(14.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Za to netřeba se omlouvat, pane předsedající, první budou posledními, jak známo. (Hluk v sále.)

Dámy a pánové, prosím, abyste se zamysleli nad návrhem pana kolegy Laudáta. Já do určité míry chápu výhradu pana předsedy Kováčika týkající se příštího týdne, kterým je týdnem výborovým, ale podle našich informací se žádný výbor nechystá zasednout v úterý. Výbory budou jednat ve středu a ve čtvrtek. A nám se ta situace na Ministerstvu dopravy zdá více než naléhavá.

Sněmovna vedle své legislativní funkce má také nezastupitelnou úlohu kontrolní. A jakkoli má pan ministr Prachař ve vládě silnou konkurenci, přece jenom bezpečně vede ve skutečnosti, že jeho ministerstvo je v naprostém rozkladu, a vydává signály chaotických, neuvěřitelně často měnících se rozhodnutí a řady rozhodnutí, která se utápějí v šeru korupčních podezření. Já nechci opakovat všechny ty argumenty, které tady říkal pan kolega Laudát, ale podle našeho názoru Sněmovna jako instituce s kontrolní pravomocí vůči vládě nemůže rezignovat na současnou zoufalou situaci na Ministerstvu dopravy. Máte samozřejmě právo zařazení toho bodu odmítnout -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším. Prosím vás, paní kolegyně, páni kolegové, pokud se nechcete věnovat změnám v pořadu schůze, přeneste své diskuse mimo jednací sál! (Pro hluk v sále není skoro rozumět. Někteří poslanci postávají před svými lavicemi a hovoří.) Protože budeme rozhodovat o dalším pořadu schůze a víte, že už teď je v tom poměrně složitá situace, abych se vyjádřil diplomaticky, a je potřeba se tomu věnovat. Prosím pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji vám, pane předsedající. Aniž bych vám radil, vzhledem k tomu, odkud se ten povyk linul, možná že jste měl zvolit oslovení soudruzi kolegové. Ale to je vysloveně na vás. (Ozývá se ojedinělý potlesk z řad TOP 09.)

Znovu bych zopakoval své přesvědčení, že Sněmovna nemůže rezignovat na svoji kontrolní úlohu a na svoji odpovědnost nepřehlížet někde totální zmatek a neschopnost řídit a organizovat resort, kterým protékají desítky miliard. Pokud odmítnete, což je vaše právo samozřejmě, je fér, abych upozornil, že v takovém případě poslanci TOP 09, kteří disponují zákonnou pětinou poslanců Poslanecké sněmovny, která něco takového může navrhnout, navrhnou na příští schůzi zařadit jednání o zřízení parlamentní vyšetřovací komise nad prací ministra Prachaře ve veřejném zájmu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Jen připomínám, až budeme hlasovat, že kolega Laudát navrhl úterý, kolega Stanjura navrhl zítřek po třetích čtení, logicky, protože pravděpodobně ví, že v úterý 30. v 15.30 je na výjezdním zasedání výbor pro sociální politiku, tak abychom měli všechny informace.

Nyní pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem vyslyšel apel kolegy Kalouska, abychom se hluboce zamysleli nad zařazením tohoto bodu. (Sál se utišil.) A jménem poslaneckých klubů KDU-ČSL a ANO 2011 bych si dovolil vetovat zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan předseda Fiala. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Závidím vám rychlost vašeho přemýšlení, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Faltýnku. A samozřejmě respektuji. Avizuji na příští schůzi Poslanecké sněmovny návrh na zřízení parlamentní vyšetřovací komise činnosti ministra dopravy Prachaře ve veřejném zájmu. (Potlesk TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda Fiala, poslední řádně přihlášený ke změnám v pořadu schůze. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já chci jen také krátce říct, že jsem překvapen tou velkou změnou ze strany ČSSD v dnešním programu jednání. Ono se nekonalo totiž ani grémium. My jsme si to taky nestačili poznamenat. Ty změny jsou pro nás tak velké, že pro ně dnes nebudeme hlasovat, protože jsme si to nestačili poznamenat.

Za druhé bych chtěl říct, že můžu jakkoli pochopit, že sociální demokracie chce udělat změny. Na druhé straně je potřeba to doplnit nějakým organizačním opatřením tak, aby se to dostalo ke všem poslaneckým klubům v Poslanecké sněmovně, pokud nebude grémium. Prosím, příště na to myslete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Fialovi a to byly všechny návrhy, které padly v rozpravě ke změnám návrhu pořadu schůze. Máme tady před sebou návrh, který přednesl pan předseda Sklenák.

Pan kolega Stanjura se ještě hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za ten materiál. Je to celkem 23 bodů. Vidíte, že jsem si nevymýšlel. Je to celkem 23 bodů. Navrhuji, abychom o každém z nich hlasovali zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já to ještě upřesním, protože padl protinávrh proti návrhu, který tady dal kolega Sklenák, a to je od pana poslance Koubka, vyřazení bodu č. 27, tisk 26. Takže ten bychom hlasovali samostatně jako první. Potom bychom postupovali po jednotlivých bodech. Rozumím tomu, pane předsedo? Jednotlivé body, nikoliv jednotlivé bloky? (Poslanec Stanjura mimo mikrofon: Jednotlivé body.) Jednotlivé body, dobře, no tak co mám dělat. Potom už je jenom návrh harmonogramu státního rozpočtu. Návrh kolegy Laudáta je nehlasovatelný, protože proti němu zaujaly veto dva poslanecké kluby, klub KDU-ČSL a klub ANO, s tím, že ostatní věci jsou hlasovatelné a jiný návrh nemám. I když kolega Laudát, podotýkám, stáhl svůj termín úterý 14 hodin a podřídil se návrhu pana kolegy Stanjury. Tak. Druhé čtení první body jednotlivě.

Ano, pan předseda Sklenák ještě k tomu poznámku.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já si dovolím vznést protinávrh k návrhu pana kolegy Stanjury, abychom hlasovali po jednotlivých bodech, s výjimkou toho seřazení třetích čtení, protože tam jde skutečně jen o to, v jakém pořadí budeme projednávat body, které zítra budou na programu, tak abychom ta třetí čtení, pořadí třetích čtení, hlasovali v jednom hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Protože jde o návrh pana poslance Stanjury, tak prosím jeho vyjádření.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych vaším prostřednictvím požádal pana předsedu Sklenáka, aby na tom netrval. Já myslím, že se většinou tady skoro vždycky vyhovělo, když někdo chtěl hlasovat zvlášť. Takhle se budeme třicet minut dohadovat o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, a za tu dobu bychom to hlasování mohli mít za sebou. Sám uznejte, to jsou vaše čísla, je to 23 návrhů kromě těch procedurálních typů rozšíření hlasovacích hodin a rozšíření možnosti jednání dnes po 18. hodině. A je to první den variabilního týdne, je to pět pracovních dnů poté, co jsme si na grémiu Sněmovny řekli, jak budeme pracovat. A vy kromě toho, že několik desítek návrhů už zaznělo v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek, tak dneska v úterý máte 23. A já jsem jenom slušně požádal, abychom o každém z nich hlasovali zvlášť. Samozřejmě máte většinu, můžete odmítnout, ale já vás prosím, abyste to nedělal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, já rozumím tomu, že pro pana kolegu Stanjuru je to důležité, takže já svůj protinávrh stahuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak a ještě pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP