(19.30 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Tyto spolky se ptají, co vlastně naši zákonodárci doopravdy nabízejí oddílům pravidelně pracujícím s předškolními dětmi. Organizacím, jejichž výchovné programy se věnují ohroženým dětem, mateřským centrům i spoustě dalších spolkových aktivit vzniklých spontánně na základě potřeby a vůle občanů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemyslím si, že by odpovědí nás, členů Parlamentu, mělo být, že těm, kterých je potřeba si vážit pro jejich obětavou práci s dětmi, nabízíme místo podpory komplikace. Proto vás žádám o podporu senátní verze zákona o dětských skupinách.

Pozměňovací návrh Senátu, ta změna, reaguje pouze na to, na co poukazuje praxe. Řeší čtyři oblasti. Za prvé, nevztáhne se zákon v senátním znění na činnost spolků, skautů, hasičů, Červeného kříže a dalších spolků a organizací, které pracují s malými dětmi. Ty tedy při senátní verzi budou bez obav moci pokračovat dál, jak jsou zvyklé, bez toho, že by musely plnit náročné administrativní a hygienické předpisy jako dětské skupiny.

Dále pozměňovací návrh Senátu řeší lesní školky, kterým by, kdyby padly v této chvíli pod gesci zákona, přece jenom velmi zkomplikovaly život podmínky, které zákon o dětských skupinách představuje.

Dále senátní verze řeší rozšíření kvalifikace, požadavků na kvalifikaci těch, kteří v dětských skupinách budou s dětmi pracovat, její formulací, která je obecnější, než je taxativní výčet. Tady možná jenom jeden příklad také z gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, ale ne ještě pod vedením paní ministryně. Vysoká škola v Opavě učí obor sociální management. Přitom proto, že takto formulovaný obor není v taxativním výčtu u možnosti akreditovat zařízení, která pracují se seniory, prostě člověk, který má vystudovanou vysokou školu v oboru sociální management, nemá kvalifikaci pro to, aby se této činnosti profesně věnoval. Předcházíme tedy ze Senátu takovéto absurditě a kvalifikace je dána rozšířeným obecnějším zněním v tom, že požaduje jenom úroveň vzdělání v těch oborech, kterých se to může týkat, tedy sociální, zdravotní, pedagogickou činnost a humanitní obory.

A dále senátní návrh řeší, resp. opravuje některé legislativně technické záležitosti, drobné nepřesnosti, které se prostě v zákoně objevily, což samozřejmě se stává, a od toho Senát je, aby ty věci opravil.

Paní ministryně v Senátu vyjádřila k našim pozměňovacím návrhům neutrální stanovisko. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu senátní verze právě projednávaného zákona. Věřím, že to bude ku prospěchu především dětí, ale také rodičů a také všech, kteří pracují s malými dětmi. Věřím, že to bude ku prospěchu celé společnosti, že doplní skutečně ta verze senátní doplní vějíř nabídek péče o předškolní děti a budou spokojeni všichni. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní senátorce Aleně Gajdůškové. V rozpravě dále vystoupí s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL Mihola, pan předseda ODS Fiala, poté pan místopředseda Gazdík a pak mě vystřídá v řízení schůze. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, poslanecký klub KDU-ČSL vítá alternativu k mateřským školám v podobě tzv. dětských skupin i v podobě lesních mateřských škol. Nejen proto, že pomáhají řešit dlouhodobý problém především městského prostředí, totiž nedostatek míst v mateřských školách. KDU-ČSL vnímá podporu dětských skupin i lesních mateřských škol jako součást své family friendly politiky, která má pomoci skloubit rodinný a profesní život. Ostatně po roce 1989 jsme se také přihlásili k podpoře alternativ ve výchovně vzdělávacím procesu, a když je nyní máme, neměli bychom dělat vše pro to, aby pro ně nakonec nezbylo žádné místo.

Ve třetím čtení návrhu zákona o dětských skupinách náš klub podpořil pozměňovací návrh, který by umožnil existenci lesních mateřských škol. Bohužel tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Pro mateřské lesní školy to znamená fatální ohrožení, ale i pro mnoho dalších spolků. Mateřské kluby a centra, pro ně by rovněž tato situace mohla znamenat zánik. O tom, že toto téma občany zajímá, svědčí i petice, kterou podepsalo celkem 14 tisíc občanů. Jenom v asociaci je sdruženo 115 lesních mateřských škol, které navštěvují asi 3 tisíce dětí. (V sále je setrvalý hluk.)

Nechtěl jsem vystupovat s podporou mateřských lesních škol jen skrze sympatie k těmto zařízením na dálku. V uplynulých dnech jsem navštívil čtyři lesní mateřské školy, kde jsem získal -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já ještě jednou požádám o klid. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, evidentně toto téma zajímá mnoho lidí. Koho to nezajímá, ať jde diskutovat do předsálí. Děkuju. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jiří Mihola: V uplynulých dnech jsem navštívil čtyři lesní mateřské školy, kde jsem získal představu, jak fungují, jak je o děti postaráno i jak jsou děti a jejich rodiče s těmito zařízeními spokojeni. Koneckonců, neučinil jsem tak sám. Pokud je mi známo, tak také pan kolega Okamura a možná někteří z vás si našli cestu k exkurzi do těchto lesních mateřských škol. Touto návštěvou jsem jen posílil své přesvědčení, že lesní mateřské školy jsou vhodnou a pestrou alternativou předškolního vzdělávání. K jejich nezpochybnitelné devize patří pěstování vztahu dětí k přírodě již od raného věku a také důraz na praktické poznávání, což ostatně zdůrazňoval i Jan Amos Komenský.

Vážení kolegové, chtěl bych vás jako učitel z pedagogické fakulty, který má k problematice výchovy a vzdělávání opravdu blízko, požádat o podporu senátního návrhu zákona, který, ač není zdaleka dokonalý, umožňuje existenci jak dětských skupin, tak lesních mateřských škol. Tuto verzi návrhu zákona podporuje, pokud vím, také pan ministr školství. Se žádostí o podporu se na mě obrátil také pan Ing. Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, střešní organizace, která sdružuje v 98 členských organizacích více než 200 tisíc dětí a nad rámec výše uvedeného počtu se pravidelně také věnuje nebo pracuje s desetitisíci dětmi předškolního věku.

Vážení kolegové, ještě jednou žádám o podporu senátního návrhu zákona a děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miholovi za jeho vystoupení. Slova se ujme pan poslanec Petr Fiala v rozpravě a připraví se pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP