(14.20 hodin)
(pokračuje Laudát)

10. Přes proklamace předsedy hnutí ANO není vytvářen ekonomický prostor pro důkladné analýzy a následnou přípravu tratí rychlého spojení. V minulém období při zoufalých představách koncepčních pracovníků Ministerstva dopravy, kteří tam pracují dodnes mimochodem, ti vyhozeni nebyli, hospodářský výbor, každý zástupce z jedné tehdy účastné parlamentní strany s výjimkou Věcí veřejných, napsali zadání, co chtějí po Ministerstvu dopravy. Veřejně jsou proklamovány, jak se toto změní. Nezměnilo se nic. (Neustálý hluk v sále.)

V téhle souvislosti -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím, zklidněte se, prosím tedy o umožnění přednesení celého návrhu pana kolegy Laudáta, zejména toho termínu, kdy bychom to měli odhlasovat. On to pan kolega shrne a už se budeme moci na to soustředit.

 

Poslanec František Laudát: Už se chýlím ke konci. Domnívám se, že prostě jedna věc je něco veřejnosti namlouvat, já bych byl rád, aby se v tomto resortu něco pro veřejnost začalo konat.

Pan premiér v uplynulých měsících podnik zjevně propagandistické turné po jednotlivých resortech. Všude si společně s ministry a ministryněmi nezapomněl pochválit skvělé výsledky, vynikající spolupráci atd. Není mi známo, co při návštěvě resortu dopravy dělal. Už začátkem léta bylo jasné, že některé části dopravy jsou v katastrofálním rozvalu. Dálnice se nestavějí, ale ani nepřipravují. Silnice I. třídy dále chátrají. Ostudu s vyčerpáním financí chce vláda zamaskovat přesunem peněz na rekonstrukce silnic nižších tříd. Samozřejmě je mi známa tristní situace silnic II. a III. kategorií. Nicméně většina ekonomického života se odehrává na silnicích ve vlastnictví státu.

Situace na resortu dopravy je natolik tristní, že čekat se změnami po volbách je nepřijatelné. Na řadu otázek jsem nejen já, ale i poslanci dalších politických stran, včetně koaličních, čekali odpověď minulý čtvrtek při interpelacích marně. Pan ministr se celý den omluvil. Jenom podotýkám, že podstatnou část ze všech interpelací - nevím, jestli to byla třetina, čtvrtina, ale bylo to významné procento - tvořily právě interpelace na ministra dopravy. A nejenom jenom tedy ode mne.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že resort dopravy je velice významný, po financích ho považuji za jeden z nejvýznamnějších z hlediska investic, z hlediska ekonomiky, z hlediska bezpečnosti lidí, pohybu, svobody, tak se domnívám, že si nemůžeme dovolit k situaci na Ministerstvu dopravy mlčet. Proto si dovoluji navrhnout, a nechci bourat program tohoto týdne, aby jako první bod příští úterý od 14 hodin, nebo po části změny programu, byl zařazen bod Současná situace v resortu dopravy. Samozřejmě doufám, že pro tento bod budete hlasovat. Pokud ne, navrhnu jakousi modifikaci a ke všemu, co jsem tady říkal, budu přinášet a číst tady detailní rozbory.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já upozorňuji, že pan kolega Laudát předpokládá, že bude schůze pokračovat i příští týden třicátého, tak jsem to vnímal. Takže to samozřejmě závisí také na tom, jestli odhlasujeme, že ve výborovém týdnu budeme ještě jednat.

Nyní pan kolega Kováčik, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezké, dobré odpoledne.

Rád bych poznamenal, že pravidla se mají ctít. A jestli někdo navrhuje body do příštího úterka, tak připomínám, že podle schváleného harmonogramu příští týden je týden výborový. V uplynulých dnech a týdnech jsme výborům nadělili poměrně značnou porci práce a bylo by dobře, aby se výbory mohly se ctí vypořádat s tím, co jsme jim tady jako Poslanecká sněmovna zcela v souladu se všemi pravidly nadělili. Prostě nelze, abychom my sami jako Poslanecká sněmovna porušovali vlastní pravidla, vlastní zákony, vlastní dohody. Já musím říci, že navíc ještě úterý je dnem, kdy mají zasedat poslanecké kluby a připravovat se na jednání Sněmovny a jejích orgánů, tedy i výborů. Samozřejmě Sněmovna je suverén, může si odhlasovat cokoliv a v okamžiku, kdy to odhlasuje, tak to také platí, ale prosím, abychom měli na paměti i to, že pokud se nedodržují ani základní pravidla, tak to v žádném případně nepovede k zefektivnění práce tohoto zákonodárného sboru, ale povede to k ještě většímu chaosu, než jsme tady poslední týdny svědky.

Rád bych na konto návrhů, které tady padly od pana kolegy předsedy poslaneckého klubu ČSSD, poznamenal, že vzhledem k tomu, že vládní koalice zřejmě propadla tomu kouzlu, že jsou nepostradatelní a že se zhroutí svět, pokud nebude po jejich, ty návrhy, které tady jsou, neobsahují ani jeden z bodů, které zde v Poslanecké sněmovně předložila a předkládá od počátku tohoto volebního období také opozice, zcela v souladu se zákonem, s Ústavou, podle práva zákonodárné iniciativy. A nevšiml jsem si, že by v kterémkoli ustanovení, vyhlášce, zákonu, usnesení Sněmovny, usnesení Senátu či kdekoli jinde byly roztříděny návrhy - zákony vládní jako ty důležitější a potřebnější a zákony poslanecké jako ty, které nejsou důležité. Ostatně tento pazvyk tady panoval i za minulých volebních období. Také si pamatuji situaci, jak už jsem tady o tom nejméně jednou hovořil, tisky s nízkými pořadovými čísly byly projednávány v samém závěru volebního období a někdy se ani na ně nedostalo.

Protože tady nejsou v tom návrhu pana kolegy předsedy klubu sociální demokracie obsaženy ani ty body, o kterých jsme měli za to, že jsou dohodnuty, mám na mysli třeba informaci o přehledu, jak se postupuje v církevních restitucích, tam jsem měl pocit, že jsme dohodnuti, že to bude na této schůzi projednáno, poslanecký klub KSČM žádné z návrhů, které jsou zde předkládány, nepodpoří. To neznamená, že pro některé z těch jednotlivých bodů nebudeme hlasovat. Tam, kde uznáváme, že to jsou věci pro lidi potřebné, pro občany nezbytné a nutné, tam, kde jsou v souladu s naším volebním programem, tam samozřejmě ty body budou mít naši podporu. Ale prostě a jednoduše, jednotýdenní schůze Poslanecké sněmovny se nám natáhla na dva týdny, teď slyším, že ještě příští týden, na tři týdny, stejně ten program nezvládneme, a chtěl bych poprosit všechny, kteří tady možná až se svatým přesvědčením bojují za cokoliv - držme se více věci, řekněme ty věci racionálněji a nebude třeba tady ohýbat jednací řád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KSČM. Nyní pan předseda Stanjura. Pane předsedo, požádám vás ještě o malinké strpení, budu konstatovat tři omluvy. Pan kolega Junek se omlouvá z důvodu přijetí delegace od 14 do 15 hodin. Omlouvá se pan ministr Dienstbier na dnešní odpoledne a pan ministr obrany Stropnický se omlouvá od 15 hodin do konce jednání z pracovních důvodů.

Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura má slovo. Připraví se pan kolega Koubek, protože jsem nevnímal ty přednášky jako s přednostním právem pánů předsedů Kalouska a Faltýnka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Začnu tím, čím jsem původně nechtěl, ale obdržel jsem jako vy všichni teď na lavici tento mnohastránkový dokument, který se jmenuje Schválený pořad 17. schůze Poslanecké sněmovny. Nevím, jak levně či draze nakupuje Kancelář Poslanecké sněmovny ten papír, ale ten papír je úplně zbytečný. Za prvé to máme všichni v elektronické podobě, máme všichni počítače, máme tady věci k připojení. A za druhé to dostáváme minutu předtím, než budeme hlasovat o rozsáhlých změnách. Tak nevím, k čemu tento bod máme. Já myslím, že k ničemu, můžeme ho rovnou zahodit, 8 stran krát 200 - 1 600 stran zbytečně vytištěných, zbytečná práce těch lidí, kteří to chystali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP