(16.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Dneska to v první instanci rozhodují krajské úřady. Pokud krajský úřad usoudí moudře, že už těch estékáček, stanic technické kontroly, v kraji je dost, tak to povolení prostě nedá a odvolacím orgánem je Ministerstvo dopravy. Myslím si, že ten systém je zbytečně regulovaný, přetížený. A naopak pokud půjdeme cestou, že předepíšeme, co všechno musí systém obsahovat, jaké bezpečnostní či ochranné prvky vůči kvalitě poskytovaných služeb a vůči zákazníkům musí obsahovat, pak nic nebrání tomu, abychom ten trh otevřeli a aby to bylo v zásadě poté, co splní ty podmínky, které třeba i zákonem přísně předepíšeme, aby každý, kdo chce a ty přísné podmínky splnil, to provozovat mohl. Neobávám se toho, že to vyroste, že vyrostou garážové firmy, protože i ta potřebná technika i ty nástroje, které k zabezpečení slouží, vylučují to, že by vznikaly stovky a stovky nových zájemců o provozování tohoto podnikání, které v zásadě funguje velmi dobře, ale jako v mnohých jiných oborech ti poctiví doplácejí na ty nepoctivé.

Ten navržený zákon, který už je platný od srpna loňského roku a ta část estékáček, platný od loňského srpna a v účinnost má být od 1. ledna příštího roku, jde přesně tímhle směrem, tzn. podporuje ty, kteří jsou poctiví. Mnozí to už měli ještě předtím, než se ten systém uzákonil dobrovolně, protože to zase měli jako konkurenční výhodu vůči jiným stanicím technické kontroly, a byla to konkurenční výhoda, kterou využívali zejména velcí uživatelé. Velcí dopravci si podle mě velmi dobře hlídají, jak kvalitně ta služba poskytovaná je.

Já jsem mluvil ve čtvrtek, že původně ten zákon měl platit od 1. července letošního roku a přidali jsme po debatách v hospodářském výboru v minulém volebním období šest měsíců, což předpokládám, že je dostatečná doba. Pokud by to platilo od toho srpna do června, tak kterýkoli ministr či ministerstvo by mělo necelý rok na tu implementaci. Z hlediska bezpečnosti, jak říkám, jsme přidali šest měsíců. Pan ministr nastoupil v lednu. Samozřejmě nevím, v jakém přesném stavu se příprava ministerstva na účinnost toho zákona nacházela, ale jsem přesvědčený... Mně se fakt špatně mluví, když je takový hluk... Jsem přesvědčený, že se to stihnout dalo.

Takže bych poprosil o informaci, pokud ji má Ministerstvo dopravy, kolik stanic technické kontroly v dnešní době existuje, kolik z nich ten systém už má, kolik jich nemá a hlavně kdo a jak selhal. Protože to není věc konkrétního ministra, příprava zákona, resp. implementace zákona. Zákon byl schválen. Vyšel ve Sbírce zákonů v srpnu 2013. Já vím, že od té doby byli dva ministři. Ale to přece není osobní věc toho ministra. On to přece nepíše, on to přece nechystá. Pokládám to za samozřejmou součást práce úředníků na ministerstvu. A pokud stávající ministr říká, že to ministerstvo nestíhá a nestihne, a ví to poměrně brzo před tím lednem, protože ten návrh zákona byl ve vládě snad v červenci nebo v červnu, myslím, že v meziresortu už byl v červnu, tzn. ještě šest měsíců mělo ministerstvo na to, aby to zvládlo, tak mě konkrétně zajímá, v čem je problém, kdo tedy selhal a jak to případně pan ministr nebo odpovědný náměstek či odpovědný vrchní ředitel či ředitel odboru řešili. Ministrovi můžeme vyčítat třeba, že nějaký návrh zákona předloží pozdě. Ale ne implementaci zákona, který byl schválen.

Potom můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, abychom z těch tří věcí vypustili právě odklad účinnosti u stanic technické kontroly. Pak samozřejmě v podrobné rozpravě se k tomuto návrhu přihlásím. Mám i text pro pana zpravodaje, tomu můžu dát rovnou ten text, jak mi ukládají pravidla Poslanecké sněmovny. A požádal bych pana ministra o odpovědi na mé otázky. Děkuji. Pak se případně přihlásím s doplňujícím komentářem či dotazy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Končím tedy obecnou rozpravu, pokud pan... Pardon, vracím zpět, nevšiml jsem si pana poslance Bendla, který se přihlásil na poslední chvíli. Prosím, ještě v obecné rozpravě pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já se omlouvám. Já jsem mával, asi jste mě neviděl, pane předsedající, takže se omlouvám všem.

Já bych doplnil dotazy na pana ministra, protože s tou koncepcí registračních značek, kterou by nevlastnil stát, ale vlastnili by ji přímo ti majitelé vozidla, jsme kdysi přišli my, protože to považujeme za efektivní jak z hlediska lidí, kteří vlastní automobily, tak i z hlediska státu. Protože málokdo ví, že to je stát, kdo objednává ty registrační značky a tiskne je. V roce 2009 vynakládal stát na registrační značky částku zhruba 300 mil. korun. Mně přijde daleko logičtější, když by každý vlastník automobilu měl svoji registrační značku. Vždycky kdyby si koupil auto, pouze by si na dopravním inspektorátu vyřešil ten problém, ale měl by jednu jedinou registrační značku. Stát by nevynakládal stovky milionů korun na to, aby něco takového kupoval. A pro nás pro všechny, kteří vlastníme vozidlo, by tahle situace byla jednodušší. Já chci vědět, jestli v tomto pan ministr pokročil, jestli toto se stane, tzn. že stát už nebude nadále vynakládat žádné finanční prostředky na registrační značky a vlastníky se tím pádem stanou lidé, kteří si je koupí a budou je moct vlastnit celoživotně, což bych považoval za praktické. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se pana ministra, zda si žádá o slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, já bych chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Bendla.

Mě velmi těší, že už kdysi dávno tady byl zájem řešit registrační značky a převést je do vlastnictví občanů z vlastnictví státu. Skutečnost je taková, že každý rok stát vynakládá řádově 280 až 300 mil. za vlastnictví hliníkového plechu. Takto to funguje už od roku 1990. Za tu dobu jsme přišli o financování 25 km dálnic a zhruba 40 km silnic první třídy. Mě jenom udivuje, proč v zákoně 56, o kterém se tady bavíme, o odložení dvou paragrafů v účinnosti, už toto nebylo navržené, když pan poslanec Bendl říká, že s tím přišli v roce 2009.

Co se týká dalšího postupu. My jsme vypsali transparentní výběrové řízení, které je napadáno jednotlivými účastníky v současné době. Proto, abychom zrušili monopol společnosti Hycon, která trvale na základě smlouvy uzavřené mými předchůdci, panem ministrem Schlingem, nadále dodává registrační značky státu. Toto transparentní výběrové řízení v této chvíli probíhá. Naším cílem je ho dokončit. V zadávacích podmínkách výběrového řízení je platnost do konce roku 2015 s tím, že připravíme komplexní novelu zákona č. 56, která bude řešit převod značek do vlastnictví občanů. Rovněž tam navrhujeme možnost vydání tří značek včetně nosičů kol a duplicitně vydání značky v případě jejího poškození, kterou určitě uvítají všichni dopravci, tak aby nemuseli po každém poškození značky jet na stanici technické kontroly a zejména podnikatelé vyřadit tak vozidlo na minimálně týden z výkonu. Tento zákon předložíme Poslanecké sněmovně na začátku příštího roku tak, aby jeho účinnost byla k 1. 1. 2016. Stát tak ušetří 300 mil. a vytvoříme prostor pro malé a střední podnikatele, kteří na základě definování značky budou moci tyto značky nabízet občanům.

Co se týká vystoupení pana poslance Stanjury. Požaduje ode mě doplnění, kolik STK existuje, kolik STK má implementovaný systém. Toto v této chvíli takto z hlavy nechci říkat a nechci vám tady lhát. Připravím to a seznámím Poslaneckou sněmovnu se všemi požadavky pana Stanjury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Dále se hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji panu ministrovi, že mi ty údaje poskytne. Já jsem počítal s tím, že to nemůže vědět z fleku, to je naprosto pochopitelné.

Ale vy jste se, pane ministře, vyhnul odpovědi na ty moje další otázky a tam už byste tu odpověď znát měl. Proč vlastně navrhujete to odložení, mimochodem i těch třetích značek, o kterých jste mluvil, že chcete zavést od 1. ledna. Ale tomu já rozumím. Ale u těch STK jsem se jasně ptal, jaký je důvod navrženého odložení o jeden rok a kdo to vlastně způsobil, pokud ten důvod je vážný. A pokud ano, jestli byla přijata nějaká opatření vůči těm, kteří to způsobili. Protože to ministerstvo mělo od srpna 2013, prostě 16 měsíců na to, aby to k 1. lednu 2015 implementovalo. Nemůžeme se po roce a měsíci tvářit, jako že se nic nestalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP