(20.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: No, paní senátorko, já se omlouvám, ale zatím to vypadá, že je to problém, aby poslanci věnovali pozornost. Znovu prosím některé, aby své schůze přesunuli do předsálí.

 

Senátorka Alena Gajdůšková: Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní senátorka je dáma a zejména pány prosím, aby se chovali jako džentlmeni. Děkuji.

 

Senátorka Alena Gajdůšková: Děkuji ještě jednou.

Začnu reakcí na pana poslance Stanjuru, předsedu klubu ODS. Já musím říci, že mě velmi potěšila jeho nevole nad tím, že jste obdrželi senátní verzi v té podobě paragraf, písmenko, pár slov, protože my tu nevoli sdílíme. Já ji sdílím velmi a už několik let, protože my v této podobě dostáváme všechny novely zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou. Roky a roky usiluji o to, abychom dostávali také důvodovou zprávu k tomu, co jde odsud ze Sněmovny. Myslím si, že bychom se jako obě dvě komory mohli domluvit, že si vzájemně budeme naše návrhy doplňovat i o to, co jsme tím vlastně mysleli. Já jsem přesvědčena o tom, že by to pomohlo i k tomu, aby byl zřejmý úmysl zákonodárce, a že bychom možná také předešli tomu právnímu pozitivismu, jak jsem o tom mluvila na začátku.

Nicméně, vědoma si této skutečnosti, nechala jsem rozeslat všem poslankyním a poslancům pozměňovací návrh s krátkou poznámkou, co který ten bod řeší. Dovolte mi ale to doplnit ještě o jednu záležitost. Budu citovat z původního návrhu zákona, tedy z toho, co bylo postoupeno Poslaneckou sněmovnou Senátu: "Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována" - a teď zdůrazňuji - "mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte."

Vážené kolegyně, kolegové, paní poslankyně, páni poslanci, každý právník, každý, kdo si to přečte, musí říci: Dobře, je-li to sdružení dobrovolných hasičů, jednou za měsíc, mají malé děti - a já znám takové skupiny - od těch malých, tříletých, schází se jednou za měsíc, splňují definici, splňují tuto dikci? Splňují, no samozřejmě splňují. Scházejí se pravidelně, vychovávají, učí děti kulturním a hygienickým návykům atd. Ta argumentace, kterou my jsme dostali k návrhu zákona, byla o tom, že na dětské skupiny čekají především zaměstnavatelé. Proto je ve zpřesnění té definice formulace, která se týká rozsahu týdenní pracovní doby podle zákoníku práce, a to, že je to zpravidla každý pracovní den. Jestliže je zpravidla, nemusí samozřejmě každý pracovní den být pokryt. Ale říkám, základní argumentace k dětským skupinám byla, že na tento zákon čekají především zaměstnavatelé, kteří chtějí zajistit péči o dítě svým zaměstnancům, tak aby mohli být zaměstnáni, tak aby zvláště ženy měly možnost toho, čemu se říká work life balance, čili sladění kariéry a rodinného života.

Dětská skupina také, tak jak je formulována a tak jak by měla vznikat podle tohoto zákona, má jasně stanovená kritéria. Je tam dána určitá regulace, ale také to znamená, přijmeme-li zákon, že je zde garance státu za to, v jaké kvalitě v dětské skupině bude péče poskytována. A to je to základní. Na jedné straně regulace, na druhé straně samozřejmě garance státu za určitou kvalitu. A zde se domnívám, že jestliže hovoříme o alternativách, tak by zde měla být zakotvena dobrovolnost. Ano, chceš mít garanci státu, ano, chceš mít úlevy, které ten zákon také poskytuje, a podporu pro dětskou skupinu, tak ale musíš splňovat určitá kritéria. Ale měl bys mít také možnost, pokud se nechceš řídit těmito kritérii, pracovat, poskytnout tu péči v jiném režimu, ať už je to podle živnostenského zákona, či nějak jinak. A ta dobrovolnost právě řeší ten problém, na který zde bylo upozorněno. To jsou chůvy a to je také vyšší odborné vzdělání, i když tam s tím nesouhlasím, protože jestliže někdo má vyšší odborné vzdělání, musí mít středoškolské vzdělání. Bez toho vyšší odborné vzdělání mít nemůže. Čili ta nejnižší hladina je středoškolské vzdělání a senátní formulace nevylučuje vyšší odborné vzdělání. Na závěr snad - možná, kdybychom zase postupovali tím striktně právním pohledem, možná by vypadla ta kvalifikace, která je získána na základě rekvalifikací chůva. Ale jestliže budeme trvat na znění z Poslanecké sněmovny, tedy na tom původním znění zákona, pak nám ale... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Poprosím vás, abyste přestali děsit paní senátorku. Senátoři pak budou mít strach chodit do Sněmovny, protože tady musí Poslaneckou sněmovnu překřikovat a nikdo je tady neposlouchá. Já vás prosím, abyste to nedělali v zájmu dobrých vztahů mezi našimi komorami. Děkuji.

 

Senátorka Alena Gajdůšková: Děkuji ještě jednou, pane předsedající.

Takže ještě jednou. Možná skutečně by se senátní návrh dotkl možnosti uplatnit se těch, kteří na základě rekvalifikace získali kvalifikaci chůvy, ale nicméně, pokud bude přijato původní znění, tak věřte tomu, že se to dotkne zhruba tří tisíc dětí v lesních školkách, věřte tomu, že se to dotkne více jak deseti tisíc dětí předškolního věku, které pracují v rámci spolkové činnosti, a samozřejmě příslušného počtu pracovníků, kteří s těmito dětmi pracují.

Kontrolou, pokud přijmeme dobrovolnost předloženou Senátem, kontrolou kvality jsou tam rodiče. Rodiče si rozhodnou, co preferují. A jestliže budou chtít garanci státu, půjdou tam, kde je mateřská škola, vzdělávání, nebo tam, kde je dětská skupina, podle té sociální oblasti. Ale kolegyně a kolegové, nebraňme volnosti, nebraňme alternativám. Ještě jednou vás žádám, podpořme senátní návrh zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní místopředsedkyni Senátu. Dále tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Dobrý večer, dámy a pánové. Víte, že já jsem v úvodu nebyl příznivcem dětských skupin, nicméně nezbývá mi než připomenout, že tady řešíme problémy samospráv, toho, že probíhaly velké projekty, stavěly se satelity, ale neřešila se občanská vybavenost.

My nemůžeme být v podstatě ani dobří ani špatní, protože vždycky se na nás budou dívat tak, že jsme něco schválili špatně, nebo že jsme něco nedomysleli. Ale myslím si, že na konci toho řetězce by měl být zájem dítěte, o které by mělo být postaráno. Měli bychom podpořit matky, měli bychom podpořit rodiče, aby mohli vykonávat ekonomickou činnost a zajistit tak svou rodinu.

Proto si dovoluji požádat vás, ty, kteří jste se ještě nerozhodli, abyste při svém rozhodování vzali v úvahu, ať nikoho neomezíme, ať nikomu neublížíme, ale abychom zajistili to, co chybí, a je to opravdu problém míst v mateřských školách, o kterém věřím, že je přechodný. Nicméně pokud se nerozhodnete pro senátní verzi, prosím, abyste podpořili verzi Poslanecké sněmovny, abyste zmáčkli v pravou chvíli to správné tlačítko. Děkuji vám. (Potlesk zleva.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP