(19.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vyzulu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Koskuba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já se nebudu pochopitelně bavit o tom, jestli regulační poplatky ano, nebo ne, to už jsme tady zažili dlouho. Ale já celkem kvituji to, že diskuse doposud byla velmi kultivovaná, a myslím si, že se od rána - jestli to je díky tomu, že jsem se ráno bavili o politické kultuře, nevím. Ale každopádně mně se takováto diskuse určitě víc líbí než to, co bylo předtím.

Já bych chtěl poukázat jenom na některá fakta, aby se ministerstvo zamyslelo, ale pravděpodobně o tom ví. Nicméně pro všechny. Ta fakta jsou v číslech. Když se podíváme na to, kolik tedy odejde peněz ze systému díky zrušení regulačních poplatků a poplatků za recept, je to 3,37 mld. korun za rok. Když se podíváme na to, kolik je to peněz za zrušení poplatku za hospitalizaci, tak je to 2,1 mld. korun. A dohromady tato částka je 5,47 mld. korun. Jestliže si vezmeme to, že jako kompenzaci mluvíme o tzv. valorizaci platby za státního pojištěnce, která byla provedena, tak tato valorizace se předpokládá, že by byla ročně přínosem do systému v hodnotě 4,2 mld. korun.

Jen chci upozornit na to, že tady stále zbývá 1,27 mld. korun, o které zřejmě bude ještě v této Sněmovně řeč. Poněvadž se hlásí především lékárníci a to je velmi citlivé téma, protože víme dobře, že velké řetězce lékáren nevybíraly žádné poplatky, a přesto přežily. Naopak malé lékárny by výpadkem mohly být postiženy. A my nechceme v žádném případě, aby malé lékárny skončily, a zároveň také nechceme přisypávat do kapes velkým řetězcům.

Jaké máme zde možnosti? Jenom uvedu ve zkratce. Možnosti jsou v tom, že budeme mluvit buď o tzv. dispenzačním poplatku, což je v podstatě to samé co poplatek za recept. Kterýkoli lékárník vezme krabičku z regálu, předá ji pacientovi a za to dostane určitý poplatek, který nebude třeba v hodnotě 30 korun, bude 10 korun nebo 50, to zatím nikdo neví, anebo to bude navýšení marže, anebo by to mohla být platba za výkon. A tady je znovu potřeba upozornit ministerstvo na to, že je třeba přesně definovat, co to bude za výkon, jak ten výkon bude definovaný a jak bude ohodnocen. A jenom z toho důvodu, opakuji to, aby velké řetězce nezískávaly více a malé lékárny neztrácely.

Potom ještě jedna poznámka. V podstatě o výši limitu zde byla již řeč paní poslankyní Markovou, ale uvědomme si také to, že pokud zůstalo 90 korun jako určitý poplatek za zdravotní péči v pohotovostním režimu, tak je dobré přesně definovat, od kdy do kdy tato povinnost bude platit. To je jedna věc. A druhá věc je, že nám narůstá zneužívání RZP, rychlé zdravotní pomoci, což je mnohem, mnohem dražší než jiná péče, která ten systém zatěžuje, možná i přetěžuje, a bude dobré na tom pracovat a správně to potom vyhodnotit a také zrealizovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Koskubu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Hovorka. Pane poslanče, dříve než vám dám slovo, poprosím kolegy, aby se pokud možno trošku ztišili. Je pokročilá hodina, ať tady na sebe nemusíme křičet. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Také děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, omlouvám se, že zrovna v tento pozdní čas vás budu zdržovat, ale je to téma, které je mi velice blízké, a neměl jsem možnost k němu vystoupit, tak jak by se slušelo při prvním projednávání, protože jsem tento den nebyl ve Sněmovně přítomen. To za prvé.

Za druhé vás chci upozornit, že zde nereprezentuji oficiální názor ČSSD, ale je to názor můj vlastní, který jsem nikdy neskrýval. Poněkud se liší od toho, kterým směrem jdeme, a myslím si právě, a to byla dopolední diskuse, že poslanec má právo říci i svůj názor, třeba někde semínko zapadne, vzklíčí a časem se k tomu problému vrátíme.

Dámy a pánové, nezpochybňuji, že se nyní ruší poplatky, protože naše strana to měla jako předvolební slib a sliby by se měly plnit. Pak došlo k tomu, že dokonce v tomto smyslu byla podepsána koaliční smlouva. Takže je pochopitelné opět, že se poplatky prostě zrušit částečně a takto musí. Na druhé straně si nenamlouvejme, že ty poplatky nebyly přínosem do systému. Já se omlouvám, zaznělo to tu od paní kolegyně, ale ty peníze šly do systému. Šly konkrétně tomu, kdo ten výkon vydělal. Na druhé straně chci kolegy z pravé části, kteří správně říkají, je to chyba, já si to totiž částečně myslím taky, a oni je zavedli. Ale kolegové, zcela otevřeně, oni to nebyly ani tak regulační poplatky, omlouvám se, protože jsem v tom systému léta pracoval. My jsme tím vlastně dotovali systém, který neměl dost peněz, a ty náklady vzrůstaly. A řada z těchto poplatků toho moc neregulovala, akorát nám pomohla, jak přežít.

Proč vůbec o tom tady mluvím? Mě vám mrzelo od samého počátku, a asi tady pana ministra překvapím, já se ho tady totiž potřebuji poněkud zastat, protože on od samého počátku byl i v rámci koalice napadán, že to nějak příliš nezvládá, že tam pořád nemůžeme najít ty rezervy. Já jsem s ním osobně nehovořil o tom, co on si jako bývalý ředitel velké nemocnice o tom myslí, jaké s tím měl zkušenosti, ale já jsem pochopil, že on plní zadání, které dostal. A mně to nepřišlo příliš fér. A on teď řídí systém v době, kdy je všechno v krizi. My jsme tímto svým rozhodnutím, ke kterému se trojkoalice zavázala, a už jsme v druhém čtení, jak tady pan profesor Vyzula správně řekl, tak systém přichází o cca 5,5 mld.. Nechytejte mě za nějaký milion, já ekonom nejsem. A ano, pan profesor zde také vyčíslil, že bez ohledu na dorovnání, které se musí z něčeho zaplatit, opět systém o něco přijde a bude se hledat, jak tam zase ty peníze máme dát. Tyto peníze ale pak půjdou do systému, ale ony se tam rozplynou jako všechny jiné, protože ony nebudou dokonce cíleny k tomu, kdo to udělal, ale ony tam půjdou od všech a za všechny, a hlavně tam nepůjdou opravdu za ty, kteří tu službu čerpají. A teď se dostáváme k citlivému tématu, až kam sahá míra solidarity.

Dámy a pánové, omlouvám se všem slušným pacientům v ČR, ale my si přiznejme, že na chudý lid musí být přísnosť, jak říkával, tuším, Švejk. A lid, když má něco zdarma, je mi líto, jistá jeho část to notně zneužívá. Ano. Biti jsou ti poctiví. Vždycky jsou biti ti poctiví. Ale vy jste tu z mnoha úst opakovaně slyšeli, že se jisté služby zneužívají a nadužívají. A bylo by falešné si přiznat, že se tomu tak neděje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP