(Jednání zahájeno ve 14.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji další jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se přihlásili všichni identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo má nebo žádá o vydání náhradní karty. Poslanec Josef Novotný má náhradní kartu číslo 1.

Pokud jde o omluvy z dnešního jednání, dovolte, abych konstatoval omluvy, které došly předsedovi Sněmovny, respektive sekretariátu předsedy, protože pan předseda Jan Hamáček je první omluvený z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty.

Dále jsou omluveni: ze zdravotních důvodů Vojtěch Adam, bez udání důvodu Ivan Adamec, od 15 hodin z pracovních důvodů místopředseda Bartošek, z osobních důvodů od 14 do 19 Jiří Běhounek, od 14 do 16.30 z pracovních důvodů Milan Brázdil, z pracovních důvodů na odpolední jednání paní poslankyně Jana Černochová, z pracovních důvodů též Václav Horáček, do 18 hodin z pracovních důvodů Igor Jakubčík, paní místopředsedkyně Jermanová z důvodu zahraniční cesty stejně jako poslanec David Kádner, z osobních důvodů Helena Langšádlová, z důvodu zahraniční cesty Stanislav Mackovík, bez udání důvodu do 15.30 Nina Nováková, z pracovních důvodů Gabriela Pecková, od 14 do 19 hodin z pracovních důvodů Roman Procházka. (V sále je velmi intenzivní hluk.) Z pracovních důvodů pan Martin Sedlář, z důvodu zahraniční cesty Antonín Seďa, z pracovních důvodů Karel Schwarzenberg, od 14 hodin z pracovních důvodů Karel Tureček, od 14 do 14.30 z pracovních důvodů František Vácha, do 15.30 z rodinných důvodů Josef Vozdecký, z rodinných důvodů Vlastimil Vozka a z osobních důvodů Rostislav Vyzula.

Z členů vlády se omlouvají z dnešního jednání: z pracovních důvodů Pavel Bělobrádek, Milan Chovanec, z důvodu zahraniční cesty Věra Jourová, z pracovních důvodů od 19 hodin na večerní jednání Marian Jurečka a z pracovních důvodů také Svatopluk Němeček. Na zahraniční cestě je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

To jsou všechny omluvy, které mi došly v tuhle chvíli, a můžeme pokračovat.

Na úvod sděluji, že přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice, takže máte aktuální stav projednávání schůze.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body 35, 36, 38,41, 42, 156, 157, 32 a 29. Připomínám, že v 19 hodin bychom se měli zabývat podle schváleného usnesení pevně zařazenými body vrácenými Senátem, tedy body 1, 2, 3 a 4.

Prosím Sněmovnu o klid a ptám se, jestli se někdo hlásí s pozměňovacím návrhem ke schválenému pořadu schůze. Vidím pana předsedu klubu sociální demokracie Romana Sklenáka. Pane předsedo, máte slovo, poté pan František Laudát. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si vznést několik návrhů na změnu pořadu schůze.

Za prvé si dovoluji navrhnout, abychom dnes před pevně zařazené body předřadili ještě čtyři druhá čtení v následujícím pořadí: Začali bychom zákonem o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, sněmovní tisk 242. Následně bychom projednali novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, sněmovní tisk 258. Následně novelu zákona o hnojivech, sněmovní tisk 212. Jako čtvrtý bod novelu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk 26. Následovaly by potom tedy ty body, které máme pevně zařazené. To je jeden návrh.

Druhý návrh se týká zítřejšího dne, kdy bychom měli projednávat návrhy zákonů ve třetím čtení. Tam si dovolím vznést návrh na pořadí těch bodů podle jednotlivých ministrů, kteří zákony předkládají. Začali bychom blokem pana ministra financí Babiše, sněmovní tisk 252, 253,251, 179, 209 a 216. Následoval by blok paní ministryně Marksové, tisky 257, 255, 256 a 149. Následně by byl blok pana ministra Němečka, sněmovní tisky 87, 259 a 260. Následně tisk pana ministra Chovance 203. Poté dva tisky pana ministra Mládka, tisky 135 a 213. Takto bychom stanovili pořadí pevně i pro případ, že bychom tyto body neprojednali zítra, tak v tomto pořadí abychom pokračovali zřejmě v pátek, další den, kdy budeme projednávat třetí čtení.

Další návrh se týká zítřejšího dne, abychom po skončení bloku třetích čtení zařadili ještě čtyři první čtení v pořadí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 307, následně novela zákona o zaměstnanosti, tisk 296, následně novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tisk 297, a následně novela zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, tisk 237. Poté by tedy následoval již pevně zařazený bod 30.

Další návrh se týká jednání a hlasování Sněmovny, protože dnes máme pevně zařazené body vrácené ze Senátu od 19 hodin, tak je nutné, abychom schválili, že dnes Sněmovna bude jednat a meritorně i procedurálně hlasovat o všech návrzích zákonů i po 19. i po 21. hodině.

Poslední můj návrh se týká ještě zítřejšího dne. Vzhledem k tomu, že máme projednávat třetí čtení, na které je podle jednacího řádu vyhrazen čas o 9 do 14 hodin, ale my máme ve 12.30 zařazen blok voleb, který nám i s obědovou pauzou zabere hodinu a půl, respektive dvě hodiny od 12.30 do 14.30, tak si dovolím navrhnout, abychom tento čas kompenzovali a odhlasovali, že pro třetí čtení vyčleníme i zítřek od 14.30 do 16.30 hodin.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu sociální demokracie Romanu Sklenákovi. Nyní je přihlášený František Laudát, poté pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, pak předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, nyní František Laudát. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP