(16.50 hodin)

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Samozřejmě rád informuji o včerejší cestě na Ukrajinu, kde jsem skutečně jednal jak v Kyjevě na ministerstvu zahraničí, tak v Žitomiru, kde jsem se seznamoval se situací především krajanské komunity. To byla cesta, která byla připravovaná dlouho, a já mohu sdělit, že i ta veřejná debata, jak jsem zaregistroval, tak bych na to rád zareagoval.

Myslím, že vás mohu ujistit, že žádný masový nápor našich krajanů z Ukrajiny nehrozí, protože situace volyňských Čechů a dalších krajanů na Ukrajině - v této chvíli si nemyslím, že by vyžadovala jakákoli mimořádná opatření. Volyně je na západ od Kyjeva, tam k žádným bojům ani k nějakým nepokojům nedochází.

Je mi dobře známo, že ti, kdo chtějí přesídlit nebo by měli zájem žít v ČR, požádat o trvalý pobyt, většina krajanů může za zvýhodněných podmínek požádat, získat povolení k trvalému pobytu a na jeho základě se přestěhovat. Od dubna platí rozhodnutí, které jsem učinil a které usnadňuje možnost získání schengenských víz za zvýhodněných podmínek, dokonce zdarma pro naše krajany na Ukrajině, a pokud mají zájem, mohou potom získat i dlouhodobé vízum na období až pět let. Já jsem se spíš seznamoval také s tím, jak toto nové opatření, které bylo od 1. dubna spuštěno, funguje, jestli jsou o něm všichni informováni a jestli to pociťuji jako skutečnou výhodu. Debata, kterou jsem tam měl s našimi krajany, se týkala toho, které věci byly třeba nesrozumitelné, nebo se objevilo, že nejsou možná ještě úplně dotažené z byrokratického hlediska jednání. Aby měli opravdu pocit, že tady se s nimi zachází nadstandardním způsobem, jinak než s ostatními. Takhle jsme se o tom zrovna včera bavili.

Připadá mi, že eventuální příliv krajanů je dneska stále na stejné úrovni. Kdybych to měl odhadnout, protože přesná čísla úplně nemám, tak je to, řekněme, třicet žádostí o trvalý pobyt v průběhu tohoto roku. A to není více, než kdybychom to srovnávali s minulými roky.

Mně připadá, že má návštěva potvrdila, že situace tam je stabilní. My pokračujeme ve formě pomoci, kterou poskytujeme především posilování kulturní identity. Mluvili jsme o dalším možném učiteli českého jazyka, o kterého je tam zájem, a podobných věcech. Návštěva podle mě proběhla úspěšně a vlastně potvrdila informace, které z té oblasti mám.

Zároveň jsem do Kyjeva přivezl dar pro ukrajinský Červený kříž, dvě tuny zdravotnického materiálu pro nemocnice na východě Ukrajiny, především šlo o obvazový materiál, ale také dýchací přístroje pro nemocnice v Dněpropetrovsku a v Charkově, deky a další vybavení pro uprchlíky z východu, které jsme tam předali. Snažíme se pro zimu také podpořit vznik mobilních lékařských ordinací pro zajištění základní lékařské péče na východě Ukrajiny.

Já jsem o tomto mluvil také s první náměstkyní ministra zahraničí paní Halibarenko, protože mě zajímalo, co vlastně Ukrajina na zimu nejvíc potřebuje. Je evidentní, že situace nebude jednoduchá. Východ, infrastruktura je tam poničena. Kdyby byla pravda a povedlo se to, co si všichni přejeme, že příměří bude fungovat, tak i přesto je evidentní, že přečkat zimu především na východě Ukrajiny bude nelehké, a mě zajímalo, jaké scénáře tady předpokládá ukrajinská strana, abychom byli informováni o tom, co z toho, co my můžeme poskytnout, je na Ukrajině nejvíc potřebné. To byly vlastně hlavní otázky, které jsem paní Halibarenko dával, a snažili jsem se v tomto si situaci nějak ujasnit a myslím, že v tom budeme ještě pokračovat. Ale já jsem spíš dal žádost, aby česká strana věděla, co můžeme, protože bych chtěl předložit vládě určité návrhy toho, jak bychom mohli Ukrajině pomoci zvládnout zimu, a chtěl bych s ukrajinskou stranou vědět, že to jsou věci, které právě potřebují.

Zároveň mě paní Halibarenko informovala o politické scéně před blížícími se volbami. O tom, jak se tam atmosféra vytváří také v souvislosti s tím, co se děje na východě, a o takových věcech, jako je např. ona předběžná implementace ekonomických dohod, které existují mezi Ukrajinou a Evropskou unií v souvislosti se snahou také učinit Rusko součástí onoho řešení. To byla asi klíčová témata.

Předpokládám, nyní na Valném shromáždění OSN se příští týden sejdu také s ministrem zahraničí panem Klimkinem, kterého jsem zrovna v Kyjevě nezastihl. Byla to součást pravidelných kontaktů s ukrajinskou stranu a především sbírání informací, co by ČR mohla nejefektivněji pro občany Ukrajiny učinit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím paní poslankyni o doplňující otázku.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Možná jenom jestli by pan ministr - děkuji mu za odpověď - mohl říct pár slov o atmosféře v Kyjevě a jak na něj působila.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Osobně jsem neviděl poslance, kterého strčili do kontejneru. Jestli máte na mysli toto, co bylo v našich médiích, kolem toho jsem se nenachomýtl, takže o tom vám říct nemohu. Bohužel jsem nebyl ani v parlamentu, navštívil jsem ministerstvo zahraničí. V parlamentu, jaká je atmosféra, vám v této chvíli asi neřeknu.

Ale myslím, že to, co je asi teď úplně nejdůležitější, je, že skutečně v Kyjevě se blíží parlamentní volby, a mám dojem, že i to, co se odehrává na veřejné scéně, i prohlášení, která zaznívají, jsou významně podbarvena tím, že jde o sbírání hlasů. Možná bych teď doporučil, abychom i dění v Kyjevě a na Ukrajině posuzovali z hlediska toho, že se bude rozhodovat o složení příštího parlamentu a že to je také věc asi určité taktiky strategie, co se tam nyní odehrává a co ti kteří politici v této chvíli předvádějí, nebo jak se prezentují. To si myslím, že je dnes pro Ukrajinu nejdůležitější.

Atmosféra v Kyjevě. Pro mě bylo, přiznám se, určité překvapení, že Majdan je už úplně uklizený, vypadá naprosto civilně, už tam nejsou žádné stany ani nic takového. Ten prostor je už civilizovaný a vypadá to tam jako v normálním klidném městě. Dokonce možná, když už se ptáte na atmosféru, policie už normálně funguje. Já si pamatuji, že se tam policie bála zapnout modrá světla a vůbec na sebe upozorňovat ještě před časem. Dnes, myslím, je tam návrat do normálu. Viděl jsem, že policisté se už nestydí, že jsou policisté, a nebojí se dát najevo, že vykonávají veřejný pořádek. Takže zdálo se mi, že se Kyjev významně vrátil do normálního života v této chvíli. Myslím si, že o další stabilitě země rozhodnou volby, které teď jsou asi klíčovou událostí na obzoru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho vyčerpávající odpověď. Další interpelací se přihlásila paní poslankyně Olga Havlová, která bude interpelovat bohužel nepřítomného pana ministra Antonína Prachaře ve věci prodeje drážních domků. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. A přestože tu pan ministr není, dovolím si alespoň svou interpelaci načíst.

Pane ministře, při rozdělení státního podniku České dráhy na České dráhy a Správu železniční dopravní cesty nedošlo údajně k převzetí veškerých závazků na nástupnickou společnost. Obracejí se na mě občané, kteří měli zájem o privatizaci strážních domků. Jeden z nich na adrese Bystřice č. 67, kde měl zájemce s původní společností České dráhy řádně podepsanou nájemní smlouvu, ve které bylo v čl. 7 přímo uvedeno, "odprodej domu se již vyřizuje". Od nástupnické společnosti SŽDC obdržel k podpisu novou nájemní smlouvu, ve které se rovněž o odprodeji hovoří s tím, že si musí ale opravy dělat na vlastní náklady. Nájemce v dobré víře, že se odprodej vyřizuje, investoval do nemovitosti nemalé finanční prostředky. Plánoval opravit střechu, a bohužel, když znovu zažádal o odprodej, nebylo mu vyhověno. Naopak mu byla předložena nová nájemní smlouva, kterou bude muset podepsat jen proto, aby nebyl vystěhován.

Žádám vás o sdělení, z jakého důvodu nedošlo k převzetí veškerých závazků na nástupnickou společnost, tedy závazků i smluvně přislíbených odprodejů nemovitostí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni, které bohužel bude odpovězeno písemně z důvodu nepřítomnosti pana ministra.

My se budeme zabývat šestnáctou interpelací, je to interpelace pana poslance Josefa Šenfelda na taktéž nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci řešení povodňových škod sportovců v roce 2013. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP