházejícího pana senátora Chládka (Předsedající opravuje: Víchu.) požádat o jisté odpuštění za příkrá slova, protože to, co... (Předsedající znovu opravuje: Pan senátor Vícha.) Víchu - požádat o odpuštění za příliš příkrá slova, protože ten kšeft pro ty právnické osoby, které by z návrhu Senátu měly zisk, je marginální promile proti kšeftu lobby Babišových spaloven, které vydělají na tom, co jste teď schválili, vzhledem k regulaci skládek. (Potlesk a smích, ministr Brabec tluče do stolu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já již pouze konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, a končím projednávání bodu číslo 3. Předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý večer před půlnocí, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Máme zařazen pevně bod číslo

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 173/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 173/5. Vítám mezi námi senátora Jiřího Bise, kterého tady vidím. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr dopravy Antonín Prachař. Pane ministře, máte slovo. Zároveň žádám, aby se připravil pan Pavel Čihák, pokud bude chtít mluvit jako zpravodaj hospodářského výboru. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh novely zákona č. 361 o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 247 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje řádnou implementaci právních předpisů Evropské unie do českého právního řádu. Návrh dokončuje transpozici směrnice 2011/82 Evropské unie o usnadnění příhraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu a směrnice 2006/126 o řidičských průkazech a jejích dvou novel. Z věcného hlediska upravuje návrh poskytování základních informací o dopravním přestupku v úředním jazyce jiného členského státu Evropské unie, není-li přestupce občanem České republiky, dále výměnu informací o udělení řidičských oprávnění řidičským průkazem mezi členskými státy Evropské unie, dílčí úpravy ve vymezení skupin vozidel, pro která se udělují řidičská oprávnění, a dílčí úpravy vymezení výcvikových a zkušebních vozidel.

Poslanecká sněmovna na své 10. schůzi dne 20. června vládní návrh zákona schválila ve znění pozměňovacích návrhů na doplnění § 27 odst. 5 a § 118a zákona č. 361, body 2 a 10 až 13 v části prvního návrhu. Na základě pozměňovacího návrhu na doplnění § 27 odst. 5 bylo možné rozhodnout o odstranění vozidla neoprávněně stojícího na pozemní komunikaci pouze v případě, že na vozidle byl předtím použitý technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla a do 24 hodin nebylo požádáno o jeho sejmutí. V souvislosti s tímto pozměňovacím návrhem také příslušným způsobem upravují § 118a.

Ministerstvo dopravy se k navrhované úpravě odstraňování neoprávněně zaparkovaných vozidel staví odmítavě a vnímá možnost rizika spojená s jejich přijetím. Zákaz, popř. výrazné omezení možnosti okamžitého odtahu neoprávněně stojících vozidel má potenciál narušit fungování současného parkovacího systému v Praze a jiných větších městech a fakticky odstranění existující hrozby odtahu vozidla neoprávněně stojícího ve vyhrazených zónách. (Místy není přesně rozumět.) Taková vozidla by při použití botičky naopak delší dobu blokovala parkovací místa řidičům, kteří si pořídili za úplatu rezidenční kartu. Možným dopadem navrhované úpravy je i zvýšení finančních nákladů na činnost městské policie. Dle vyjádření pražské městské policie bylo nutné zajistit zhruba 300 až 400 tzv. dalších botiček a zvýšit počet městských strážníků asi o 120 osob. Ministerstvo dopravy zároveň od Policie České republiky nezískalo informace, ze kterých by plynulo, že v rámci současné úpravy dochází k odtahům vozidel složek integrovaného záchranného systému.

Senát nyní vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jimiž se z návrhu zákona vypouští výhradně výše uvedená úprava odstraňování neoprávněně stojících vozidel. Přestože si uvědomujeme změny, které vedly k zahrnutí této úpravy do vládního návrhu zákona o silničním provozu, při zohlednění výše uvedených rizik mi dovolte doporučit Poslanecké sněmovně schválit projednávaný návrh zákona ve znění schváleném Senátem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se chce vyjádřit pan poslanec Pavel Čihák jako zpravodaj. Ano. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Čihák: Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jen bych chtěl vyjádřit své stanovisko jako stanovisko kladné k pozměňovacím návrhům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji zpravodaji. Otevírám rozpravu a jako první v ní vystoupí pan senátor Jiří Bis, připraví se pan předseda klubu ODS a pak pan kolega Koubek. Věřím, že to bude velmi racionální, pane senátore. Děkuji.

 

Senátor Jiří Bis: Děkuji taky. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, odůvodnění stanoviska Senátu je celkem jednoduché. Botička neřeší uvolnění parkovacího místa, naopak ho blokuje. To znamená, nemá smysl řešit nějakou situaci tím, že způsobím větší obtíže, než získám. Získal bych to, že by vozidla, kromě jiných také poslanců a senátorů, nebylo možné odtáhnout. Nemyslím, že je to vhodné udělat za tu cenu, že nabourám systém rezidenčního parkování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za velmi racionální přístup pana senátora Jiřího Bise a nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Také věřím, že to bude velmi racionální.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jako vždycky, pane místopředsedo, jako vždycky.

Tak proč to vlastně řešíme znova? Protože když chceme nějaké řešení prosadit, tak podle mě je dobrá cesta to udělat přímo, a ne takhle pokrytecky. My to celé řešíme proto, že pan poslanec Huml a s ním já nevím kolik desítek poslanců z pěti sněmovních frakcí s výjimkou našeho klubu a klubu KDU to podpořili, a cílem je zabránit tomu, aby se poslancům odtahovala vozidla. A protože se to bojíme říct rovnou, tak řešíme obecnou úpravu. Mysleli si ti navrhovatelé pravděpodobně, že to schovají. A ejhle, všichni si toho všimli, protože to tak jednoduché schovat prostě není.

Tak byl by jiný návrh, který by zněl takhle otevřeně - jsme proti tomu, když už nám nemohou dávat botičku, aby nám nemohli ani to auto odtáhnout. To je podle mě návrh, který je jasný, a každý z nás by mohl být pro, nebo proti. Ale pan poslanec Huml, specialista na agenty CIA, tak nevím, jestli mu i tohle napověděli, vymyslel, že z toho uděláme obecnou úpravu, a navrhl a většina poslanců to schválila. Vzal jsem si s sebou tu sjetinu, kterých 64 výtečníků to bylo, kteří říkají úplně nelogicky: Aby vám odtáhli auto, tak tam musí být botička 24 hodin. V tom okamžiku ale trestáte ty lidi dvakrát, ty, kteří porušili nějakou věc, protože zaplatí jak botičku, tak odtah. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP