(17.00 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Já tady nechci vést diskuse, jestli jsem připravený odpovídat, nebo ne. Chtěl bych jenom shrnout, jak dnes funguje systém zabezpečení bezpečnosti na STK. Zákon stanovil 3. 7. 2013 nové požadavky na centrální informační systém stanic technické kontroly, tzv. CIS STK. Ministerstvo dopravy navrhlo nový paragraf, který kompletně řeší problematiku CIS STK. Text dokumentace přítomnosti vozidla v STK byl do návrhu zákona doplněn na základě dohody s Ministerstvem vnitra. Obecným cílem je mít v STK kamery nebo fotoaparáty s napojením na CIS.

Po provedení první analýzy problematiky bylo zřejmé, že systém CIS STK musí být zcela nově provázán s centrálním registrem vozidel, který však do pátého měsíce 2014 neměl zajištěnu podporu rozvoje, a ta byla zajištěna až novou smlouvou za našeho vedení Ministerstva dopravy. Pořízení dokumentace musí být velmi těsně provázáno novelizovanou vyhláškou, kdy v průběhu přípravy bylo zřejmé, že nový systém musí mít postupný náběh, který bude v jednotlivých stanicích trvat až jeden rok. To není výmysl Ministerstva dopravy, to je stanovisko stanic technické kontroly. Termín 1. 5. 2015 by byl reálný pouze pro nasazení centrálního prostředí, nikoliv pro realizaci na jednotlivých stanicích, zákon pro to nestanovil žádná přechodná ustanovení. Při věcné analýze, které části zákona kromě posunutí termínu registračních značek na přání v souvislosti s připravovaným modelem Spolkové republiky Německo je nutné posunout, byl konstatován nevhodně nastavený způsob náběhu kamerových systémů v STK. V současnosti již téměř 50 stanic technické kontroly vlastní pro potřebu nějaké technické dokumentační prostředky, jejich kompatibilita s CIS STK informačním systémem však v tuto chvíli není zajištěna. Pokud však splní podmínky připojení, mohou být následně pro napojení k CIS STK.

V rámci přípravy prováděcí vyhlášky byla upřesněna technologie dokumentování vozidla s tím, že stanice STK musí mít časový prostor pro zajištění potřebné techniky a napojení na centrální systém. Posun termínu tedy zajistí logický náběh, kdy v průběhu roku 2015 se stanice již v rámci nového znění zákona a prováděcí vyhlášky budou vybavovat příslušnými technickými prostředky tak, aby od 1. 1. 2016 mohl být systém po kompletním odzkoušení spuštěn bez rizika nefunkčnosti a neplnění zákona. Nejde o odklad realizace, ale o zajištění reálného způsobu na jednotlivých stanicích technické kontroly.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dále s přednostním právem pan zpravodaj, po něm s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych na žádost předkladatele navrhl zkrácení lhůty mezi 2. a 3. čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní poprosím pana předsedu poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr říká, že není připraven debatovat, a jestli je ochoten odpovídat - já také ne, protože není ochoten odpovídat. Není s čím polemizovat, protože například na položenou otázku neodpověděl, tak spíš zkusím zareagovat na ten text, který nám tady přečetl.

Tak slyšeli jsme takovou pohádku, že když to odložíme o rok, tak teď se budou všichni poctivě připravovat, aby to za rok fungovalo. Ale zákon je od července 2013. Všichni se už mohli rok a půl připravovat. Vy jste říkal, že až v květnu jste něco vyřešil, ale vy jste nastoupil v lednu, ne v květnu. Říkal jste květen 2014. Proto říkám, že jste měl vy osobně jedenáct měsíců na implementaci. Teď nás přesvědčujete, že dalších dvanáct pomůže. A současně říkáte, že chystáte úplně nový zákon. Tak já tedy nevím, jak to všechno se dá skloubit dohromady. Ale já i moji kolegové bereme na vědomí to, že vlastně nevíte, kdo to zpoždění způsobil, vlastně nevíte, co se na ministerstvu děje. Jenom vám prostě úředníci řekli, že se to nestihne.

Vy jste mluvil o analýze dopadů. Já bych poprosil, jestli jsme schopni jako poslanci ji dostat k dispozici k přečtení. A mě by jenom zajímalo, jestli to nejsou ti samí lidé, kteří sepisovali ten návrh zákona. To tak velmi často je. Možná to jsou jiní lidé, ale já si pamatuji, kdo připravoval návrh zákona a kdo říkal: ministře, neprodlužujte to o těch šest měsíců, 1. červenec 2014 je úplně v pohodě, stihneme to my i STK. Jestli to nejsou náhodou ti samí, kteří na vaše zadání napsali analýzu, že se to stihnout nedá. Možná že ne, ale budu moc rád a myslím, že i kolegové v hospodářském výboru, když analýzu dostanou s tím datem a podpisem konkrétního zodpovědného pracovníka.

Já jsem také před pár měsíci slyšel, jak se intenzivně pracuje na zákonu o dráhách. A to je takový folklór, protože to jsem nevydýchal dodneška, jak mi zodpovědní pracovníci na Ministerstvu dopravy udělali prezentaci, jak už dva roky pracují na zákonu o dráhách - už jsou to skoro zase dva roky od té doby -, a moc bych se nedivil, kdyby pořád měli 14 stejných slajdů, kde vlastně byly jenom otázky a žádné odpovědi. A ti lidé tam jsou pořád. Jsou tam pořád! Některé jste povýšil, poslal jste je do dozorčí rady Českých drah. Fakt to sleduji! Je to z veřejných zdrojů, to není žádná tajná interní informace vynesená z ministerstva. A to pro mě byl nezapomenutelný zážitek, že ti, kteří dva roky na tom pracovali, tak vyrobili 14 slajdů s otázkami a vlastně řekli, my to psát nebudeme, to by měl napsat někdo jiný. My jsme definovali problém a ať to někdo napíše. Jak jsme tedy každý týden dávali raport, tak se to nějak pomalinku posunovalo, a pak přišel pád vlády a já už jsem to přestal sledovat, ale to je také taková legenda na Ministerstvu dopravy, že se chystá nový, zcela zásadní zákon o dráhách. Možná zkušení parlamentní harcovníci jako pan zpravodaj si to pamatují i z předminulého volebního období, kdy se říkalo, že je třeba připravit nový zákon o dráhách. A jsme v roce 2015 pomalu a zákon pořád není a já se nedivím, protože vím, kdo na něm pracuje, či nepracuje.

Já nemám žádný problém s tím, co navrhuje, to zkrácení lhůty. Tady skutečně je jeden pozměňovací návrh, tak přemýšlení o pozměňovacím návrhu či hlasování, na to nepotřebujeme dny nebo týdny, opravdu to není žádný problém a klidně podpořím zkrácení lhůty na 48 hodin. Jenom říkám, že je to špatně a že opět stát trestá poctivé, kteří uvěřili zákonu, připravili se, a preferuje ty, kteří spoléhali na to, že stát jako obvykle to posune, odloží nebo změní. Tak co bych vlastně investoval, vždyť uvidíte. Když nás bude dost, co to neuděláme, tak někomu zavoláme na tom ministerstvu, oni to pochopí a odloží. A to je princip, se kterým obecně nesouhlasím. Abych byl spravedlivý, není to jediný zákon, kde se to takhle děje, děláme to poměrně často. Vždycky slyšíme plno dobrých důvodů, proč je třeba odložit tu povinnost. Podle mě jsou dvě řešení: buď budeme ty povinnosti opravdu důsledně vymáhat a pravidla nebudeme měnit, anebo tu povinnost vůbec nestanovujme! Protože když to stanovíme, tak ti slušní a poctiví tomu věří, připraví se, doplní si vzdělání, zainvestují do své firmy, změní technologii, a teď bych mohl pokračovat, a ti ostatní na to kašlou, mají konkurenční výhodu, že investovat nemusí, nemusí třeba studovat po večerech apod., a pak nakonec my jim dáme za pravdu a podle mě tím poškodíme ty, kteří nám, státu či zákonům uvěřili.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S přednostním právem ještě pan ministr. Upozorňuji, že jsme ukončili obecnou rozpravu a chýlíme se k rozpravě podrobné. Snad. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Děkuji, pane předsedající. To je jenom reakce na pana Stanjuru. Co se týká zákona o dráhách, ten skutečně je v procesu přípravy zpracovávání. V červenci přišel z Evropské komise infringement kvůli překračování kompetencí drážní inspekce, takže do zákona o dráhách zapracováváme i tento infringement, který přišel v červenci. Z toho důvodu tady je patrně zpoždění v řádu několika desítek dnů, několika týdnů. Musíme toto vypořádat právě proto, abychom splnili všechny podmínky. Nicméně tento zákon se připravuje, řeší i oblast regulátora a bude předložen vládě ČR v letošním roce. Mezirezortní připomínkové řízení předpokládáme v první dekádě října.

Co se týká diskutované záležitosti kolem STK. Já bych chtěl říct, že zákon, který měl nabýt účinnosti 1. ledna 2015, bude splněn a Ministerstvo dopravy je připraveno na jeho aplikaci. Avšak ukázalo se, že zákon dostatečně nezohledňuje nutnost přechodného období na straně stanic technické kontroly, které musí na své straně zajistit technickou realizaci a hlavně napojení na centrální systém. Pro bezproblémový chod stanic, vhodné využití nynějšího vybavení a pořízení nového vybavení považujeme za účelné a nutné přistoupit k posunutí termínu účinnosti, který má tento přechod zajistit. Zároveň posun termínu umožní implementaci některých nových prvků směrnice EU 2014/45, která vyšla 3. dubna 2014. Technicky a věcně byla celá záležitost konzultována s představiteli provozovatelů stanic technické kontroly tak, aby požadavek zákona byl bez problémů splněn. Nedochází tedy ke zpoždění implementace tohoto důležitého prvku, ale k úpravě, která jej umožní reálně a bez úměrného rizika naplnit.

Já bych chtěl jenom dodat, že tento náš návrh byl projednán v hospodářském výboru. K účelnosti navrhovaného opatření po diskusi hospodářský výbor přijal a doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh schválit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Do podrobné rozpravy... Omlouvám se, pan ministr svým vystoupením otevřel obecnou rozpravu, takže poprosím pana poslance Bendla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP