(14.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Musím poctivě říct, že pan předseda Sklenák mi včera telefonoval a o některých bodech mě informoval, že bude navrhovat, nicméně rozsah změn je natolik velký, tak bych poprosil, abychom to dostali v písemné podobě, než budeme hlasovat.

Já jsem akceptoval a neměl jsem problém s tím, že dneska budou předřazena druhá čtení. To si myslím, že je naprosto logický postup. Včera jsem panu předsedovi Sklenákovi slíbil, že pokud budou volby, tak těch chybějících 90 minut my jako opozice logicky nebudeme blokovat, aby se pět hodin mohlo hlasovat o třetích čteních, takže není žádný problém s tím hlasováním ve 14.30 až 16. Nicméně ty ostatní návrhy početně mnohem přesahují to, o čem jsme spolu včera mluvili. Možná, až budeme dneska ještě debatovat, pokud to projde, o novele jednacího řádu Poslanecké sněmovny, přede mnou sedí pan poslanec Komárek, já jsem o tom mluvil minulý týden, ať si potom na konci schůze řekneme, kolik poslaneckých opozičních návrhů má šanci se přes tu hlasovací většinu dostat na pořad a kolik ne. Zatím nula. Zatím v úterý druhý týden je nula.

A já souhlasím s tím, že příští týden bychom zasedat neměli, a po domluvě s Františkem Laudátem navrhuji, aby ten bod byl zařazen zítra po bloku třetích čtení. Když tak to řekne na mikrofon, ale on s tím souhlasí.

Takže já bych poprosil, abychom ty návrhy na změny dostali v písemné podobě. Myslím, že to za pět osm minut můžeme dostat a budeme vědět. Vy čtete jenom sněmovní tisky, už zase nevím, které to jsou body toho programu v prvních čteních. Nemluvím o těch čtyřech druhých čteních a nemluvím o tom rozšíření hlasovací doby. To je naprosto jasné a vím, o čem budeme hlasovat. U těch ostatních bodů jsem si to nestačil ani poznamenat, natož abych se pak rozhodl, jestli budu pro, nebo proti.

Dovolte mi, abych podpořil návrh Františka Laudáta na navržení toho bodu, protože logicky, když navrhneme my nějaký mimořádný bod, tak logicky je odpověď vládní koalice: na to jsou interpelace. To je pravda. Nicméně minulý týden bylo skutečně asi 14 nebo 15 interpelací na ministra dopravy, a nejenom z řad opozice, ale i z řad vládní koalice, a nemohli jsme čas k tomu určený využít, takže si myslím, že je rozumné, abychom o tom hovořili.

Nebudu opakovat ty problémy, o kterých mluvil František Laudát, ale možná bych zmínil dva. Dodatek na jednom úseku rekonstrukce D1, kde se ŘSD dobrovolně vzdalo možnosti započíst penále za zpoždění proti ceně. To znamená, stát a jeho organizace dobrovolně se toho vzdá, smluvně podepíše, že musí zaplatit všechno, a pak si případně může vysoudit penále za zpoždění. Pro mne je to neuvěřitelné, že to někdo dobrovolně ještě jako dodatek smlouvy podepíše. A ta částka, abyste věděli, se odhaduje mezi 200 a 250 miliony. Nejsou to žádné drobné. A stát s tím bude mít za prvé - dostane se k těm penězům později a bude muset nést náklady na soudní řízení a bůhví kdy se k nim dostane. Stejně tak to rozhodnutí o ukončení prací na jednom úseku s sebou nese zaplacení nákladů té dodavatelské firmě a tam odborníci odhadují, že ta částka se může blížit kolem 100 milionům korun.

A zmínil bych ještě dva problémy. Oba dva jsou z jižní Moravy. Četl jsem, a určitě nejenom já, o tom, jak měla dostat firma, která má snad jednoho zaměstnance, která to nedělá, zabezpečení v Pisáreckém tunelu, jestli to říkám dobře. Ale včera jsem byl opravdu překvapen, a protože jsem i ve funkci ministra dopravy navštívil jižní Moravu, tak já myslím, že pro kolegy z jižní Moravy je to taky překvapení, že upouštíme od plánu dálnice do Vídně. Já to teda opravdu nevím, já tomu nerozumím, jestli je to osobní názor. Ve všech strategických dokumentech i v té "sestře", sektorové strategii, je to jasně uvedeno, v jakém profilu a kudy se má dálnice na Vídeň vést. A nemyslím si, že by takhle jednoduše jsme to měli měnit. Pak je třeba ten strategický dokument přepracovat, znovu otevřít debatu s odbornou veřejností a možná bude i výsledek ten, o včera mluvil pan ministr. Já teda věřím, že ne. Já věřím, že jižní Morava zvládne své zásady územního rozvoje. Vím, že na tom pracují, že by to mohlo být za rok, maximálně za dva hotové, a nemyslím, že tak zásadní věci by se měly měnit.

Myslím, že pokud nemůžeme k těm otázkám a odpovědím využít interpelace, tak je docela logický požadavek na to, abychom si to vyříkali na plénu. Takže já jenom modifikuji návrh Františka Laudáta, abychom to zařadili zítra po skončení třetích čtení, abychom nenabourali ten interval až do 16. hodiny, s kterým my nemáme problém, a myslím si, že to bude pravý čas pro to, abychom o těch problémech debatovali, protože nevím, jak to bude ve čtvrtek, kdo bude omluven a kdo omluven nebude.

A připomínám požadavek, abychom dostali návrh pana předsedy Sklenáka v písemně podobě před hlasováním na změnu programu. Bylo jich tolik, že se omlouvám. Opravdu jsem si to nestačil zaznamenat, ani moji kolegové, takže bychom hlasovali úplně naslepo a to my tedy hlasovat naslepo nechceme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Konstatuji, že jsem uzavřel ve 14.30 přihlášky ke změnám pořadu schůze podle zákona o jednacím řádu. Čili pokud bude reagovat kolega Sklenák jenom na požadavek pana předsedy Stanjury, tak mu teď udělím slovo, jinak jsou přihlášeni k pořadu schůze pan poslanec Koubek, pan poslanec Votava, pan předseda Kalousek, pan předseda Faltýnek a pan předseda Fiala. Pan předseda Sklenák bude reagovat na požadavek na písemný podklad. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já bych zareagoval dvěma poznámkami. Jednak k panu předsedu Kováčikovi, když hovořil, že jejich tisky nebo návrhy jsou upozaďovány, tak chci jen připomenout, že i na dnešek je zařazen pevně jeden návrh poslanců KSČM, a to konkrétně bod 29, sněmovní tisk 118, pojištění vozidel.

Co se týká mých návrhů, tak já samozřejmě vnímám to, co říká pan kolega Stanjura, na druhou stranu co se týče dnešního dne, tak jsem navrhl předřadit jen druhá čtení a ten návrh, kde jsem četl sněmovní tisky, to jsou v podstatě jen seřazení návrhů, které tak jako tak bychom projednávali zítra ve třetích čteních, a chtěl jsem, abychom to měli v blocích podle předkládajících ministrů. Nicméně dohodl jsem se teď tady s aparátem Sněmovny, že snad vám budeme schopni to dodat i v písemné podobě, tak jak jsem to měl ve svých podkladech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jenom reakce pana předsedy Stanjury s přednostním právem a pak řádné přihlášky do pořadu schůze. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Aniž bych chtěl hájit zájmy jiných opozičních nebo skoro opozičních klubů, tak musíte říct celou pravdu. Vy jste ten bod navrhli proto, že vládní poslankyně připravila komplexní pozměňovací návrh, z toho původního nezbylo vůbec nic a je to v zásadě návrh koaličních poslanců a ne opozičních. Proto ten bod je zařazen. Tak to prosím vždycky řekněte celé. Naše návrhy tam leží od března a není navržen do programu ani jeden. A kdyby tam ten návrh komplexní vaší poslankyně, nebyl resp. vládní poslankyně, ne vašeho politického klubu, tak jsem si jist, že to dneska nenačítáte a ten bod tam dneska prostě není. Tak to řekněme celé. Já proti tomu nijak neprotestuji, já jsem o tom věděl. Samozřejmě. Vy to celé přepisujete, že, paní poslankyně? Proto o tom budeme jednat, ne proto, že to podali komunisti, a je to (nesrozumitelné), ale proto, že to vládní poslankyně celé přepsala. Nic proti. Ten návrh je špatný, ale ten jejich byl ještě horší. Takže tomu já rozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Koubek, a prosím tedy efektivní vyjádření k programu schůze, protože jsem si dovolil všechny předsedy klubů dát do pořadí a předřadil jsem oba dva řádně přihlášené, pana kolegu Koubka a pana kolegu Votavu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Pane předsedající, dovolte mi navrhnout jednu změnu. Z navržené schůze bych prosil vyřadit tisk bod 27, sněmovní tisk 26, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Protože pokud jsem dobře zaznamenal, tak pan předseda Sklenák navrhl pevné zařazení tohoto bodu, tak z logiky věci bych poprosil, aby se nejprve hlasovalo o mém návrhu, tedy o návrhu o vyřazení, než by došlo na návrh na jeho pevné zařazení, tedy tisk sněmovní tisk 26. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si navrhnout na zařazení jako pevný bod číslo 175, a to na zítřek po bloku třetích čtení. Jedná se o harmonogram projednávání státního rozpočtu na rok 2015. Je třeba jej projednat, protože 8. října v prvém čtení projednává rozpočtový výbor, takže jediná možnost je projednat to na této schůzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím, že to efektivní návrh. Nyní s omluvou předsedům klubů, tak jak jsou za sebou přihlášeni. Pan předseda Kalousek, potom pan předseda Faltýnek a potom pan předseda Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ještě jednou s omluvou, že jsem předřadil vašeho kolegu Koubka a pana předsedu Votavu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP