(20.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní poslankyně Maxová mi to nakonec ulehčila asi předposlední větou, protože jsem z toho dlouhého projevu dlouho nemohl pochopit, jestli je pro, nebo proti. To se omlouvám. Nemohl jsem se v tom zorientovat. Nakonec jste to řekla. Nicméně co jsme z toho jejího vystoupení vyrobili? Pracuje na tom Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a sociálních věcí, už i Ministerstvo zdravotnictví, už chybí jen Jirka Dienstbier, aby se zapojil, aby paleta byla celá.

Vy jste citovala závěry z toho Ministerstva zdravotnictví a to bylo tím eurospíkem. Jestli byste nám mohla česky a lidsky říci, jaké ty závěry jsou. Tam byly takové metodické pokyny k implementaci a podobně. To fakt píší úředníci a my, kteří nejsme úředníci, tomu nerozumíme. Ale je to fakt jenom slušná prosba, to je ta pasáž, jak jste říkala, co doporučíte po poradě s Ministerstvem zdravotnictví. Všimněte si, že už to řeší tři ministerstva. Nevím, jestli by to nechtělo zvláštní ministerstvo pro lesní školky a dětské skupiny. Možná by to vyrovnalo nějaké koaliční počty apod. To je opravdu neuvěřitelná věc. Když to necháme ještě legislativcům na třech ministerstvech, tak je to hned ve vládě. Když na tom pracují tři legislativy, tak výsledek je tento.

Spíše jenom dotaz nebo přeložení do češtiny, co vlastně to Ministerstvo zdravotnictví, když jste říkala, že to navrhujete, že s tím souhlasíte, co vlastně navrhlo? Kromě toho, že vydá metodický pokyn pro mateřské školy, aby do sebe integrovalo lesní kluby. Tak jsem pochopil, že lesní školky nebudou, ale abychom neřekli, že jsme proti, tak vymyslíme v normálních školkách nějaké lesní kluby. A teď nevím, kdo bude ta spojka mezi tím lesem a tou budovou té mateřské školy. Úplně si jistý nejsem, protože jestli to bude detašované pracoviště, a to nemyslím ironicky, nebo tam bude vedoucí učitelka. My jsme třeba v našem městě slučovali školky a v těch jednotlivých budovách byly vedoucí učitelky, měli jsme jednu ředitelku, bohužel jsme tam neměli žádného ředitele. To je trochu problém, de facto jsou to skoro vždy ředitelky či učitelky mateřských škol.

Mně se ten postup nelíbí. Jestli si někdo myslí, že školky jsou špatně, tak je to legitimní názor - (Upozornění na překročení času.) Já jsem si vzal jenom dvě minuty, pane předsedo? Tak to se omlouvám. Tak já se přihlásím ještě jednou. Paní poslankyně má taky faktickou, tak potom.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: My vás rádi uvidíme. Poprosím paní poslankyni Maxovou s další faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Radka Maxová: Já mám jen faktickou, že jsem v podstatě neřekla v té své řeči, že se přikláním k poslaneckému nebo senátnímu návrhu. Přikláním se k poslaneckému návrhu.

Co se týká toho dokumentu, tak nevím, v jaké to je fázi, jenom vím, že to spadlo vlastně s rozpuštěním vlády a Sněmovny v minulém funkčním období. Ale ten dokument je. Myslím si, že je spíš otázkou Ministerstva zdravotnictví to řešit než Ministerstva školství a Ministerstva práce. Asociace se odvolává pouze na hygienické podmínky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Maxové za faktickou poznámku. Pan poslanec Stanjura se vzdává. Ano, výborně. Další řádně přihlášená je paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně. (V sále je silný hluk.)

 

Poslankyně Marta Semelová: Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pokud jde o zákon o dětské skupině, tak klub KSČM nepodpořil tento zákon a nebude podporovat ani návrh senátní. K oběma verzím máme podobné, nebo víceméně stejné výhrady, navíc situace v regionech, a bylo to už tady řečeno, se mění. Je pravda, že jsou místa, kde kapacity stále chybí, mám na mysli třeba prstenec kolem Prahy. Tam problémy jsou, museli odmítnout řadu dětí a třídy jsou beznadějně naplněny. Podobná situace je na některých místech také, ale je stále víc míst, kde se už přijímají nejenom tříleté, ale i dvouleté děti. Co chybí, co je přitom vidět, je, že nejsou jesle. Na ty bychom se měli zaměřit také, protože kolikrát mateřské školy suplují jeselská zařízení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, paní poslankyně, ale teď už opravdu začneme posílat konkrétní jedince do lesních školek. Děkuji.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji také. Řada měst přitom vycházela z demografických studií a rozhodla se vyvarovat tohoto problému a řešit ten problém sama, takže sama tato města začala navyšovat kapacity ve školách s tím, že ani nežádala pomoc od státu, řešila to různými nástavbami, přestavbami, výstavbou mateřských škol.

Pokud bych uvedla pár příkladů: Ostrava, nabídka míst v mateřských školách převyšuje poptávku, v mateřské škole je dispozici k okamžitému nástupu 170 volných míst. Podobně v Plzni. Díky přístavbě cílových objektů mateřských škol došlo k uspokojení poptávky rodičů na umístění dětí, které letos dosáhnou tří let věku, a navíc zůstává dalších 20 volných míst. Na Praze 4 po dodatečném zápisu zůstává volné místo pro 15 dětí. A tak bych mohla pokračovat řadou dalších případů.

Porodnost klesá, a tady souhlasím s panem předsedou Stanjurou, boom se přesouvá postupně do základních škol, velké problémy mají v některých místech i ohledně umísťování dětí do školních družin. Postupně se to bude přesouvat i na střední školství.

K tomu jsou přijímána následná opatření k řešení situace. Jednak vytvoření evropského fondu k rozšiřování kapacit v mateřských školách, příští rok by měla být k dispozici dvanáctimiliardová částka. Dále národní fond, z něhož budou dávány dotace na výstavbu mateřských škol, který má každým rokem posilovat až k částce 1,5 miliardy korun. Přitom k čerpání se přihlásilo na 600 institucí. Dalších 300 milionů korun je od podzimu vyhrazeno speciálně pro už zmiňovaný pražský prstenec, satelity kolem Prahy. Další opatření nového školského zákona, které prošlo prvním čtením, má rozšířit možnost části předškoláků v přípravných třídách základních škol, které jsou v tuto chvíli pouze pro děti se sociálních znevýhodněním. Má se to rozšířit i na další skupiny dětí.

Proč tedy teď zákon o dětských skupinách? Mimochodem, existují i bez tohoto zákona. Připomínáme, že všechny možné dokumenty jak Ministerstva školství, tak vlády podtrhují nutnost zvýšit kvalitu vzdělávání. Uvažuje se také i z tohoto důvodu o zavedení posledního předškolního roku v mateřských školách jako povinného.

Dále novela školského zákona zdůrazňuje zdravé stravování dětí. Zákon o pedagogických pracovnících - proběhla tady bouřlivá diskuse o kvalifikaci, o výjimkách, o tom, kdo by měl či neměl učit, a přitom zákonem o péči dětské skupině nahrazujeme předškolní vzdělávání pouhým hlídáním, nepožadujeme potřebnou pedagogickou kvalifikaci. Do dětské skupiny místo zdravého stravování podle norem budou přicházet děti s balíčkem v ruce z domova.

Slevujeme z hygienických norem a potřeb dětí. Mimo jiné ve skupině bude značný věkový rozptyl. Dvouleté děti by měly být v malé skupince, kdy potřebují jiný režim a jiné hygienické podmínky.

Já už jsem o tom mluvila, když jsme projednávali ten zákon ve Sněmovně, že rozumím těm rodičům, kteří potřebují jít do práce z ekonomických a dalších důvodů. Možná bychom i souhlasili s projednáváním tohoto zákona, pokud by byly přijaty některé naše pozměňovací návrhy. Mám na mysli např. to, že by tento zákon platil pouze pro určité překlenovací období, kdy se nedostávají místa ve školkách nebo v mateřských školách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP