(17.30 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Česká republika stejně tak jako naši spojenci si vyměňují zpravodajské informace a veškeré naše tajné služby se na tato rizika zaměřují. Já bohužel nemohu být konkrétnější, ale ta opatření se činí, činí se i v rámci Úřadu pro zahraniční informace, který je částečně pod, dejme tomu, supervizí nebo správou Ministerstva vnitra. Takže mohu vás ubezpečit, že tuto věc bereme velmi vážně, sdílíme informace s našimi spojenci, ať to jsou Spojené státy, Izrael a další partneři po celé Evropě. Děkuji za dotaz.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně nemá doplňující otázku, nicméně los určil, že paní poslankyně má i následující interpelaci, ve které bude interpelovat paní ministryni Helenu Válkovou ve věci trestu smrti. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážená paní ministryně, před několika dny vyřkl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš pozoruhodnou myšlenku. Volal po obnovení trestu smrti, institutu, který byl v Československu zrušen bezprostředně po pádu komunistického režimu. Tato myšlenka je o to zajímavější, že zazněla z úst představitele hnutí, které je na evropské úrovni členem liberálního tábora. Přitom právě pravidla přijatá na půdě evropských institucí krok v podobě zavedení trestu smrti zapovídají, a jeho uskutečnění už proto považuji za zcela nemyslitelné, tedy pokud chce ČR i nadále setrvat v dobré evropské společnosti.

Vážená paní ministryně, můj dotaz zní: Jak se na nápad pana Babiše díváte vy osobně? A jaký je v této závažné otázce oficiální postoj české vlády, resp. Ministerstva spravedlnosti? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. A poprosím paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou o odpověď. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající a vaším prostřednictvím vážená a milá paní poslankyně, já naprosto chápu váš dotaz. Asi jste ho směřovala vůči mně, znajíc i minulost. Já jsem byla v komisi, která tenkrát spoluiniciovala zrušení trestu smrti novelou č. 175/1990 Sb., která nabyla účinnosti k 1. 7. 1990, kdy byl tedy od toho okamžiku zaveden zákaz, byl zrušen trest smrti a nahrazen doživotním trestem.

Jenom pro účely edukativní: V současné době doživotní trest tak, jak je možné ho uložit v té nejpřísnější podobě, znamená doživotí s možností propustit po 20 letech, ale soud, když ho ukládá, v případech zvláštního zřetele hodných, čili sériových vražd, velmi brutálních, surových vražd, může ještě stanovit, že doba strávená ve věznici se zvýšenou ostrahou se do celkové doby pro podmíněné propuštění nutné 20 let nezapočítává. A přitom u těchto trestných činů minimální doba strávená ve věznici se zvýšenou ostrahou čítá 10 let, takže nejdříve přichází propuštění u takového odsouzeného za 30 let, plus teď můžeme už několik let uložit navazující zabezpečovací detenci doživotí. Říká se také proto doživotnímu trestu, myslím po právu, sociální trest smrti.

K vaší otázce po tomhle úvodu jenom jedno. Já jsem si interpretovala ten výrok, který mě samozřejmě nejdříve zvedl ze židle, ale pak jsem si uvědomila ten kontext jako výrok někoho, kdo se vžil do situace otce, kterému by se stalo něco podobného, co se stalo otci té nebohé Elišky. Takže v tomto ohledu s tím nemám problém. Myslím si, že na emoce každý z nás má právo, a já sama nevím, kdyby se mi něco takového stalo, také bych pro podjatost byla vyloučena z objektivního posuzování v těchto druzích případů, tak jak bych v té první spontánní reakci reagovala. A on byl asi zaskočen. Nevím. Já jsem tedy osobně jeho výrok slyšela už zprostředkovaně. Myslím si, že si za ním, jak jsem slyšela, i stál v tom smyslu, že říkal, že se vžil do role toho otce. A více se k tomu nemůžu vyjádřit. Svůj postoj, který vyplývá i z toho, co jsem řekla, že si myslím, že sociální trest smrti, čili doživotí vlastně s minimální možností podmíněného propuštění, je trestem, který odpovídá kulturní evropské tradici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Poprosím paní poslankyni o doplňující otázku, je-li zájem. Není zájem. Děkuji.

Dále pan poslanec Karamazov, pan poslanec Holeček i paní poslankyně Černochová stahují své interpelace. Následuje pan poslanec Jan Zahradník, který je nepřítomen, takže taktéž stahuje svoji interpelaci. A následuje pan poslanec Ludvík Hovorka s interpelací na pana ministra Marcela Chládka. Ale pan poslanec Hovorka je taktéž nepřítomen.

Přicházíme k interpelaci č. 32 a to je pan poslanec Václav Klučka, který bude interpelovat pana ministra Svatopluka Němečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Snad vám touto interpelací dokážu, že koaliční poslanci nemají připraveny interpelace jenom proto, aby se tady koaliční ministři mohli rozprostřít ve svých tématech, že je to interpelace docela vážná, ale bohužel ji přednáším v době, kdy pan ministr Němeček se omlouval z důvodu toho, že musí být na jednání zdravotního výboru. Pane místopředsedo, myslím si, že to jsou věci, které by měl nejen organizační výbor, vedení Sněmovny, tak jak už to jednou říkali, trošinku pohlídat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já s vámi, pane poslanče, naprosto souhlasím. (Posl. Klučka: Děkuji.) A také jsem z tohoto místa zdravil předsedu zdravotního výboru s tím, že to nepovažuji za vhodné. Děkuji.

 

Poslanec Václav Klučka: Jde o následující záležitost. Ke mně se dostal otevřený dopis zaměstnanců a vedoucích pracovníků Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, ve kterém dle mého názoru a důkazů, které v tomto otevřeném dopise jsou, jednoznačně a spravedlivě kritizují chování ředitele zdravotní pojišťovny. Nechce se mi věřit, že Ministerstvo zdravotnictví o těchto problémech neví. Nechce se mi věřit, že situaci tak, jak ji popisují, srovnávají s dramatickou situací v Nemocnici Na Homolce.

Já bych, pane ministře, skutečně po vás požadoval s tím, že vám tento otevřený dopis předám, abyste mi odpověděl na zásadní otázky týkající se velmi špatné činnosti ředitele této zdravotní pojišťovny, abyste odpověděl tak, abych skutečně této odpovědi rozuměl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Odpověď z výše uvedených důvodů mu bude odeslána písemně.

Dalším řádně přihlášeným k interpelaci po tom, co pan poslanec František Laudát stáhl svoji interpelaci, je pan poslanec René Číp, který bude interpelovat pana ministra financí Andreje Babiše ve věci koeficientů daně z nemovitostí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP