(18.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

To znamená, v návrhu je přihlašování do rozpravy jen písemně. Takže to si myslíme, že nás trošku omezuje, protože je potřeba skutečně, myslím ten návrh paní Jermanové, takže to je trošku omezující. A to prostě nepovažuji za praktické. Je potřeba reagovat včas, je potřeba reagovat řádně, aby vše bylo prodiskutováno i vůči našim voličům, kteří samozřejmě uvítají, aby tady byl názor z druhé strany.

Dále je tady napsáno, že poslanci se nesmějí vyjadřovat mimo přihlášení. To může jen zpravodaj či pověřený poslanec klubu. No, to je taky tedy výborný návrh! Já nevím, jak to máte vy v hnutí ANO, ale my v Úsvitu celkem máme u některých odborností třeba dva poslance, kteří jsou odborní v daném tématu a pohybují se v něm nebo se o něj zajímají více do hloubky. To znamená, my prostě potřebujeme, aby v okamžiku, že padají nějaké návrhy, které, bych řekl, je potřeba okomentovat, nebo se proti nim potřebujeme vymezit nebo se přidat do diskuse, samozřejmě do věcné. Z našich úst, jak už bych se opakoval, nikdy neuslyšíte, že si to tady chceme užít u mikrofonu, takovéto nedůstojné věci. Myslím, že právě Sněmovna má vážnost a neměli bychom si to tady užívat u mikrofonu a zdržovat. To znamená, my prostě potřebujeme, aby se eventuálně i náš další poslanec, který se v problému vyzná, mohl samozřejmě mimo nějaké přihlášení vyjádřit a říct náš postoj.

Řečnická doba maximálně deset minut. To je další návrh, který tady předložila paní Jermanová za hnutí ANO. No tak to už jsem tady komentoval. Pakliže přestane vládní koalice předkládat zákony s 80 pozměňovacími návrhy a budou to návrhy perfektní a prodiskutované již z výborů a bude tam nalezen nějaký konsensus, tak není potřeba, samozřejmě se nemusíme vyjadřovat třeba téměř vůbec. Ale pakliže tady předkládáte návrhy, na kterých ani sami nemáte shodu a sami se potom se sebou tady hádáte a nedokážete najít shodu tím, že tady tři měsíce projednáváme služební zákon, tak výsledkem té dohody pak byla koalice s TOP 09, ODS, takže koalice pěti stran. To jsou ti političtí náměstci a političtí tajemníci, které jste si tady odsouhlasili. Tak těch deset minut za stávající práce vládní koalice je samozřejmě málo! Protože jak já mám probrat desítky návrhů za dvakrát deset minut, resp. náš poslanec, který to má na starosti?

Potom dvě vystoupení v rozpravě. No tak dvě vystoupení v rozpravě maximálně deset minut každé, tak to už bych se opakoval. Já na to mám jenom doporučení, abyste předkládali kvalitní prodiskutované návrhy, a potom samozřejmě i my uvítáme, když se věcná debata zkrátí. A znova poukazuji nejenom na dnešní den, ale jsme toho svědkem celých těchto 14 dní, že prostě každé ráno se tady hlasuje o změnách programu schůze minimálně hodinu. No tak to tedy je opravdu skvělá efektivita! A jenom souhlasím s tím, že tady zpravodajové a další řečníci jsou připraveni, poctivě si studují často do noci, myslí si, že to bude v ten den a na tu hodinu. A to je tedy opravdu skvělá efektivita, že potom vlastně se to celé překope a všichni vzájemně čekají, mimochodem včetně vašich ministrů a včetně spousty dalších lidí, kdy ty body vlastně přijdou. A finále je, že u mnoha bodů ani není ten ministr, který to má v gesci, ale je to nějaký jiný ministr. Toho jsme byli svědky tuším v pátek a nakonec to váš pan ministr vzdal, protože nebyl schopen odpovídat na odborné otázky a přesunulo se to na jiný den.

Takže vidíte, že se v tom motáme v tom případě všichni, a nehledě na koalici nebo opozici si myslím, že to nejsou vhodné návrhy a že tyto návrhy by měly - přijďte s návrhy, my jsme pro zefektivnění, my jsme pro to, aby se to zpružnilo. Ale prosím, vyzkoušejte si tu pružnost a efektivitu nejdřív na vládním fungování. Teď jste u kormidla, teď jste vládní koalice, máte mechanismy, máte tisíce úředníků na ministerstvech, zkuste to vyzkoušet jako dobrovolně, jak tady bylo navrženo na dobré vůli vy. Ukažte, že to umíte, ukažte, že to funguje. To znamená, že tady nebudeme každé ráno odsouhlasovat hodinu program nový, překopávat. Předkládejte návrhy, kde bude minimum pozměňovacích návrhů, aby bylo řádné připomínkové meziresortní řízení, byly zapojeny všechny strany. Pojďte příkladem, a až tohle přeci uvidíme, že vy to umíte, že vy víte, jak na to, že vy víte, jak bude líp, tak samozřejmě přijďte s návrhem. Do té doby je to jenom populistické předvolební plácnutí, jenom je to populistické líbivé heslo pro méně informovaného voliče, který si řekne: Oni chtějí zefektivňovat. Ale už neřekne to B, že tady trčíme prakticky každou schůzi o několik hodin navíc jenom proto, že prostě ta schůze řádně neběží, a proto, že ji řádně nemáte předpřipravenou, prodiskutovanou, a musíme tady dokola o něčem dělat různé úpravy a podobně.

Tady pan kolega Komárek, prostřednictvím pana místopředsedy Sněmovny, ještě mluvil o zlých návrzích. Já nevím. Tak u vás možná, já vás mám rád a všeho tatínka mám taky rád a byli jsme přátelé, ale už to, že mluvíte na mikrofon o termínech užít si a zlé návrhy. No tak já nevím. My v Úsvitu nemáme zlé a nezlé návrhy a hodné návrhy. To jsou termíny, které jsem taky nikdy neslyšel. To znamená, prosím, návrh by tady ve Sněmovně za ty peníze měl být vždy jediný, a to profesionální. A perfektně připravený. Ani ne zlý, ani ne hodný, ani ne růžový, červený, nějaký jiný. Prosím, předkládejte pouze jediné návrhy, a to profesionálně prodiskutované návrhy, profesionálně připravený jednací program a to je nejlepší návod, abyste nám všem celá vládní kolice ukázali, že víte jak na to. A potom přineste prosím vaše návrhy a nebudu je považovat za populismus nejhrubšího zrna v předvolební kampani pro voliče a potom pojďme věcně prosím diskutovat. A já jenom uvítám - to byste se divili, já teď mám tu ruku zlomenou, resp. nalomenou, mě tady bolí za krkem z toho závěsu. Já bych uvítal nejvíc z vás ze všech, kdyby se to zefektivnilo a netrčeli jsme tady zbytečně kvůli obstrukcím a průtahům, kvůli neprofesionálně připraveným zákonům a neprofesionálně připravenému programu.

Děkuji za pozornost a samozřejmě v budoucnu, až tady ukážete, jak umíte efektivně pracovat, tak samozřejmě jsme otevřeni a rádi se pobavíme o transparentnosti a efektivnosti. I když o té transparentnosti jednání už dost pochybuji poté, co jste společně, pět stran, odsouhlasili služební zákon s politickými náměstky a politickými tajemníky. To fakt transparentní není a v tomto ohledu vám bohužel nevěřím ani slovo. Děkuji. Ne slova, ale činy. (Potlesk z lavic Úsvitu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. Než se dostaneme k rozpravě, mám tady sice jednu faktickou poznámku pana Martina Komárka, ale požádám ho o strpení, než budu konstatovat omluvu pana poslance Stanislava Berkovce, který se z dnešního jednání od 18 hodin z pracovních důvodů omlouvá.

Prosím, k faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Martin Komárek. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuju, pane předsedající. A vaším prostřednictvím - pane Okamuro, já vás mám taky strašně rád, a proto mě potěšilo, že jste kritizoval ty populistické návrhy pro méně informované voliče a že jste pro to, aby se předkládaly opravdu prodiskutované a profesionální návrhy zákonů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní se slova ujme s řádnou přihláškou pan poslanec Václav Klučka. Připraví se pan poslanec Marek Benda, který nevyužije svého postavení zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Zbyněk Stanjura, jak tady posledně vystupoval, tak řekl přesný čas, kdy se přihlásil a přišel na řadu s přednostním právem. Já se přiznám, že už ani nevím, kdy jsem se přihlásil, protože rozprava je taková, jaká je.

Chtěl jsem původně diskutovat o věci, která je naprosto pragmatická, a chtěl jsem říci, že v jednacím řádu jsou ještě pořád i poté, co se teď připravila novelizace, určitá hluchá místa, která je třeba diskutovat a do budoucna řešit, kupř. § 47 týkající se komisí, které ustavuje parlament. Ony totiž ty komise pod tím jedním paragrafem jsou všechny. A jsou to i kontrolní orgány. Kupříkladu kontrolní orgán Generální inspekce bezpečnostních sborů, která zahájila činnost 1. 1. 2012. Posléze vznikl kontrolní orgán a my teď zjišťujeme, co všechno, před čím ten kontrolní orgán stojí, a de facto nám nic z jednacího řádu neumožňuje to, abychom mohli pečlivěji tu práci rozvinout. Takže s největší pravděpodobností ty kontrolní orgány by do budoucna měly mít svůj vlastní paragraf, ať už kontrolní orgán BIS, Vojenského zpravodajství, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Národního bezpečnostního úřadu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP