(16.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ano, pokud je problém, tak je třeba říct, v čem je problém a kdo ho způsobil a jaká opatření jsme přijali vůči těm, kteří ho způsobili, abychom to tady neměli za pár měsíců znovu, že opět stát není připraven na to, aby implementoval. To jsou ty klíčové otázky.

Když se bavíme o těch značkách, a myslím, že je to zajímavá debata, nicméně když řekneme, že ušetří stát, tak současně musíme říct, že značky budou kupovat občané. Ony nebudou zadarmo. Stát sice ušetří, ale budou je kupovat občané, takže to bude výdaj každého provozovatele či majitele automobilu. Abychom jenom neříkali, že vlastně přenášíme tuto povinnost, a můžeme vést debatu, nemyslím dneska, o tom, jaké jsou plusy a minusy. Tato debata není černobílá. Nemá jeden systém jenom samé plusy a jeden samé minusy. Ale musíme říct poctivě, pokud to nebude platit stát, tak to budou platit občané. Nikdo jiný značku nemůže zaplatit. Vypadá to pěkně, ale musíme lidem říct, že to za ně nebude platit stát, ale zaplatí si to sami. To tak prostě bude. Firmy to nebudou dělat zadarmo. Ale myslím si, že debata je správná a že na to máme dostatek času, abychom si vzali plusy a minusy tohoto systému.

Já osobně, kdybych si měl tipnout, a klidně si toto riziko na sebe vezmu, myslím, že je absolutně vyloučeno, aby to stát provozoval od 1. ledna 2016. Mimo jiné proto, že zákon ještě vůbec není. A až se napíše, a pokud se na něm shodneme, se bude muset implementovat. A už dneska je míň času k implementaci do 1. ledna 2016 a byla by to zcela zásadní a kardinální změna systému. A říkat dneska, že za patnáct měsíců to může fungovat, je prostě nereálný slib! Takže myslím, že pan ministr to buď neodhadl, nebo nás trošku mate. K 1. lednu 2016 to prostě nemůže fungovat. A pokud ano, tak mi zkuste říct, kdy předpokládáte, že zákon bude ve Sněmovně, kdy bude platný, to znamená, že projde Sněmovnou, Senátem, podpisem pana prezidenta a kolik času pak zůstane na implementaci v příštím roce. Já si myslím, že jestli, tak se můžeme bavit o lednu 2017, možná o lednu 2018. To bych viděl spíš jako realistické datum, protože jste správně říkal, že jste vypsal tendr. Vím, že už běží několik měsíců. A na každý nový tendr budou s uchazeči stejné problémy. Ani to, kdybychom včas vypsali zakázku, a teď myslím na dodávku značek, kromě toho ještě musíte absolutně změnit informační systém, to je další věc. Takže podle mě je absolutně nereálné dneska říct, že za patnáct měsíců to bude fungovat. To prostě fungovat nemůže! A jestli mi nevěříte, tak si můžeme říci v lednu 2016, kdo z nás měl pravdu. Ale pokud neuvidíme harmonogram legislativy, veřejné zakázky, změny informačního systému, tak zodpovědně prohlašuji, že to je nereálný termín.

Pak se tedy ptám, proč jste tu drobnou změnu estékáček nebyl schopen zajistit za jedenáct měsíců vašeho fungování od ledna do prosince, když tady říkáte, že revoluční změna bude připravena za patnáct měsíců ode dneška, a to ještě zákon, možná už je v připomínkovém řízení, to nevím, že bych se díval do eKLEPu i na meziresortní připomínkové řízení, to tedy ne, ale mám pocit, že v eKLEPu ještě není, že to ještě meziresortně neprobíhá. Nevím, jestli už je napsán, nebo se na tom pracuje, ale ten harmonogram je prostě vymyšlený. Použiji toto silné slovo - vymyšlený! A pokud ne, tak vás poprosím, abyste nám ten harmonogram dneska řekl zhruba v měsících, ne po dni, ale v měsících, kdy bude zákon, kdy to vyjde ze Sněmovny, ze Senátu, kdy vysoutěžíte dodavatele značek a kdy vysoutěžíte dodavatele informačního systému, který by to zabezpečil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Dalším, kdo se hlásí do obecné rozpravy, je pan ministr dopravy. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Děkuji. Chtěl bych reagovat na pana poslance Stanjuru. Předně bych chtěl říct, že v okamžiku, kdy vlastnictví registračních značek přejde do majetku občanů, tak stát nebude vypisovat žádné veřejné výběrové řízení. Bude pouze definovat, jak má značka vypadat, a občan si tuto značku zabezpečí u schválených výrobců. Tady žádné výběrové řízení probíhat nebude. To je první věc.

Co se týká harmonogramu, na Ministerstvu dopravy byla provedena prezentace základních změn zákona č. 56 a příslušný odbor 150 dostal pokyn na tomto zákonu pracovat. Díky tomu, že se některé zákony na Ministerstvu dopravy zpožďovaly, vyměnil jsem ředitele odboru, vrchního ředitele legislativy a práva a posílil jsem tento útvar o pět nových lidí, abychom zpoždění, která tam byla, dokázali nějakým způsobem eliminovat a připravili nové zákony, zejména zákon č. 56.

Co se týká finančních záležitostí, pan poslanec Stanjura tady říká, že nic není černobílé a že v každém případě to zaplatí občan. Samozřejmě, ale dneska občan platí správní poplatky za registraci značek. Dneska stát utrácí peníze na vlastnictví hliníkového plechu. Tím, že otevřeme tento trh, o kterém tady ODS a pan Stanjura pořád vykládá, že to máme otevřít, schváleným výrobcům, tak je důvodné se domnívat, že cena registračních značek výrazným způsobem klesne.

Další. Tyto značky budou ve vlastnictví občana a budou s ním celoživotně. To znamená, že občanovi odpadávají jakékoliv náklady při registraci vozidla a při návštěvách dalších správních úřadů včetně STK. Toto je potřeba do toho rovněž započítat. Pravděpodobně srovnáváme nesrovnatelné.

Co se týká záležitostí kolem navrhovaného odložení § 48a o STK, tam bych se vyjádřil až v závěrečné řeči. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dále se do obecné rozpravy hlásí pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych, abyste si všimli, že u zákona, který máme před sebou, pan ministr v rozpravě odpovídat nechce, aby nemohli poslanci reagovat. Já můžu, mám přednostní právo, takže mi je jedno, jestli to řekne teď, nebo v závěrečném slově.

Já jsem se ptal na harmonogram. Nezpochybnil jsem to, co jste říkal. Já jsem neříkal, že občané zaplatí větší cenu. Nepolemizujte s něčím, co jsem neřekl! Já jsem se ptal na harmonogram. Vy jste řekl, že od 1. ledna 2016 to má platit. Já to považuji za naprosto nereálné. Normální jednoduchá otázka. Když se bavíme o zákoně, který ještě není napsán, tak mi to přijde skoro zbytečné. Bude nějaká centrální registrace značek, nebo ne? Jak se ten stát dozví, že občan má tu konkrétní? Fakt to bude už na obecních úřadech zadarmo? To budou obce úředníky platit ze svého bez příspěvku státu či bez poplatku toho, kdo si to vyřizuje?

Já nevím, jakou máte představu. Ale místo abyste řekl, kdo může za to zpoždění, této odpovědi jste se opět vyhnul, tak plánujete už nějaký další zákon. A je dobře, nebo špatně, to nevím, když jste přijal pět nových lidí. Ale vy jste mluvil, že to bude od 1. ledna. A harmonogram jste nám opět nepředstavil. Tak potřetí zopakuji tu samou otázku. Proč to vlastně chceme odložit? Kdo selhal na Ministerstvu dopravy? A kdy to bude vlastně implementováno a připraveno ke spuštění? Potřetí. Když mi neodpovíte, počtvrté se už ptát nebudu. Nechám to asi na čtvrtek na interpelace.

Nechci ostatní kolegyně a kolegy zdržovat, ale všimněte si. Myslel jsem, že tady můžeme vést dialog. Někdo se zeptá a někdo odpoví. Může mít různé argumenty, ale ne že máme jeden zákon a vy pořád hovoříte o něčem, co tady ještě vůbec není. K tomu můžeme samozřejmě velmi těžko vést polemiku, když návrh zákona není sepsán. Ale můžeme se bavit o obecných principech. Z vašeho vystoupení by občan pochopil, že až změníte systém, a on si pořídí registrační značku, nebude muset na obecní úřad. To já si tedy nemyslím. To si tedy vůbec nemyslím. Jak se stát, policie a ostatní dozvědí, že značku 1A1 - a teď nevím, doplňte si tam čtyři číslice - vlastní konkrétní občan? Vy jste to tak popsal, že si to koupí levně. Dneska za to platí poplatek. Já nevím, jestli poplatek plus nová značka bude levnější než dneska. Myslím si že ne. Myslím si, že máme stejné podklady na Ministerstvu dopravy.

Petr Bendl má pravdu, že se to zvažuje už několik let. A proto říkám, že to není černobílé. A já jsem neříkal, že to je špatně! Až bude konkrétní návrh zákona, tak se k tomu vyjádříme a řekneme si, jestli to jde dobrým, nebo špatným směrem. Teď na to nejsme schopni reagovat, ale jsme schopni reagovat na problém, který řešíme dnes a denně. Kdo to vlastně způsobil, že stát není schopný od 1. ledna 2015 vymáhat to, co jsme schválili už někdy v polovině loňského roku a co vyšlo ve Sbírce zákonů v srpnu 2013.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Teď už opravdu nikdo, tedy obecnou rozpravu končím. Pan ministr, pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, zahájím tedy rozpravu podrobnou. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo v obecné rozpravě. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP