(19.00 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak jsem již uvedl podrobně v rámci prvého čtení, předkládaným návrhem zákona je navrhováno i po 1. lednu 2015 zachovat alternativní možnost předepisování léčivých přípravků, a to jak na recept v listinné podobě, tak i formou elektronického receptu. Důvodem pro navrhovanou změnu zákona je technická nepřipravenost na výlučné používání elektronických receptů, a to jak poskytovatelů zdravotní péče, tak i na straně druhé centrálního úložiště elektronických receptů, kde je třeba pro zajištění potřebné kapacity tohoto úložiště investovat jednorázově ještě 120 mil. korun.

Při projednávání vládního návrhu zákona ve zdravotním výboru Poslanecké sněmovny dne 4. září 2014 byl k návrhu uplatněn pozměňovací návrh, kterým se navrhuje zcela nerušit povinnost používat výhradně elektronické recepty, ale prodloužit možnost používání obou forem předepisování léčivých přípravků až do 1. ledna 2018. Za předkladatele vyslovuji s navrhovaným řešením souhlas.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tolik ve stručnosti na úvod k předkládanému vládnímu návrhu zákona a věřím, že na základě uvedených skutečností a s přihlédnutím k jeho stručnému a jednoznačnému obsahu s návrhem vyslovíte souhlas a podpoříte jej tak v dalším legislativním procesu, aby mohl nabýt účinnosti ještě koncem roku 2014. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. My jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví a usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 259/1. Pprosím pana zpravodaje ctěného výboru pana poslance Volčíka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Volčík: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Výbor pro zdravotnictví se tímto návrhem zákona zabýval na své 9. schůzi konané dne 4. září a přijal usnesení číslo 44.

Výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně PČR, aby vyslovila souhlas s  vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 259, ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu - který je k dispozici, tisk 259/1. Za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Zároveň z tohoto místa bych si vás, pane předsedo, dovolil požádat, abyste po skončení obecné rozpravy nechal hlasovat o tom, že komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru bude vzat za základ dalšího projednávání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Nechám o tom hlasovat po skončení obecné rozpravy, kterou tímto otevírám, a mám zde dvě přihlášky. První přihláška je pana poslance Vyzuly a připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom krátce shrnout, proč je tento zákon tak důležitý. Když si to vezmete z pohledu lékaře a farmaceuta, tak doménou každého lékaře je umět napsat ručně hezky recept. Ovšem jak dobře víme, tak rukopis lékařů je nečitelný, nicméně zase doménou každého farmaceuta je, že toto dokáže rozluštit. A není nic hezčího pro něj - je to stejné jako pro archiváře, když se dívá na starý tisk -, když vidí hezky napsaný, právě v uvozovkách hezky napsaný, recept.

V této republice se za rok napíše něco kolem za 60 mld. korun receptů. To je poměrně dobrá částka. Navíc jen si vzpomeňte ze svého okolí, je celá řada lidí, kteří berou pět i více léků denně, každý den, a to určitě nepřeháním. A stačí jenom malá interakce mezi dvěma těmito léky, aby mohla poškodit pacienta. Já jsem pátral v literatuře, zda je nějaká farmakologická studie z naší země, nicméně našel jsem jenom zahraniční, kde v Anglii se tím zabýval jeden farmakolog z Liverpoolu, který si vzal jen šestiměsíční hospitalizace ve střední nemocnici, kde bylo něco kolem 20 tis. hospitalizací, a z těch 20 tis. hospitalizací bylo téměř 7 tis. hospitalizací kvůli lékovým interakcím. A tato elektronická preskripce řeší tuto problematiku, protože ještě předtím, než pacientovi lék vydá, tak zkontroluje všechny možné interakce u těchto léků. A to je jenom jedna z výhod vlastně.

Můžete namítat, že to může být finančně náročné. Ano, bohužel za poslední čtyři roky nebo pět let se do toho systému už vložilo několik desítek milionů a tento systém je přesto nepoužíván. Přibližně 10 % lékařů odmítá z nějakého důvodu se elektronické preskripce účastnit z důvodu třeba - praktičtí lékaři uvádějí, že nemají dostatečnou techniku a nebudou si ji pořizovat, protože jsou dávno v důchodovém věku. To je jeden důvod. Nebo nedůvěřují systému, který existuje, že je bezpečný z hlediska ochrany dat atd.

Zdravotní výbor se touto problematikou zabýval důkladně a nedoporučujeme, nebo nechceme, aby celý tento systém se zrušil, ale naopak jsme hledali nějakou možnost prodloužení. Proto tady ta vyjádření jak pana ministra, tak zpravodaje. Ano, dospěli jsme, a můžete diskutovat nad tím, zda tři roky je dlouhá doba, nebo krátká doba, protože v případě dlouhé doby je možné, že se na celou problematiku tzv. zapomene a teprve v posledním roce se začne celá záležitost honit. Proto jsme navrhli, že budeme celý proces společně s Ministerstvem zdravotnictví důkladně kontrolovat, aby opravdu postupoval, aby za tři roky byl systém k dispozici, protože nejde jenom o technologické zázemí, ale jde i o motivaci lékařů, jde o určitou edukaci a to nějakou dobu může trvat. A musí se samozřejmě dořešit i to, že za určitých podmínek bude možno napsat i recept rukou. Jsou to náhlé situace, vyskytnete se na horách, potřebujete okamžitě napsat recept na angínu a nemáte pochopitelně s sebou počítač. Takže i taková věc se bude muset vyřešit a to asi pravděpodobně nějakou dobu potrvá.

Proto bych rád podpořil tento návrh zdravotního výboru, abychom se opět posunuli trochu dál k vyspělým zdravotnickým systémům, které toto už dávno mají, jako je Dánsko, severní země, ostatní, které neřeší jenom finanční stránku, pochopitelně i tady dojde k úsporám, ale hlavně šetří, jak jsem uvedl v té anglické studii, pacienta.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP