(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dále pan poslanec Blažek, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Nejprve zcela přátelsky k panu poslanci Komárkovi vaším prostřednictvím. Oliver Cromwell rozpustit britský parlament nemohl, protože za jeho života nic takového neexistovalo. (Potlesk zprava.) Ale to je vedlejší věc, o tom jsem mluvit nechtěl.

Víte, pokud jde o ty návrhy třeba kolegyně Jermanové, ono někdy je důležité, kdo co navrhuje. A je to důležité proto, že někteří představitelé, a teď neříkám, že všichni, zejména hnutí ANO, se o parlamentu vyjadřují způsobem, že vzniká určité důvodné podezření k tomu, že se ten parlament jaksi nehodí do dnešní doby, kdy má všechno fungovat, a že někde za vším může být to, aby se parlament omezil, ne-li zrušil. Mně to připomíná větu jednoho pruského politika. Poté, co zavedli v Prusku demokratické reformy, tak on tehdy řekl krásnou větu: Nehodí se nám to, tož zrušíme ústavu prostřednictvím státní správy.

Jak máme vědět, že začínající změny jednacího řádu nemají vést prostřednictvím změn jednacího řádu ke zrušení základních funkcí, které parlament má, nebo má mít? A to je celá ta námitka. Když sociální demokracie přichází s nějakým návrhem na změnu jednacího řádu, přiznávám se, také o ní řeknu něco pěkného, nepodezírám je z toho, že chtějí zásadním způsobem změnit systém fungování tohoto politického systému. Ale nezlobte se, po některých výrocích představitelů hnutí ANO si tím prostě jisti být nemůžeme a nemůžeme vědět, kdy tyto navrhované změny skončí a jestli neskončí, jak už jsem říkal, likvidací parlamentu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další faktická poznámka - pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Prostřednictvím pana předsedajícího bych se chtěl obrátit na pana poslance Komárka. Pane poslanče, váš pan předseda tuto Sněmovnu nazývá žvanírnou. A když vy tady povídáte o tom, že si to tady chcete užívat, tak se nezlobte, váš pan předseda by právě z tohoto vašeho vystoupení, které bylo spíše takovým žvaněním, asi neměl moc radost. Nezlobte se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu něžnější ke svým koaličním partnerům. Kolegovi Komárkovi prostřednictvím předsedajícího: Víte, pane kolego, vždycky ti, kteří začali demokracii malinko cizelovat, naklánět, upravovat, vždycky skončili blbě.

A když si vezmu paní kolegyni Jermanovou. Co tady paní kolegyně udělala a čím se zapíše zlatým písmem do historie této Sněmovny? Tak za prvé nám zakázala pít, za druhé nám zakázala mluvit a za třetí myslet. Myslím, že to stačí.

Děkuji vám. (Potlesk a části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Jandákovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek, po něm pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já rozumím tady této politické diskusi. Prosím o věcnost v této debatě a pokud možno i o časovou věcnost. Je to prosba na nás na všechny.

Jenom jednu větu z mé strany. My jsme se pokusili v nějaké racionální debatě, která možná byla někdy méně racionální, vás kolegy, přesvědčit o tom, že jsme chtěli trošku zefektivnit jednání Poslanecké sněmovny. Evidentně se nám to stále nedaří, ale prosím o věcnost v této diskusi. Pojďme k projednávání dalších věcí. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Já nebudu reagovat na kolegy, kteří mě tupí. Jsem na to svým způsobem hrdý.

Prosím vás, tady nejde o demokracii. My všichni, nejen my, ale všichni, kdo nás sledují, vědí, že jsou demokratické, naprosto demokratické parlamenty, kde je určitý limit mluvení. A pak jsou demokratické, naprosto demokratické parlamenty, kde ten limit není. Takže prosím vás nemluvme o demokracii. Když někdo navrhuje nějaké limity, tak nemluví o demokracii, mluví o pravidlech práce Sněmovny. Jestli si skutečně myslíte, že německý Bundestag je nedemokratický, tak prosím napište to, řekněte to voličům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nemohu jinak než prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat panu kolegovi Faltýnkovi, že mě zanesl zpátky do letmého mládí. Prostě udělat faul oproti dohodě, navrhnout něco absolutně nekorektního, něco, co někteří z nás pokládají za velmi nebezpečné, a pak vystoupit proti těm, kteří se ohrazují a říci: pojďme být věcní, pojďme být korektní, mějme klid na práci, buďme přece seriózní.

Pane kolego, kdy a kde já jsem tohle jenom slýchával? (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Mám tady další tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Roman Kubíček, po něm pan poslanec Pavel Blažek, po něm paní poslankyně Putnová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl z tohoto místa poděkovat Poslanecké sněmovně, že ústavněprávním výborem prošel konsensuální návrh, který nějakým způsobem vylepší práci parlamentu. I za to vám děkuji. Myslím si, že není třeba se napadat. Je to určitý pokrok. I za tento pokrok vám díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Stručná reakce vaším prostřednictvím na slova pana Komárka a pana Faltýnka.

Já jsem slovo demokracie neřekl. A ten důvod je jednoduchý. On totiž bohužel nikdo pořádně neví, co ta demokracie je. Já netvrdím, že když se změní trošku jednací řád, že to je rovnou omezování demokracie, ale tvrdím a mám pravdu, že srovnávat, že to, že v některé zemi něco je a funguje to, neznamená, že jsme ještě dostatečně zralí na to, aby to fungovalo u nás, anebo naopak už jsme zralejší než jinde a zase fungují jiné věci. Jsou to nepřenosné věci.

Německo má, je to paradoxně Německo, po tom, čím vším prošlo, kdy je - pokud jde o některé procedury, by mohlo být naším vzorem, ale trvalo jim to strašně dlouho a nám, my jsme tolik času ještě bohužel v těch moderních dějinách neměli.

Pokud jde o pana Faltýnka, nic osobního, ale všichni, kdo omezovali parlamenty, vždy říkali jediné slovo - efektivita. Zvýšíme efektivitu státu tím, že omezíme parlament, říkali prostě vždycky všichni. A já znovu říkám: nikoho konkrétního zde nevidím, že tohle chce, ale z některých výroků si nemohu být jistý, že to buďto nepromyšleně, anebo promyšleně, takto nemusí dopadnout.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Dále paní poslankyně Anna Putnová s faktickou poznámkou, po ní pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou. Pak snad už přednostní práva. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Několik poznámek ke srovnání německého parlamentu s českým. Dost často tady slýchám odkaz. Chtěla bych prostřednictvím pana předsedajícího upozornit pana poslance Komárka, že se jedná o zcela jiný systém projednávání legislativy.

Je pravda, že v německém parlamentu je časová dotace na jednotlivé body, ale je třeba říci, že v takovém případě práce spočívá především ve výborech, a potom to znamená, že to, co je u nás běžná praxe, načítání pozměňujících návrhů z pléna, zcela odporuje té praxi, kterou vy nám dáváte za vzor. Takže podle mého soudu není možné si vybírat z jednotlivých systémů to, co se nám libí, a vyzobávat to jako rozinky. My máme prostě jiný systém, který upravuje jiný charakter práce. Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP