(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Čili domníváme se, že vzhledem k tomu, že uplyne rok a půl, kdy tady platí minimální mzda 8 500 hrubého, tak je na místě, abychom minimální mzdu zvedli nikoliv pouze o 500, ale o 700 korun. A nechci připomínat, že tady se řadu let minimální mzda nezvyšovala a výrazně a hrubě klesla její kupní síla, to znamená, že už vůbec neplní tu motivační roli, kterou by plnit měla.

Pak jsme ještě dosáhli také kompromisu v jiné otázce a to je navýšení platů pro zaměstnance sociálních služeb. Já si myslím, že to také není žádná špinavá dohoda, ale je to ocenění práce těch, kdo pracují v sociálních službách, starají se o naše rodiče a prarodiče. Ti lidé mají vysoce podprůměrné platy, když to vezmu z hlediska průměrného platu v České republice, a dělají práci, která je opravdu velmi náročná. Jsem rád, že se nám podařilo také dohodnout s koaličními partnery kompromis a zvýšíme platy zaměstnanců v sociálních službách, je na to připraveno ve státním rozpočtu 750 mil. korun. Nechci vám, kolegové a kolegyně, sahat do svědomí ani nechci sahat do svědomí panu předsedovi Fialovi, ale řada z nás před minulými volbami samozřejmě také navštívila řadu sociálních zařízení, domovů důchodců, různých zařízení pro zdravotně postižené občany. Mluvili jsme tam i s jejich zaměstnanci a určitě jsme všichni slyšeli, za jakých platových podmínek tam pracují. A já pevně věřím, že Sněmovna podpoří návrh vlády na to, abychom u těchto lidí zvýšili jejich odměňování.

A protože tady musí dojít vždycky k určitému kompromisu a vyváženému kompromisu, tak součástí té dohody byl také fakt, že my jsme jako koaliční partner podpořili nominaci hnutí ANO na pozici evropského komisaře a stáhli jsme nominaci Pavla Mertlíka, kterého jsme pokládali a pokládáme za stejně dobrého a schopného kandidáta, jako je paní Jourová. Učinili jsme to včas, byli jsme v první polovině zemí, které nominovaly svého kandidáta na eurokomisaře, čili tam nedošlo k žádnému zpoždění. Chci připomenout, že některé státy nominovaly svého kandidáta až dva nebo tři dny předtím, než Juncker rozhodl o složení Komise. A chci také jednoznačně odmítnout to, že by paní Jourová získala nevýznamné portfolio. To portfolio v minulosti zastávali zástupci Itálie, zástupci Francie, to jsou země, které jsou výrazně větší, než je Česká republika, a mají tradičně v Evropské unii výrazně větší vliv, než má Česká republika. Tady hovořím o justici. A pak je tady portfolio ochrany spotřebitele a to rozhodně není ani neviditelné ani nevýznamné portfolio, naopak je to velmi zajímavá platforma pro českého eurokomisaře. Mimo jiné se paní Jourová bude podílet na vyjednávání obchodních dohod se Spojenými státy a bude se starat o to, aby byla ochráněna práva evropských spotřebitelů.

Takže ano, došlo ke koaličnímu kompromisu. Ten měl několik aspektů a já pokládám za důležité, že ten programový aspekt je v souladu s tím, na čem se dohodla vláda. Je to v souladu s její politikou.

A pokud jde o zaměstnavatele a odbory. Odbory zvýšení minimální mzdy podpořily, zaměstnavatelé s tím nesouhlasili, ale nenarušilo to sociální dialog. A chci připomenout, že včera na jednání tripartity jak odbory, tak zaměstnavatelé podpořili návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vidím, že pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji, pane premiére. Já jsem se ptal, protože byly určité rozpory ve vyjádření členů koalice, tak jsem rád, že jste mně potvrdil, že k té dohodě došlo. Já bych si ji zase tak nepochvaloval. Jednak ty výsledky z mého hlediska nejsou moc dobré, ale samozřejmě já ani nepovažuji za rozumnou nebo úplně dobrou dohodu, kde se vyměňují programové priority za nějaké personální posty. Vůbec si také nemyslím, že to portfolio je významné. A to, co tu uvádíte, není úplné. Protože v minulosti to portfolio bylo významnější tím, že bylo spojeno s postem místopředsedy Evropské komise, což v tomto případě tomu tak není.

Já mám ale jinou doplňující otázku. To, co jste tou dohodou získali, má bohužel docela závažný dopad na naše podnikatele: zvyšuje jim to náklady. Spočítala si vláda, má vláda nějakou analýzu toho, kolik bude naše podnikatele navýšení minimální mzdy stát?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Lidí, kteří pobírají minimální mzdu v České republice, je něco přes sto tisíc. Pokud jde o státní správu jako takovou, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu, je to něco kolem 500 zaměstnanců. Čili to množství není nikterak dramatické. Nicméně problém je v tom, jak těmto lidem chcete vysvětli, aby z 8 500 korun hrubého vyžili. A jak jim chcete vysvětlit, že mají méně peněz než jejich sousedi, kteří třeba nepracují a jsou bohužel závislí na sociálních dávkách. Jak jim to chcete vysvětlit? Já myslím, že to je absolutně nemorální, to, že se držela minimální mzda na 8 500 nebo dokonce na 8 000 korun hrubého několik let. To je velká chyba.

Chci připomenout, že kromě toho, že minimální mzda má sociálně ochrannou funkci, to znamená, že má zaměstnance ochránit před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné spotřeby a sociálních kontaktů, tak zaměstnavatelům má ochranná funkce minimální mzdy zajistit základní rovné podmínky mzdové konkurence. Protože v situaci, kdy jsou tady případy, kdy poctivé firmy platí mzdu, která odpovídá odvedené práci, a pak jsou tady firmy, které těží z toho, že je tady stagnující úroveň minimální mzdy, a drží se pouze na úrovni minimální mzdy, tak to je prostě sociální dumping a je to nekalá konkurence. Myslím, že i tyto praktiky je potřeba omezit, stejně jako je potřeba omezit praktiky, kdy zejména ve službách sice ti zaměstnanci formálně oficiálně pobírají minimální mzdu, ale pak jim někdo doplácí ještě na ruku finanční prostředky, které nejsou zdaněny a ze kterých se neplatí odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Čili já se domnívám, že ten problém, tak jak jsme ho i diskutovali v tripartitě, nebude mít negativní dopady, zvýšení minimální mzdy na této úrovni nebude mít negativní dopady na zaměstnanost v České republice, a myslím, že odpovídá úrovni průměrné mzdy v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu premiérovi a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobré odpoledne, pane premiére. Jedním ze zásadních témat je oblast veřejných zakázek. Jak jistě víme, tak je to problém, který se táhne již několik let, zvláště to zaznívá i v případě přípravy nového programovacího období. Víme, že starostové se potýkají s tímto problémem a často je to jakési kladivo na naše starosty. Musím říct, že ti poctiví na to doplácejí a ti nepoctiví si cesty určitě najdou. Nicméně problém je vždy jak v efektivitě zadávání, tak i v transparentnosti.

Vláda připravuje novelu zákona o veřejných zakázkách a já bych se chtěl zeptat, v jaké fázi se tato věc nachází. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana premiéra o reakci. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, legislativní aktivita vlády je rozložena v zásadě do dvou akcí. Tou první je předložení tzv. technické novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Tady už má vláda takříkajíc splněno, protože novela byla na vládě schválena, byla odeslána do Poslanecké sněmovny. Já jsem přesvědčen, že ta novela, i když není rozsáhlá, přináší několik velmi praktických zlepšení, která by měla zrychlit a zjednodušit systém zadávání veřejných zakázek.

Chci uvést jeden konkrétní příklad, který je součástí této novely. Přijetím novely, pokud tedy bude Parlamentem schválena, dojde ke zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení za situace, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, čímž dojde k zefektivnění zadávacího procesu, které spočívá zejména ve zrychlení, a tedy zabrání se tím zbytečným průtahům a také zbytečným kalkulacím na to, že v případě, že zůstane pouze jeden uchazeč, tak zadavatel nemá jinou možnost než výběrové řízení zrušit. Čili to je řekněme ta stručná věcná novela zákona o zadávání veřejných zakázek.

Současně ale Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový zákon o veřejných zakázkách s tím, že v tuto chvíli byl předložen věcný záměr tohoto zákona. A jenom velmi stručně k obsahu věcného záměru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP