(18.40 hodin)

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom krátké vysvětlení. Zdravotní výbor se sešel kvůli velmi naléhavé aktuální situaci, která se stala v nemocnici v Klatovech. Pan ministr, tak jak řekl, požádal jenom, aby byl u tohoto jednání. Já sám jsem ho k tomu nevyzval. A pokud se týká uvedených zákonů, které se zde teď probírají, byla tam o nich sice řeč, ale nebylo to tím hlavním bodem, tím hlavním meritem věci. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pane předsedo, já jakkoli se snažím porozumět tomu, co vás vedlo ke svolání výboru, tak se obávám, že během jednacího dne jsou i jiné časy, kdy se ten výbor dá svolat a nenaruší to chod Sněmovny, např. polední přestávka. A pokud si opozice opakovaně stěžuje na to, že výbory jsou svolávány v době, kdy má jednat plénum Poslanecké sněmovny, tak mi nezbývá nic jiného, než jim dát za pravdu, protože týden, ve kterém jedná Poslanecká sněmovna, není určen pro jednání výborů. Chápu, že může nastat mimořádná situace, ale dá se to řešit výborem před Poslaneckou sněmovnou nebo v polední pauze, ale nikoliv tak, aby to ovlivnilo interpelace. V tom bohužel musím dát za pravdu předsedovi Stanjurovi a poprosit vás, abyste se pokusil při řízení výboru toto respektovat. Děkuji.

Pan poslanec Kostřica.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážené kolegyně, kolegové, vážení přátelé. Já bych chtěl obrátit vaši pozornost zase zpět ke zdravotnickým prostředkům, a to sice k těm, které spadají do mého oboru, a to jsou sluchadla. Jsou to rovněž zdravotnické prostředky. Vzhledem k tomu, že jsou svým způsobem specifické, protože s rozvojem techniky došlo k jejich neobyčejnému zlepšení, dokonalosti, miniaturizování, a tím samozřejmě i k navýšení, výraznému navýšení ceny, hodlám přednést pozměňovací návrh, o kterém bych se chtěl zmínit jenom v tom smyslu, že jsem ho nenačetl do systému z toho důvodu, že právě před dvěma hodinami skončila schůze společnosti pro otorinolaryngologii, které jsem už pět roků místopředsedou a které jsem měl tu čest téměř deset roků předsedat. Právě na tomto zasedání byly ještě určité aspekty, které mě vedly k upřesnění tohoto pozměňovacího návrhu. (Hluk v sále.)

Nevím, jestli mohu, pane předsedo, načíst ten pozměňovací návrh teď, nebo až potom v podrobném čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Až v podrobné rozpravě prosím.

 

Poslanec Rom Kostřica: Takže děkuji za slovo. Pozměňovací návrh bych přečetl potom v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Pan předseda Vyzula má slovo, prosím, a připraví se pan poslanec Heger.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, jen bych chtěl tady podpořit tu myšlenku, kterou řekl jak zpravodaj, tak pan ministr. Sněmovní tisk 87, vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích, je velmi důležitý. Představte si jenom to, že ve zdravotnických prostředcích je něco kolem 40 mld. korun ročně. Těchto 40 mld. korun ročně bylo zatím obhospodařováno tak, že nebyl ani žádný registr těchto prostředků, nebyla známá jejich obvyklá cena, nebylo je možno seskupit do skupin, které by odpovídaly jednotlivým oblastem. A je v tom opravdu velký byznys. Proto bych chtěl poděkovat nakonec za to, že se podařilo dát tomuto návrhu zákona jakási jasná pravidla. Bude to poprvé za velmi dlouhou dobu. Navíc tento návrh umožňuje ještě v dalším průběhu začít jednat o dalším sněmovním tisku o zdravotnických prostředcích, kterým je tisk 88 a který řeší např. úhradové regulace zdravotnických prostředků nebo také otázku reklamy. To je velmi důležité. A je to naprosto potřeba a povede to jednoznačně ke zprůhlednění a věříme, že i k úsporám. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Vystoupí pan poslanec Heger, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem se k tomu zákonu obšírně vyjadřoval pozitivně v prvním čtení a odkazuji na svou řeč. Tady se chystám vystoupit kvůli jednomu pozměňovacímu návrhu, který byl načten do systému, ale zatím se k němu nikdo nepřihlásil. Je to pozměňovací návrh v systému pod číslem 1349 pana dr. Brázdila a je možné, že bude ještě k němu diskuse nebo že bude zde přečten. A já bych rád vyjádřil velmi negativní stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu. Dovolte mi, abych ho vysvětlil.

Zákon, který tady projednáváme, reguluje zdravotnické prostředky ze všech pohledů, které si je možno představit. Reguluje je z hlediska výrobce, zavádí schvalovatele zdravotnického výrobku, reguluje distributora, reguluje výdejce a prodejce toho výrobku, a už nemluvím vůbec o uživateli, kterým je pacient nebo přímo předepisující lékař. (Hluk v sále.)

Pozměňovací návrh pana dr. Brázdila, který jsem tady citoval, říká, že kromě výdejen oficiálních zdravotnických prostředků, lékáren a dalších institucí může také navíc vydávat lékař, který ten prostředek předepsal. Na tom by nebylo nic zvláštního a ta možnost je zákonem ve výjimečných případech udělena již teď. A to, co tady načetl pan poslanec Kostřica, je trošku nadbytečné, protože je možno mezi pojišťovnou a lékařem zavést smluvní vztah, který pak ten výdej umožňuje. Ale to, co je v tom mnou citovaném pozměňovacím návrhu zaváděno, je naprosto bezbřehá možnost lékařů, kteří ten prostředek předepíší, ho také vydat. A na závěr poslední podvěta toho pozměňovacího návrhu říká, že ten, kdo prostředek předepsal a bude ho vydávat, nemusí mít oprávnění poskytování lékárenské péče. Čili on se dostává naprosto mimo všechny regulace, které ten zákon zavádí, a velká část tohoto zákona se stává zbytečná.

Pozměňovací návrh podle mých informací, které jsou z druhé ruky, byl připraven Českou lékařskou komorou, podle ověřených informací je tenhle ten pozměňovací návrh rozporován Českou lékárenskou komorou. Říká, že obchází obsahově vyváženou právní úpravu, podle níž lékaři zdravotnické prostředky předepisují, a jsou vydávány převážně jiným subjektem. A pokud pozměňovací návrh projde, naprosto tento princip prolomí a lékař nebude vůbec ničím omezen ve svém případném byznysu.

Původní pozměňovací návrh byl diskutován Českou lékárenskou komorou a obsahoval doušku, že výdej je možný, pokud ale bude vyžadovat pacient bezprostřední použití zdravotnického prostředku. Představme si pacienta, který je dopraven k lékaři s nějakým poraněním nohy. Ten lékař mu vydá tímto způsobem berle, protože pacient potřebuje odejít po svém, aby ho nemusel nikdo odvážet, tak tam by to bylo možné. Ale tento pozměňovací návrh jaksi otevírá bránu naprosto široce jakýmkoli možnostem předepisování dohromady s vydáváním. A já chci jenom tady deklarovat, že náš klub TOP 09 bude jednoznačně proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP