(16.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Věřím, že se chcete zasadit o okamžité zpřetrhání ekonomických vazeb a zabránění porušování povinností při správě cizího majetku, ale stejně tak se domnívám, že ty věci, o kterých jsem se zmínil, je třeba řešit bezodkladně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pane ministře, prosím o doplňující odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bohužel v tuto chvíli a v tomto okamžiku musím odpovědět velmi podobně jako při té první části. Já opravdu tyto věci teď momentálně v hlavě nemám. Ale velmi pečlivě a pozorně všechny podněty pana poslance Hovorky prověříme a všechny informace, které zjistíme na otázky, které tu zazněly, mu písemně podrobně pošleme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za rafinovanou odpověď.

Druhou interpelací bude interpelovat pan poslanec Josef Zahradníček pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci řidičů a drog. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, všem dobré odpoledne.

Moje dnešní krátká interpelace je na téma řidiči, alkohol, návykové látky, a to především drogy. Je až neuvěřitelné, co dokážou všechno někteří řidiči před jízdou a možná i během jízdy konzumovat. Nejen já jsem znepokojen touto situací, která je v posledních měsících přímo otřesná. Nelze přece dále tolerovat, aby poctiví řidiči usedali za volant s pocitem, že se již nemusí vrátit ve zdraví ke svým rodinám kvůli někomu, kterému nejsou vlastní základní lidská pravidla, mezi které jistě patří pravidlo bezpečného a včasného návratu.

Proto se vás tímto ptám, vážený pane ministře, jaká opatření se chystají a kdy budou zavedeny větší sankce vůči řidičům, kteří takto porušují zákoník a usedají za volant pod vlivem těchto látek. Myslím, že situaci nemusím více popisovat, a věřím, že je známá i vám. Děkuji za pozornost a děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníčkovi. Poprosím pana ministra Milana Chovance o jeho odpověď na téma co řidiči a drogy.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, rád bych vás ubezpečil, že situace v užívání návykových látek, ať je to alkohol, nebo jsou to drogy, při řízení motorového vozidla nás nenechává ani chladným ani klidným, protože má stoupající a negativní trend ve společnosti. Když se podíváte na policejní statistiky, tak nárůst řidičů, kteří požili před jízdou drogu, se zvyšuje v řádech desítek procent v meziročním srovnání a je to daleko větší nárůst, než je to u alkoholu. Má to několik důvodů. Hlavním důvodem je velice jednoduchá dostupnost drog v České republice. Je to otázka a Ministerstvo vnitra v této věci teď v současné době - je to otázka především represi. My se na tu represi velmi pečlivě připravujeme, protože teď v této době nic jiného nezbývá. Vedle toho samozřejmě nepodceňujeme prevenci, diskusi ve školách, výukové programy a další věci, které jsou s tím spojené.

Nakoupili jsme z rezervy Policejního prezidia pro policisty sadu detekčních přístrojů pro zjištění drogy v těle řidiče při kontrolách. Jsou to jednorázové testy a jsou to i jiné tedy testy, které lze používat opakovaně. Vybavujeme policisty například zastavovacími pásy, protože pokud se takovýto řidič na silnici vydá, tak je složité ho zastavit. Buď po něm musíme střílet, jako jste si nedávno přečetli v médiích, na řidičku, která se řítila po silnici 200 kilometrů v hodině, a policisté nebyli vybavení zastavovacími pásy, a tito řidiči potom ohrožovali lidi, kteří jeli normálně a standardně v silničním provozu. Takže policie dostává detekci, dostává zastavovací pásy.

Další opatření, které se připravuje, je registr přestupků. Ideál, ke kterému směřujeme, je, aby každý policista měl ve svém autě laptop, v němž se velice jednoduše dozví, komu patří auto, které stíhá nebo které je podezřelé z páchání přestupku, a vedle toho by se dozvěděl z registru přestupků, s kým má tu čest. Kdyby takto vybavená byla hlídka, v níž byla ta policistka, kterou ten zfetovaný řidič usmrtil, možná by se tragédii dalo vyhnout, protože by si počínali asi daleko obezřetněji, kdyby věděli, s kým mají tu čest na silnici před sebou.

Vedle toho jsme spolu s paní ministryní Válkovou vytvořili zhruba přede dvěma měsíci pracovní skupinu, která posuzuje i toto téma. Takže vedle rekodifikace trestního řádu posuzujeme i téma drog a jejich vliv na řízení motorových vozidel. K tomuto tématu bude 30. 9. seminář, který by měl vyhodnotit tu dvouměsíční práci odborníků na stranách Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti, kteří by primárně měli posoudit, jestli jsou potřeba některé legislativní úpravy. Bavíme se například o tom, jestli je dobré, abychom zabavovali auta těmto řidičům, kteří opakovaně řídí motorové vozidlo pod vlivem návykové látky. Já za sebe říkám že ano. Stejný názor má i dopravní policie. Trošku jsme se přetahovali s nejvyšším státním zástupcem mediálně, ale myslím si, že to je spíš diskomunikace v této věci, když to řeknu velmi kulantně.

Například v Ústeckém kraji se vozidla těmto řidičům zabavují. Soudy tam mají jiný přístup k té věci. Já si prostě myslím, že i podle stávající legislativy lze vozidla zabavovat. Ono to tu věc nevyřeší, ale člověk, který poněkolikáté sedá za volant pod vlivem návykové látky a má v kapse klíčky od vozidla, a to vozidlo stojí před tím domem, tak samozřejmě pokušení je velké a těmto lidem už je to de facto jedno. To znamená, i to odebírání aut je jedno z opatření, která by mohla pomoct k tomu, aby se nám na silnicích tito lidé nevyskytovali. Má to své limity. Bude to mít určité právní problémy, ale musíme se o to bezesporu pokusit.

Takže k té otázce represe ještě jednou. Vybavujeme policisty detekcí, vybavujeme je zastavovacími pásy a sítěmi. Za pět milionů byly nakoupeny zastavovací pásy, které v nejbližších dnech doputují na pohotovostní jednotky. A v otázce změn legislativy 30. 9. bude seminář, kde budeme po něm informovat veřejnost, jaká je dohoda mezi státními zástupci, policisty a Ministerstvem spravedlnosti a vnitra o dalším postupu. Budu vás informovat i na půdě Poslanecké sněmovny.

Děkuji za tento dotaz.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana poslance Zahradníčka, jestli má doplňující dotaz. Mě tedy pan ministr od drog dostatečně odradil.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za odpověď. Mám ještě jeden takový námět - zda se neuvažuje o odebírání řidičských průkazů přímo na místě. Jinak bych přál policii držet palce a přeji si rychlé řešení této situace. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Třetí interpelaci bude mít paní poslankyně Marta Semelová na ministra kultury Daniela Hermana ve věci národní kulturní památky Hradiště Šárka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane ministře, obrátil se na mne občan z Prahy 6 s výzvou, abychom se zabývali sporným prodejem pozemků kolem vodních nádrží Džbán a Hostivař. Pozemky byly ve správě rušeného státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky, jehož zakladatelem byl Národní výbor hlavního města Prahy a právním nástupcem hlavní město Praha. To jako zakladatel určuje průběh likvidace skrz pověřeného likvidátora.

Průběh likvidace ukládá zákon, který předepisuje dražbu, nepovolí-li Ministerstvo financí bezúplatný nebo přímý úplatný převod. To se nestalo. Podle vyjádření současného primátora ze dne 19. června 2014 jednalo hlavní město s likvidátorem státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik v likvidaci, o smluvním převodu majetku v areálu koupaliště Džbán již od roku 2000. Likvidátor na základě žádosti hlavního města Prahy požádal Ministerstvo financí České republiky v čele se současným premiérem Bohuslavem Sobotkou o udělení souhlasu se smluvním převodem podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. To však souhlas neudělilo. Stejně tak v případě pozemků u koupaliště Hostivař. V prosinci 2012 se dostaly pozemky do dražby, byly prodány a v současné době je území nezastavitelné.

Proč se obracím na vás jako ministra kultury? V uvedené lokalitě se nachází národní kulturní památka Hradiště Šárka, proto měl prodávající ze zákona povinnost nabídnout nemovitost přednostně k prodeji Ministerstvu kultury. To prý neučinil. Pak existuje možnost do tří let převod nemovitosti ze zákona zrušit. Ptám se vás proto, pan ministře, vzhledem k tomu, že se jedná o národní kulturní památku a stát se dopustil chybného rozhodnutí, kdy nepovolil převod území pražských přírodních parků Šárka a Hostivař na hlavní město Praha, čímž ohrozil jejich základní kulturní, rekreační a krajinotvornou funkci, zda byste nezvážil využít možnosti zrušit převod z důvodu porušení § 13 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči - právo na státu na přednostní koupi kulturní památky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP