(20.20 hodin)
(pokračuje Semelová)

Dále to, že by to bylo určeno pouze dětem do tři, maximálně čtyř let věku, a potom by nastupovaly do předškolního vzdělávání, kde by byly vzdělávány podle vzdělávacích plánů a kvalifikovanými učitelkami. Že by bylo zabezpečeno stravování ze strany poskytovatele.

Obavy máme také z toho, že obce budou upřednostňovat zřizování dětských skupin na úkor mateřských škol, které vyjdou dráž.

Bohužel naše pozměňovací návrhy, jak už jsem řekla, přijaty nebyly. Tím podle našeho názoru dochází k tomu, že zájem dítěte je upozaďován a stejně tak i rovnost dětí v přístupu ke vzdělávání, na tu startovací čáru pro celoživotní vzdělávání. Takže klub KSČM zákon o péči v dětské skupině, jak tu senátní verzi, tak tu verzi Poslanecké sněmovny podporovat nebude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Semelové. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Bebarová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Kolegyně a kolegové, mou povinností je informovat o petici, kterou na toto téma obdržela Poslanecká sněmovna a která poukazuje na znění tohoto zákona, které jsme schválili v červnu 2014 ve verzi, která podle názoru petentů likviduje všechny odlišné formy péče o malé děti včetně oblíbených lesních mateřských školek. Poukazuje na petici o počtu asi 13 tisíc podpisů, která na toto téma byla doručena též do Senátu. Po nás požaduje, aby zákon byl formulován tak, aby registrování k dětské skupině bylo volitelné. Potom skutečně vznikne slibovaná nová alternativa, a nikoliv jediná povolená forma péče o děti, což v původním návrhu hrozí. Petenti žádají Poslaneckou sněmovnu, aby přijala zákon o dětských skupinách pouze ve smyslu volitelné registrace, a poukazují v tomto směru na znění schválené Senátem. Tolik petenti.

Za sebe bych ráda pouze dodala, že je to poprvé, kdy jsem zde z úst předkladatele návrhu, pokud jím byl ministr, slyšela jako argument pro přijetí zákona to, že i když neplatí, tak že se v praxi aplikuje. Děkuji vám. (Potlesk poslanců za KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Bebarové. S faktickou poznámkou nejprve paní poslankyně Putnová, po ní paní poslankyně Nohavová s řádnou přihláškou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Anna Putnová: Doufám, že už dnes naposledy k tomuto tématu.

Myslím, že by nemělo zapadnout v rámci této diskuse, v diskusi o tom, jaké množství lidí se na nás obracelo ať už se stanoviskem kladným, nebo záporným, že by nemělo rozhodně zapadnout to, že zodpovědnost zůstává na třech ministerstvech - Ministerstvu školství, Ministerstvu práce a Ministerstvu zdravotnictví. A je škoda, že nás ministři, kteří všichni jsou z jedné strany, nedokázali seznámit s návrhem, který by byl mnohem jednodušší pro naše rozhodování. Já sama za sebe se přikláním ke sněmovní verzi, protože jsem přesvědčená, že cesta je řešitelná. Ale bez spolupráce těchto tří ministerstev se rozhodně neobejdeme. Pokud nebudou ona spolupracovat, nepodaří se vytvořit zákon, který by mohl být perspektivní do budoucnosti. Děkuji. (Potlesk z lavic zcela napravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Putnové za její faktickou poznámku. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Nohavová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zákon o dětských skupinách nám Senát vrací s pozměňovacími návrhy. Návrhy Senátu považuji za nedobré. Dětské skupiny, lesní školky či další zařízení existují, a existují dnes, jak všichni víme, a to bez zákona. Náš právní řád je dle názory většiny odborníků přebujelý. My se snažíme zákonem upravit vše, i to, co vůbec nepotřebujeme. A zákon o dětských skupinách je toho zářným příkladem.

V současnosti lesní školky i hlídání dětí na sousedském principu prostě existují. Fungují bez zákona, lépe řečeno fungují na základě obecně právních předpisů. Proto znovu opakuji, že zákon o dětských skupinách je nadbytečný. Tam, kde je problém s dětmi neumístěnými do mateřské školy, existují tyto varianty. Dětské skupiny mohou stejně jako dnes existovat po dobu potřebnosti, samozřejmě bez vydání nového zákona. A po dobu tzv. nepotřebnosti, což bude za dva, za tři roky, kdy opadne populační vlna, bude pro tyto děti i pro děti mladších tří let dostatek míst v mateřských školách.

Protlačování zákona vládní koalicí za každou cenu je varující. Nejen že jde v současnosti o nadbytečnou normu, ale jeho přijetí způsobí problém tím, že tzv. dnešní alternativa se stane minimální závaznou normou. A všichni víme, jak v českých podmínkách fungují minimální standardy. Opět upozorňuji na nebezpečí převodu mateřských škol na dětské skupiny. I sebeosvícenější starosta při nedostatku finančních prostředků bude často volit tu levnější alternativu, to je dětská skupina. Co asi zvolí starosta, pokud bude stát před nutností modernizace končícího stravovacího provozu nebo při nedostatku kvalifikovaných učitelek? Vynaloží stamiliony, nebo ztransformuje mateřskou školu škrtem pera na dětskou skupinu? A již dnes máme signály, kdy se čeká na tento zákon, aby mohla být mateřská škola ve znění zákona o dětské skupině na dětskou skupinu převedena.

Zákon o dětské skupině i jeho úpravy Senátu odmítám. Stejně tak bych k tomu chtěla vyzvat i vás ostatní, jakož i k celému zákonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Nohavové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Nebyla faktická, ale pokusím se vejít do těch dvou minut.

Pocházím z regionu, který má extrémní problémy, jak řeknu, s nedostatkem mateřských škol či míst v mateřských školách, v základních školách, tak zase obráceně, kde naopak základní školy jsou a jsou poloprázdné. Tenhle návrh zákona, který podporovala většina vládních i nevládních poslanců v naději, že jednoduchým způsobem upraví možnost, že když není dostatek kapacity, aby mohlo vzniknout jakési hlídání, jak to tady někdo nazval, a to hlídání by prostě pomohlo překlenout nějakou komplikovanou dobu té které rodiny. Nemusela by se stavět mateřská školka, nemusela by se přistavovat základní škola a zároveň by ti lidé měli šanci po nějakou dobu vyřešit svůj vlastní problém. Ale stalo se z toho jakési Jáchyme, hoď ho do stroje, protože tahle jednoduchá myšlenka dopadla několika ministerstvům na stůl a ta z toho okamžitě vymyslela, co všechno by bylo potřeba pro to, aby někdo splňoval takovéto podmínky. A ještě k tomu by bylo fajn, kdyby se dětské skupiny staly z místních hasičů, kdyby se dětské skupiny staly z místních fotbalistů a podobně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče. Musím vás bohužel přerušit. Poprosím Úsvit přímé demokracie, aby svoji stranickou schůzi přesunul do předsálí, další poslance z jiných poslaneckých klubů, aby se ztišili. (Po chvilce.) Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Už můžu? Tím jsem sice přišel o dvacet vteřin, ale já to už úplně zkrátím.

Já si zkrátka myslím, že nejdeme vůbec dobrou cestou, že by stálo za to se podívat na to celé znovu a jít tou cestou zjednodušující, která bude funkční a nebude nás nutit k takovýmto paskvilům, jaký máme na stole. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče, zkrátil jste to hezky. Nyní se hlásí o slovo paní senátorka Gajdůšková. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, nechci prodlužovat tuto debatu, ale v podstatě jsem k ní byla vyzvána, takže musím reagovat. Dovolte mi tedy skutečně jenom velmi stručně, pokud mi budete věnovat pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP