(19.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Paní senátorka říká, že nakonec budou spokojeni všichni. Podle mě všichni, kteří milují regulace, byrokracii a nařízení. Všichni ti, kterých se to týká, kteří se o děti starají, se bojí buď sněmovní verze, nebo senátní verze. Podotýkám, že jedna skupina se bojí jedné a zase jiná skupina druhé verze. A to je výsledek našeho jednání. Já to považuji za výsledek špatný.

Za nás chci říct, že pokud projde sněmovní verze a pokud to náhodou v návalu jiné legislativní práce Ministerstvo práce a sociálních věcí nezvládne, jsme připraveni vypracovat novelu, která odvrátí obavy, že k 1. lednu 2016 zlikvidujeme lesní školky. Tím, že tam máme čas, nabízíme, že na tom budou pracovat naši poslanci. Pokud to udělá vláda, bude to samozřejmě lepší z hlediska připomínkového řízení i předpokládané kvality návrhu a podobně.

Nicméně se zase obáváme toho, že Senát předepisuje tu povinnou týdenní dobu. A to je skutečně proti duchu, co jsme vlastně chtěli a co jsme chtěli pro rodiče a ty, kteří se o děti starají. De facto, jestli to dobře chápu, Senát vyrábí jiné mateřské školky. Sice se to jmenuje stejně, ale de facto budou mít ty samé povinnosti. A to není dobře. Na to máme mateřské školy. Rozumíme tomu, že nemá cenu stavět nové budovy. Kdo sleduje, kolik dětí se každý rok narodí, tak ví, že boom už je za námi. Boom přijde za chvilku do základních škol a za osm let dorazí na střední školy. Na to se dá nějakým způsobem zareagovat a připravit.

Kdybych skutečně měl něco doporučit, tak nejlepší by bylo nehlasovat ani pro jednu verzi. Dobrá myšlenka, na které se shoduje možná většina Sněmovny, se tím legislativním kutilstvím, a jak se legislativci a úředníci do toho pustili, zhoršila. Toho se opravdu obáváme. Pokud ne, tak budu rád, když si v rozpravě - a myslím, že bude vystupovat dost poslankyň a poslanců - ty obavy můžeme vyvrátit, nebo potvrdit. A protože to byla naše myšlenka, kterou kdysi, jak jsem dneska zjistil, naši poslanci navrhovali už asi čtyři volební období zpátky, tak to, co jsme vyrobili, to je skoro neuvěřitelné. A všimněte si, že říkám my, že neříkám, že vláda to udělala špatně a opozice dobře. Říkám my, co jsme tady vyrobili. Senát nám to má opravovat. Senát možná naši jednu chybu opravil, ale pak toho ještě víc pokazil. O tom jsem přesvědčen, že to ještě víc sešněroval, že vyděsil všechny ostatní, kteří si myslí, jako trenéři malých fotbalistů a hokejistů, nebo skautů či včelařů, jak mně volali, možná volali a psali i vám, se zase obávají, že budou po účinnosti a platnosti tohoto zákona taky dětskou skupinou. Přitom oni to dělají úplně podle jiných zákonů a jiných předpisů. Ale je to výsledek naší práce, že buď děsíme jednu, nebo druhou skupinu.

Určitě je lepší sněmovní verze. A pokud projde, což doporučujeme, tak jsme připraveni pomoct tomu, abychom během patnácti měsíců odstranili riziko zrušení lesních školek z legislativy. U každé takové formy záleží, jak tuto možnost využijí rodiče. A my to nemáme plánovat. Jestli to bude jedna, nebo sto lesních školek, se ukáže podle toho, jakou kvalitu budou nabízet, jak budou rodiče spokojení. Ale čím složitější pravidla nastavíme, tím je logické, že alternativ bude méně, a tím větší tlak bude na standardní umístění dětí do mateřských škol. To je naprosto logické a evidentní.

Takže my na rozdíl od paní senátorky senátní verzi nedoporučujeme. Ale pokud by ještě vystoupila v rozpravě a zkusila na některé obavy zareagovat, budu moc rád, případně některé obavy vyvrátí. Jako senátory a senátorky krmil někdo podle mě extrémním výkladem sněmovní verze, tak se může stát, že takhle stejně nás krmí extrémním výkladem, co se týče senátní verze. To samozřejmě nevylučuji. Ale obavy prostě reálně existují, měli bychom je slyšet a případně bychom lidi svým legislativním počínáním do nejistoty a obav uvrhovat neměli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. S první faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Anna Putnová, po ní pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Anna Putnová: Ještě jednou dobrý večer. Chtěla bych k této diskusi přičinit několik poznámek.

Za prvé jsem přesvědčena, že by bylo skutečně dobře, kdybychom jednu verzi předložené novely přijali. Považuji to za docela zásadní věc předloženého zákona. Ať už je to senátní, nebo sněmovní, každý zřejmě máme nějakou preferenci, ale rozhodně bych se přimlouvala za stanovisko, které tady vyjádřila paní ministryně, abychom dnes tuto diskusi ukončili.

A pokud hledáme cesty, jak pomoci lesním školkám, myslím si, že současná novela školského zákona, která se teď projednává, dává prostor, abychom vymezili lesní školky v rámci předškolního vzdělání. Já to vidím jako velmi realistickou cestu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Putnové. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Jenom krátkou reakci na kolegy z ODS. Domnívám se, že se shodneme na tom, že ani jedna z verzí není dokonalá. Netroufal bych si tady říkat, že jedna je ta opravdu lepší. To trošku obdivuji, že u nedokonalých verzí se takto jednoznačně dokáže kolega vyjádřit. U ODS mě trošičku překvapuje to, že pokud vím, tato strana klade důraz na individualitu, svobodné rozhodování, alternativu, všechny principy, které jsem tady zdůraznil, a teď tady vlastně najednou slyším, že do roka a do dne si to můžou lesní školky nějak vyřídit. Vlastně se z nich stane normální mateřská škola, která se v lepším případě nabarví nazeleno. Tak potom tuto alternativu opravdu nechápu a nerozumím jí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Miholovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Jenom na vysvětlenou, vaším prostřednictvím, kolegovi Miholovi. To, co, pokud to dokážu volně přetlumočit, jak to vnímám já, říkal například kolega Fiala, je vlastně o tom, že máme takový pocit, a to je o tom, že všecko nějakým způsobem fungovalo, lidé nějak žili a vznikal nový zákon, který to měl zlepšit. A máme velkou obavu o to, že ať se teď schválí jakákoliv verze, dojde ke zhoršení situace v tom, že možná vzniknou problémy s interpretací různých věcí a možná těm, kterým jsme život chtěli zjednodušit, ho naopak zkomplikujeme. Při téhle situaci je potom velkou otázkou, jestli není nejlepší varianta, která už možná není, aby takový zákon v tuto chvíli, jak je, nebyl vůbec. A pak jde pouze a jenom o to vybrat si jednu z verzí. A my si myslíme, že je lepší ta sněmovní. Ale to není o nějaké individualitě, ale o tom, že zákon se nám ve výsledku v obou verzích nepříliš povedl. Toť vše. Fakt mám obavu, že byť naším cílem mělo být lidem spíše život neztěžovat, je teď dostaneme do situací, které doposud řešit nemuseli, a my je nutíme, aby je řešit museli. A to myslím, že není úplně ono.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Po této faktické poznámce se dostáváme k řádně přihlášeným. První řádně přihlášenou je paní poslankyně Radka Maxová. S chutí do toho, paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jdu s chutí do toho. Chci připomenout všem zde přítomným i nepřítomným v předsálí, že tento návrh není o lesních klubech, prosím vás, ne o školkách, protože školky to nejsou.

Ráda bych tady přítomným, kteří se tomu nevěnují tak do detailu jako já, přečetla pár informací ze závěrečné zprávy z pokusného ověřování provozu lesních tříd integrovaných v mateřské škole.

Dne 4. června 2010 bylo vyhlášeno Ministerstvem školství pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy při mateřské školce. Pokusné ověřování probíhalo dva školní roky, a to od 1. září 2010 do 31. srpna 2012. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, zda a za jakých podmínek je možné integrovat lesní mateřskou školu do provozu klasické mateřské školy. Původní záměr Ministerstva školství nebyl ověřovat provoz samotné lesní mateřské školy, ale pouze možnosti její existence v běžné mateřské škole. Proto bylo v průběhu ověřování upřesněno, že se nebude jednat o ověřování provozu lesní mateřské školy při mateřské škole, ale o ověřování provozu lesních tříd integrovaných do této mateřské školy. Kromě sledování specifických materiálních, organizačně provozních a personálních podmínek bylo součástí zadávací dokumentace pokusné ověřování porovnání rozvoje dětí v lesních třídách a běžných třídách mateřské školy z hlediska nemocnosti, úrazovosti a školní připravenosti a ověření uplatňovaných bezpečnostních a hygienických opatření a pedagogických postupů. V každé této třídě pracoval jeden pedagog a jeden asistent pedagoga. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP