(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Myslím si, že je správné, abychom vyvíjeli maximální tlak, a vyvíjejme ho prosím společně na státní byrokracii, na státní úřady. Ten tlak je namístě. Je to zcela v pořádku. Jenom si prostě myslím, že bychom to mohli realizovat kooperativně, že bychom na tom měli spolupracovat, a myslím si, že není úplně nutné, abychom si všechny otázky pokládali a odpovídali tady prostřednictvím interpelací. Zpráva byla zpracována. Já myslím, že to poskytuje i oporu poslancům opozice, pokud jsou tam jakékoliv nepravdivé údaje, abyste příslušné úřady okamžitě kontaktovali, abyste je mohli kritizovat. Dokud zpráva nebyla na stole, tak samozřejmě bylo velmi složité, abychom odůvodnili postup státních orgánů. To, že byla matka osvobozena, jsem tady říkal před několika dny na začátku schůze Poslanecké sněmovny. Je to obsahem této písemné zprávy a mohu to potvrdit.

Pouze chci říci, že problém byl na norské straně vnímán jako velmi komplikovaný a složitý na začátku celého tohoto procesu. A bohužel stávající situace pro rodinu stále není dobrá navzdory všem snahám českých úřadů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu premiérovi. Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji, paní předsedající.

Vážený pane premiére, na mou interpelaci, která se týkala chodu Ministerstva pro místní rozvoj po odchodu současné paní ministryně na post eurokomisařky, jste již odpověděl v reakci na první interpelaci. Já bych však rád zdůraznil, že odchod ministryně přichází v době, kdy není ukončeno čerpání prostředků pro plánovací období 2007 až 2013, kdy z celkové alokace ve výši 698 mld. korun bylo doposud Evropskou komisí certifikováno pouze 55 % prostředků. V poslední čtvrtletní monitorovací zprávě o průběhu čerpání v programovém období 2007 až 2013 je také uvedeno, že limit k čerpání finančních prostředků jednotlivých operačních programů, příspěvek společenství, v roce 2014 splňuje zatím jediný operační program. Mimochodem, je to operační program Doprava. Zároveň byla Evropskou komisí dne 26. srpna letošního roku oficiálně schválena dohoda o partnerství pro programové období 2014 až 2020 a musí následovat urychlené kroky, které umožní čerpání finančních prostředků i z tohoto období. Zajištění této agendy vyžaduje vysokou prioritu vaší vlády, aby se neopakovala situace z předchozího období a čerpání prostředků z fondů Evropské unie probíhalo úspěšně.

Jak jsme zaznamenali, má s paní ministryní odejít také zkušený náměstek ministryně pro národní orgán pro koordinaci. Nebudu vám nyní pokládat otázku, chci vás však požádat, aby vaše vláda věnovala vážnou pozornost urychlené stabilizaci resortu místního rozvoje. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, myslím, že mohu navázat na odpověď na první interpelaci, která tady dnes zazněla a týkala se obdobného problému, který jste zmínil. Bude důležité nejenom to, kdo bude novým ministrem pro místní rozvoj, a já skutečně výrazně preferuji odborníka na evropské fondy, na problematiku čerpání prostředků z Evropské unie, ale bude také záležet na jeho týmu. To znamená na lidech, které si s sebou buď na ministerstvo vezme nebo s nimi na ministerstvu bude připraven dále spolupracovat. Já si nemyslím, že teď, v té nejcitlivější poloze a pozici, ve které se můžeme nacházet z hlediska čerpání evropských prostředků, si můžeme dovolit nějaké rozsáhlé personální zemětřesení na Ministerstvu pro místní rozvoj. Myslím, že potřebujeme, aby nový ministr i jeho náměstci byli lidé, kteří budou v této věci kompetentní od samého počátku.

Máte pravdu také v tom, že pokud se nabere zpoždění na začátku celého procesu, a teď už se bavím o aktuální finanční perspektivě, o nových operačních programech, pokud bychom nabrali výrazné zpoždění na samém začátku procesu, tak se to vymstí následující vládě, která tady bude v okamžiku, kdy se bude dokončovat čerpání prostředků z Evropské unie. Já bych nerad, aby nás naši následovníci, vláda, která přijde po této vládě České republiky, někdy v roce 2020 proklínali s tím, že Česká republika opět bude přicházet o miliardy nebo desítky miliard korun z fondů Evropské unie. Loni jsme ztratili 10 mld., to je ovlivněno tím, co se dělo o dva roky zpátky. Letos je riziko, pohybuje se kolem 24 mld. korun. Opět to souvisí s tím, co se dělo dva roky zpátky, někdy kolem roku 2012, kdy se situace ještě dala zachránit.

Nemůžeme změnit minulost. Snažíme se a děláme kroky k tomu, abychom přišli o co nejméně peněz, ale minulost změnit nemůžeme, nemůžeme změnit, co se stalo nebo nestalo v roce 2012 nebo v roce 2011. Máme ale plnou odpovědnost za to, co se bude odehrávat v roce 2015, a máme plnou odpovědnost za to, co se odehrává na podzim letošního roku. To znamená schválení jednotlivých operačních programů, příprava výzev, vypsání výzev na jaře příštího roku, abychom neztratili rok 2015. A to už musí být role nového ministra pro místní rozvoj. Doufám, že bude tento ministr navržen koaličním partnerem co nejdříve, ještě předtím, než paní Jourová podá rezignaci na svoji funkci.

Možná ještě k otázce přípravy na čerpání prostředků z Evropské unie. Snažíme se, abychom vytvořili maximálně jednotné metodické prostředí. Snažíme se, aby se potom pravidla už neměnila v průběhu hry. To byl bohužel jeden z velmi negativních faktorů, který nás pronásleduje až doteď - nejednotná metodika, rozdílné přístupy Ministerstva financí, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, těch, kdo finanční prostředky poskytovali. Je tady velký problém. A samozřejmě řada obcí, řada subjektů, které čerpaly evropské dotace, se dneska setkává s tím, že audity, které realizuje Ministerstvo financí, vyznívají zcela jinak než předcházející kontrolní závěry, a dostávají se do fáze, kdy musí odvádět korekce, a to samozřejmě pro nikoho z těch, kdo čerpal evropské prostředky, není příjemná situace. My jsme se po deseti letech členství v Evropské unii dostali do paradoxní situace, že řada i třeba obcí nebo podnikatelů přemýšlí o tom, jestli má vůbec žádat o evropské fondy, aby se tím, že udělají třeba jenom drobnou formální chybu z hlediska jejich čerpání, nedostali do hospodářských problémů nebo do nějaké existenční katastrofy. Prostě tohle je úvaha, která je vedena velmi často a velmi intenzivně. Tady se trošku obávám zájmu o čerpání z nových evropských fondů, pokud se nám nepodaří přesvědčit obce a podnikatele, že se situace změnila a že už nedojde k tomu, že by se měnila pravidla během hry a že by výklad metodiky negativně dopadal na ty, kdo evropské prostředky čerpali. Tím nechci říci, že se tady nestaly chyby, že některé peníze nebyly použity neefektivně. To jsou případy, které musí stát samozřejmě hlídat, musí je potrestat. Ale byl bych velmi nerad, aby byli trestáni ti, kdo udělali pouze formální chyby, a byli trestáni tím, že budou mít korekce v řádu desítek procent.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec nechce položit doplňující otázku. Dalším v pořadí je tedy pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Vážený pane premiére, přestože ekonomové hovoří o mírném oživení českého a evropského hospodářství, jsem přesvědčen, že nezaměstnanost je velkým problémem, a to nejenom u nás. Český statistický úřad uvádí míru nezaměstnanosti v naší zemi ve výši 7,4 %, což není malé číslo, zejména z pohledu situace rodin nezaměstnaných. Ve Zlínském kraji, odkud pocházím, je nezaměstnanost 7,1 %, přitom existuje potenciál, například v průmyslové zóně Holešov, zaměstnanost zvýšit. Proto se vás ptám, pane předsedo vlády, jaké konkrétní kroky činí vláda, aby zajistila nová pracovní místa. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, myslím, že to, s čím se budeme muset vyrovnávat v příštích měsících a letech, je fakt, že nezaměstnanost automaticky neklesne na předkrizovou úroveň. Nezaměstnanost, která tady byla předtím, než došlo k finanční krizi, se automaticky do České republiky nevrátí. Bude nás to stát poměrně velké úsilí k tomu, abychom dokázali alespoň snížit nezaměstnanost v sociálně nejkritičtějších oblastech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP