(17.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Mohu říci, že jsem se také zajímal o ty výsledky a o to, jakým způsobem to postupuje. Včera jsem nakonec byl zrovna na Ukrajině a v Kyjevě, tak na to jsem se také dotazoval. I když tedy nemohu říci, že by v této chvíli byly úplně definitivní výsledky, také asi ani být nemohou vzhledem k tomu, že tím vyšetřováním se zabývá dokonce řada institucí, nejenom ukrajinské, tak bych tady mohl říci asi zhruba toto. V této chvíli platí, že těmi událostmi se zabývala zejména generální prokuratura ukrajinská a Služba bezpečnosti Ukrajiny, takzvaná SBU. Své stanovisko v červenci také oznámila vyšetřovací komise Nejvyšší rady Ukrajiny. Zároveň probíhá mezinárodní vyšetřování. To mezinárodní vyšetřování běží a nejsou ještě v této chvíli definitivní závěry a výsledky. Proces vyšetřování je zdlouhavý také proto, že je tam velké množství odborných expertiz, vyšetřování, dotazování, předvolávání svědků a podobně.

Já vám mohu říci současný stav. Generální prokuratura dokončila první předsoudní vyšetřování teď, právě na začátku září, a dne 12. 9. generální prokuratura zveřejnila zprávu, že bylo ukončeno předsoudní řízení a vyšetřování příslušníků policejní zvláštní jednotky Berkut. Velitel roty Berkut a dva jeho podřízení byli obviněni z provedení masové vraždy dne 20. 2. 2014 v ranních hodinách na ulici Institutské. Vyšetřování stanovilo, že tyto osoby společně s dalšími příslušníky pořádkových jednotek překročily své pravomoci a služební povinnosti, uposlechly příkazů tehdejších vrcholných představitelů Ukrajiny a úmyslně zavraždily 39 účastníků protestních akcí. Obviněným bylo v souladu s článkem 290 trestního zákoníku Ukrajiny dne 10. 9. 2014 umožněno seznámení s materiály vyšetřování.

Opakuji, bylo ukončeno předsoudní vyšetřování, to je ta fáze toho postupu. Řízení bude dále pokračovat. To znamená, že můžeme čekat, že bude soud a že celá věc bude mít nějaký odpovídající průběh. Ta fáze je, jak jsem řekl, ukončení předsoudního vyšetřování.

Pak je to také vyšetřování, které prováděla vyšetřovací komise Nejvyšší rady Ukrajiny, v jejímž čele stál jistý, myslím že generál Moskal. Ta v červenci zveřejnila výsledky vyšetřování střelby do demonstrantů ve dnech mezi 18. a 20. 2. Podle závěrů této komise masové zabíjení organizovala skupina. Oni konstatovali, že v čele byl tehdejší prezident Janukovyč. Vyšetřovací komise odeslala závěry také generální prokuratuře Ukrajiny a za hlavního viníka označila Janukovyče právě proto, že nepřijal žádná opatření k zastavení občanského konfliktu, který vyústil v takové množství obětí. Výsledkem vyšetřování Nejvyšší rady Ukrajiny je sada osob, politiků, kteří podle nich nesou odpovědnost za to, co se odehrálo. Jsou mezi nimi ministři vlády, ministr vnitra, velitel vnitřních vojsk, náměstek ministra a další. Sestavu lidí, které oni činí vinnými, vám mohu poskytnout.

Pak, jak už jsem řekl, probíhá také mezinárodní vyšetřování. Tady nejsou v této chvíli konkrétní výsledky. Já vám teď v této chvíli asi nejsem schopen říci, kdy je můžeme čekat, protože přesná data průběhu mezinárodního vyšetřování nemám. Jsem ale připraven podat průběžně informaci podle toho, když budou výsledky třeba toho mezinárodního vyšetřování - které v této chvíli nejsou, tak o nich nemohu podat zprávu. Jakmile budou, tak se můžeme dohodnout. Buď vám je dám osobně, nebo to můžeme učinit, jak bude libo. Já v podstatě souhlasím s tím, budu rád, když to budeme sledovat, budu rád, když budeme sledovat výsledky, protože si také myslím, že není dobré se zabývat událostmi, jen když se dějí, ale že je také třeba zkoumat příčiny a viníky a že je to naprosto legitimní, zvlášť tady v parlamentu.

Tolik prozatím. Detaily mohu sdělit osobně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Zaorálkovi. Ptám se pana poslance, zdali má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji panu ministrovi za odpověď, s tím, že pochopitelně objektivní výsledky mezinárodního vyšetřování si ještě sdělíme, resp. se budu případně dotazovat či interpelovat v té věci nadále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci i panu ministrovi. 41. interpelace je interpelace pana poslance Václava Klučky na nepřítomného ministra zemědělství. Pan poslanec ji stahuje. Následuje interpelace pana poslance Ladislava Šincla. Pan poslanec Šincl není přítomen, takže i jeho interpelaci stahuji.

Následuje 43. interpelace paní poslankyně Olgy Havlové na pana ministra bez portfeje Jiřího Dienstbiera ve věci tisku 256, místně obvyklého nájemného. Konstatuji, že paní poslankyně měla pravdu, když mi říkala, že na ni ještě vyjde. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych tady oslovila pana ministra s touto interpelací. Obracím se na pana ministra, který se velmi angažuje v zákoně o pomoci v hmotné nouzi.

Jedním z hlavních instrumentů na omezení zneužívání doplatků na bydlení je zastropování dávky takzvanou obvyklou cenou. Takové řešení je podle konzultací s místopředsedou Asociace realitních kanceláří panem Miroslavem Dudou velmi nešťastné. Předložený návrh bude totiž znamenat enormní zatížení soudů všech stupňů ve stovkách, spíše tisících případů. Všichni právníci zde přítomní vám potvrdí, jaké problémy působí formulace obvyklá cena, a to v soudním řízení. K posudkům se budou předkládat oponentní a revizní posudky. Soudy všech stupňů budou zatíženy touto agendou a miliony korun budou vynaloženy zcela zbytečně. Celá řízení se budou protahovat po léta a hlavně, a to zdůrazňuji, pojem obvyklá cena je natolik diferentní pro každé jednotlivé město, pro každý jednotlivý dům, pro každý jednotlivý byt, že znalecké posudky budou na jednu stranu znamenat zatížení státního rozpočtu, a pokud bychom rozhodovali plošně podle jakýchkoliv tabulek, bude to znamenat další systémovou nespravedlnost. Může se nám dokonce stát, že vykutálení filutové budou stavět ubytovny v centrech měst. Tam bude cena obvyklá vyšší než někde na okraji.

Chtěla bych se zeptat, jestli česká vláda vnímá tento problém a jak se s ním hodlá vypořádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přestože se ptáte, paní poslankyně, odpovězeno vám bude písemně, protože pan ministr Jiří Dienstbier není přítomen.

Další interpelací, 44. v pořadí, je interpelace pana poslance Simeona Karamazova, ale vzhledem k tomu, že uplynula sedmnáctá hodina padesátá pátá minuta, kdy je možno podat poslední interpelaci, tak tím ukončuji dnešní ústní interpelace na členy vlády České republiky.

Vzhledem k rannímu rozhodnutí Poslanecké sněmovny se budeme zabývat dalšími body. Bude následovat bod číslo 31. Než se tak ale stane, mám tu ještě dvě omluvy. Nejprve pan poslanec Jiří Junek se omlouvá dnes od 17 hodin z osobních důvodů a pan poslanec František Laudát se omlouvá dnes od 18 hodin taktéž z osobních důvodů.

 

Budeme se tedy zabývat bodem

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně připomněl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o správních poplatcích a zákon o silničním provozu, který jsme v prvém čtení projednali 10. června 2014.

Návrh zákona zařazuje do sazebníku správních poplatků správní poplatek za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod a zároveň zrušuje vyhlášku číslo 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod. Správní poplatek však zůstává v původní výši, tedy ve výši 100 korun. Začlenění této platby do zákona o správních poplatcích umožňuje úřadům lépe -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, já se velmi omlouvám, ale prosím noční směnu, která právě nastoupila, aby snížila hladinu hluku v sále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP