(Jednání pokračovalo v 15.49 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, skončila doba pro přestávku klubu TOP 09. Než se budeme zabývat hlasováním, protože nemáme více věcí před sebou, budu jen konstatovat omluvu paní poslankyně Vlasty Bohdalové od 17 hodin do konce dnešního jednacího dne, a to z rodinných důvodů.

Eviduji přihlášku k faktické poznámce pana předsedy vlády, ale pana předsedu vlády tady nevidím, nerad bych ho opomenul, tak se ho zeptám až dorazí.

Máme před sebou návrhy na hlasování. Já vás všechny odhlásím a žádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Budeme jednotlivě, podle toho, jak to bylo dohodnuto před přestávkou, hlasovat o jednotlivých návrzích, které jsou ke schválenému pořadu schůze.

 

První hlasování bude, abychom jako první bod dnešního odpoledního jednání zařadili zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, sněmovní tisk 242, bod číslo 5.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 74 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 137 pro 92, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Druhé hlasování, které jsem zahájil, má pořadové číslo 75 a je o novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, sněmovní tisk 258, bod číslo 15. Kdo je pro jeho zařazení jako druhého bodu? Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 75, z přítomných 144 bylo pro 115, proti nikdo. Bod bude zařazen jako druhý našeho odpoledního jednání.

 

Jako třetí bod dnešního odpoledního jednání je zákona o hnojivech, bod číslo 32, sněmovní tisk 212.

Hlasování pořadové číslo 76. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 149 poslanců pro 119, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Jako čtvrtý bod dnešního odpoledního jednání budeme hlasovat v hlasování číslo 77, které jsem zahájil, o zařazení bodu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk 26, bod 27. Kdo je pro? (Poznámka poslance Laudáta.) Pardon, omlouvám se a prohlašuji hlasování číslo 77 za zmatečné. Předtím musíme hlasovat o vyřazení tohoto bodu, jak navrhl kolega Koubek.

 

Takže budeme hlasovat o vyřazení tohoto bodu, a to v hlasování pořadové číslo 78, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 78, z přítomných 156 pro 64, proti 69, návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o jeho pevném zařazení jako čtvrtého bodu dnešního odpoledního jednání, a to v hlasování pořadové číslo 79, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 79, z přítomných 158 pro 94, proti 21. Bude projednán jako čtvrtý bod dnešního jednání. Po něm budou navazovat další body, které jsou schváleny z minulého týdne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP