(18.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Mihola: Jen krátce za KDU-ČSL, vážení kolegové. Demokracie je diskuse, říkal T. G. Masaryk. Chceme-li zůstat demokraty, nebraňme diskusi a neomezujme ji!

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na úpravách jednacího řádu Sněmovny. Sám jsem se příslušného podvýboru s kolegou Uhlíkem z KDU-ČSL účastnil a oceňoval jsem korektní a věcné přístupy všech zúčastněných členů podvýboru. Pokud bude novela schválena, dejme jí nějaký čas, pak ji vyhodnoťme a případně se zabývejme dalšími možnými změnami a vylepšeními. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Miholovi. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já se chci teď technicky zeptat směrem k poslaneckému klubu hnutí ANO. Jak vám máme věřit? Dojde technicky na hlasování ve třetím čtení a my spoléháme na to, že byl nějaký konsensus v ústavněprávním výboru, ale tady znění od poměrně výrazných osob včetně místopředsedkyně Sněmovny, jejich individuální návrhy, a kde my máme jistotu, že najednou se tady někdo neutrhne a neprohlasuje to? A následně my tedy přikročíme k tomu, co jsme řekli, ale ten zákon tady bude schválen a bude schválen legálně. Tak já tady pořád postrádám od klíčových postav hnutí ANO tady ve Sněmovně, tj. předseda klubu a je to předseda hnutí, aby řekli jednoznačně, že toto se nestane. Takže já nevím. Jestli tady budete mluvit 48 hlasy a každý den jinak, tak co máme brát, že bude ta reference? A na to bych chtěl tady slyšet odpověď před třetím čtením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky. V obecné rozpravě ještě pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, slovo demokracie v souvislosti s jednacím řádem tady bylo vysloveno už nesčíslněkrát. Demokracie ale má rub a líc a má právo i odpovědnosti. Já se zastavím nejdřív u těch práv.

Pan předseda Stanjura nám tady sečetl počet přednostních práv, které jsou na straně koalice, a proti tomu postavil počet přednostní práv, které jsou na straně opozice, nebo tzv. opozice. Tento termín je tady často vyslovován. Tam samozřejmě je velký nepoměr v prospěch koalice. Ale kdybychom se podívali nejen na kvalitu vystupování, ale na kvantitu vystupování s přednostními právy, poměr bude zcela obrácený. Padlo tady to, že jsme hodinu projednávali jenom změnu programu poslanecké schůze, ale musíme také připomenout, že se to stalo také proto, že pan poslanec Laudát tady dvacet minut probíral bod, o kterém předpokládal, že nebude schválen, a celý ho tady přednesl a my s právy nulovými jsme se na to koukali jako puci! To se tady stává velice často. Není to první případ, kdy se to stalo.

Na straně odpovědnosti potom máme desítky zákonů, a to tady také někdo řekl, které budou projednávány někdy na konci funkčního období, jestli vůbec. K tomu směřujeme. Přes léto jsme se tady zabývali přes obstrukce a přestávky poslaneckých klubů služebním zákonem a dosáhli jsme toho, aspoň podle slov všech řečníků, kteří tady byli, že jsme vypracovali kompromis, který se rovná tomu, že to nevyhovuje vůbec ničemu. To je odpovědnost? Pan poslanec Kalousek nám tady často říká, že nám něco bude opakovat dvakrát, třikrát, stokrát, bude-li to potřeba. Ano, nejsou-li nové myšlenky, nastupuje demagogie. Nebudu říkat, co babička říkala o prázdných sudech.

Myslím si, že jsem tady někdy na začátku Poslanecké sněmovny, a připomněl to pan poslanec Laudát, mluvil o myšlení. Bůh nebo příroda nás stvořili s dvěma konci: na jednom sedíme a druhým myslíme. A bylo by už konečně načase, abychom začali používat k myšlení ten správný konec. Jestliže se sem někdo postaví a není schopen v pěti nebo deseti minutách zformulovat jedinou srozumitelnou myšlenku, pak to vypadá, dámy prominou, jako když se prochází exhibicionista parkem, nakonec otevře ten plášť a všichni vykřiknou: jé, to je malý! (Pobavení.)

Pokud bychom skutečně k myšlení nepoužívali zdravý konec, pak nastupuje další slovo, které začíná na d, a to je defenestrace. Tady už v minulém poslaneckém období takovou jistou defenestraci udělali, protože změnili řadu poslanců z poslanců na poslance emeritní. Já bych se velmi přimlouval, a vím, že pozměňovací návrhy, které se týkají omezení příspěvků, mají velmi malou naději na úspěch možná v tomto kole, ale pokud budeme postupovat tímto způsobem, tak se dostaneme do té pasti, kterou Poslanecká sněmovna už zažila mnohokrát, a oni nám to ti voliči spočítají! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Přeji hezký dobrý večer. Já skutečně jenom několik málo poznámek. Ta první je nejdůležitější. Kolegyně a kolegové, nezdá se vám, alespoň některým, že se svými vnitřními poměry zabýváme až příliš dlouho na úkor toho, čím bychom se tady přece jenom měli zabývat? Mám pocit, že se tady zabýváme sami sebou a že o tom emeritním poslancování, jak tady byla od pana kolegy řeč, to platí tím více, čím více budeme odtrženi od reality všedního dne a také od jejího řešení, protože tím jsme povinni všichni svým voličům. To je první věc.

Druhá věc. Poprosil bych, aby se nepaušalizovalo. Když se hodnotí zneužívání nebo názor na zneužívání přednostních práv, ani se nepamatuji, kdy jsem jej jako předseda klubu naposledy využil, a pokud je v nezbytně nutné situaci využiji, tak je využiji pouze po nezbytně nutnou dobu a v okamžiku, kdy si myslím, že už jiné řešení neexistuje. Takže poprosím o konkrétní vyjadřování v tomto směru.

A ještě jedna prosba, abychom ctili nejen pravidla, ale i zásady slušného chování vůči sobě navzájem a to, že spolu nemusíme souhlasit, ale měli bychom si jeden druhého vážit. Moc prosím, abychom se oprostili od osobních poloh. Politika se i v tomto případě nemá brát osobně, mělo by jít o věc a ne o to, že mám názor například na toho či onoho kolegu, že příliš žvaní, a tady mu to říkám na mikrofon. Například. Nemusím s panem Komárkem souhlasit -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, uplynula doba pro faktickou poznámku. (Posl. Kováčik: Děkuji.) Děkuji za dodržení času.

Nikoho dalšího do obecné rozpravy přihlášeného nemám, nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Zástupce navrhovatelů nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem. Otevírám rozpravu podrobnou a žádám pana Václava Votavu, aby se ujal slova v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému jako dokument 1144. Týká se projednávání a schvalování rozpočtové kapitoly Poslanecké sněmovny, a to ve vazbě na změnu zákona o rozpočtových pravidlech. Chci říci, že tento pozměňovací návrh se tedy předkládá jak k původnímu tisku 26/0, tak i ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 26/5. Obsahově se dá zapracovat do obou návrhů a legislativní odbor případně potom provede potřebné přečíslování novelizačních bodů a příslušných odstavců po odhlasování té které verze. Takto je to projednáno i s legislativou Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik. Zachránil pana kolegu Komárka, kterého tady nevidím, kterému by propadlo pořadí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Rád bych dokončil onu myšlenu, aby nezůstala nedořečena, protože pak se může různě vysvětlovat ten závěr. Kolegyně a kolegové, nemusím s panem kolegou Komárkem souhlasit, ale nikdy jej proto, že máme názorovou různost, nenapadnu osobně. Jako kolegy si jej prostě vážím, jako každého z vás. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy je v pořadí pan kolega Komárek, ale není tady, tak mu propadá pořadí. Nechám ho na konec. Paní kolegyně Jermanová tady není přítomna, takže také propadá pořadí. Nyní pan poslanec Josef Uhlík do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP