(18.10 hodin)
(pokračuje Kučera)

Jaké je tedy řešení? Chránit přírodu tím, že zachováme vojenský újezd, je nesystémové a nesprávné. Současný stav vyhovuje pouze elitním sdružením myslivců a jiným zájmovým skupinám, které mají volný přístup do zakázaných zón. TOP 09 podporuje zrušení nepotřebného vojenského újezdu Brdy a současně vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy v den zrušení vojenského újezdu tak, jak k tomu vyzval i výbor pro životní prostředí ve svém usnesení. Chráněná krajinná oblast musí převzít veškeré garance ochrany přírody a musí se otevřít těm, kteří se chtějí za přísných pravidel ochrany přírody a s veškerým respektem pohybovat v nádherné brdské přírodě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, při svém vystoupení v prvním čtení v návrhu zákona jsem vznesl řadu připomínek, na které doposud nemám odpověď. Zřejmě z důvodu zahraniční cesty v příštím týdnu nebudu při třetím čtení, pokud bude, takže bych chtěl některé ty připomínky zopakovat.

Za prvé. Nemám nic proti zachování a proti navrhovaným úpravám vojenských újezdů Boletice, Hradiště, Libavá, Březina, ale osobně jsem proti rušení vojenského újezdu Brdy. Předně proto, že Ministerstvo obrany hovoří sice o úsporách 50 milionů korun ročně, ale již málo se hovoří o výdajích, a to nejenom z kapitoly rozpočtu a z kapitoly 307. Čisté náklady na správu tohoto vojenského újezdu jsou cca 8 milionů korun ročně. Na 220 km čtverečních obhospodařují lesy Vojenské lesy a statky Hořovice. A tady je podle mých informací zisk z této činnosti 70 milionů korun ročně. Přitom náklady na nutnost posílení rozpočtů obcí půjdou do desítek milionů korun a odhadované náklady na vyhledávání munice dosahují výše 235 milionů korun. Takže je otázkou, zda toto rozhodnutí je hospodárné či ekonomické.

Vážené kolegyně, kolegové, za druhé. Je nutno si uvědomit, že i přes zrušení vojenského újezdu armádě zůstane 5,6 km čtverečního jako cvičiště 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, dále objekt U Němých, lovecký zámeček Tři trubky, základna Valdek a zakonzervovaná střelnice Kolvín. Takže se ptám, kolik milionů korun vlastně bude zase vynakládat ministerstvo a stát na udržování těchto objektů.

A za třetí. Na výboru pro obranu mi bylo potvrzeno, že Ministerstvo dopravy, a je škoda, že tady ministr dopravy není, má zájem o 78 km čtverečních prostoru letecké startovací plochy mezi Tokem, Hejlákem a Jordánem, kde má být zřízen státní letecký polygon pro bezpilotní systémy. A ten má vzniknout v Brdech, protože v jiných vojenských újezdech po té redukci už nebude místo.

Vážené kolegyně, kolegové, za čtvrté. S ohledem na současnou bezpečnostní situaci na východní Ukrajině opravdu není podle mého názoru vhodné snižovat možnosti výcvikových ploch, a to zejména z toho důvodu, že prioritou Severoatlantické aliance je společný výcvik jednotek. To mi ostatně potvrdili američtí specialisté při mé nedávné návštěvě výcvikového střediska na Aljašce.

Z těchto pohledů se mi jeví zrušení vojenského újezdu Brdy jako neekonomické, nestrategické a nevhodné. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Seďa vzhledem k tomu, že se pan poslanec Bendl stále nedostavil, byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Pokud nejsou další přihlášky do této rozpravy, obecnou rozpravu končím. Zeptám se pana ministra či pana zpravodaje, zda v této fázi si přejí vystoupit se závěrečným slovem po obecné rozpravě. Ano, pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já to nechci nějak zvlášť natahovat, ale přesto si dovolím pár slov.

Jako červená nit se projednáváním této předlohy táhne stav, kdy na jednotlivé rozpory nebo otázky kolem té předlohy dostane vždycky ten tazatel příslušnou odpověď, která je logická, věcná, která v sobě neobsahuje žádný úskok, aby se pak za týden, za 14 dnů, za měsíc, za dva, ten dotaz vrátil úplně stejně. Nedokážu si to úplně vysvětlit. Jak víte, tak mezi prvním a druhým čtením byla ta lhůta prodloužena na maximum, aby řada těch věcí právě mohla být projednána. A byla projednána opakovaně v příslušném výboru, kde všichni mají své zástupce. A i když tam samozřejmě se vším nepanoval vždycky souhlas a soulad, tak ta vysvětlení tam padla velice podrobně.

Já si dovolím nesouhlasit a označit za eufemisticky řečeno nepřesné, že všichni starostové nesouhlasí. Navíc bych rád věděl, co takový starosta třeba Nymburka specificky a do detailu ví o zrušení újezdu Brdy, a jak to koho postihne. Dále bych si dovolil říct, že z hlediska Západočechů, tam ta reakce, pokud my víme, je z drtivé většiny samozřejmě kladná. I toto je zpochybňováno. Jsou to opakovaná tvrzení mající za cíl, domnívám se, celou tu záležitost prezentovat jako nějaký avanturismus, což opravdu není. Ať už se jedná o památky, ať už se jedná o cvičení armády. Tam mi to přijde zvlášť pikantní. A argumentovat současnou bezpečnostní situací mi přijde hluboce pod pás. Pokud velení naší armády říká, že ten újezd nepotřebuje, věřte mi, že to jsou lidé, kteří to posoudí skutečně objektivně, tak já bych si ani ze své pozice nedovolil zpochybňovat něco, co řekne celé velení naší armády. Ale patrně jsem v tom asi ojedinělý. Nevím.

Ten prostor, a vy to přesně dobře víte, ta posádka v Jincích bude mít kde cvičit, je to zakresleno na mapách, je to všechno jasně stanovené a určené tak, aby ta posádka měla svou perspektivu. To je také opakované téma, co bude s Jinci. Nebude nic jiného, než že se budou dál rozvíjet a budou dál fungovat. A znova musím říct, to všechno bylo mnohokrát vysvětleno.

Musím říct, že naše jednání sledují občané velice zblízka a posílají mi různé dopisy, které jsou plné znepokojení a částečně znechucení. Rád bych dodal, že idea, která se také objevila, a to zmenšit újezdy a ten brdský ponechat, se jeví jako řešení jenom na první pohled. Protože tím by z právního hlediska vznikl zcela anomální stav, kdy na území České republiky bude muset být vytvořen zvláštní právní režim pro 26 obyvatel vojenského újezdu Brdy, se kterým však ten předložený návrh nepočítá. Takže ten újezdní úřad, který tam je, bude i nadále muset plnit úkoly spojené se zabezpečením potřeb těch 26 obyvatel.

Pokud se týče té upřímné, opravdové snahy o záchranu přírody, tak vám mohu říct, a vy to víte, že bylo opakovaně vysvětlováno, že s případnou účinností toho zákona v ten samý moment vstoupí v platnost také vyhlášení CHKO, které je připraveno v několika stupních, aby příroda skutečně nemohla být narušena, že ten režim tam bude odstupňovaně přísný tak, aby se to území dalo využívat. Protože přírodu neochráníme tím, že ji zamkneme. Přírodu můžeme ochránit několika stupni a vy víte jakými. A zároveň jí nebrat, řekněme, nějakou životnost. Ale skutečně, tím, že ji zavřeme, ji nezachráníme. Tím bych řekl, že ji zahubíme.

Mě potom nemůže než nenapadnout, že jako by za některými těmi argumenty byly určité partikulární, nikdy nevyřčené - a taky nikdy nebudou vyřčené -, ale přitom velmi úporně a zákulisně prosazované zájmy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP