(14.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane premiére. Dříve než pozvu třetího vylosovaného, jsem nucena přečíst omluvy, abychom je měli ve stenozáznamu. Pak samozřejmě dostane slovo pan poslanec Šincl. Z dnešního jednání se omlouvá paní Ivana Dobešová z pracovních důvodů, pan poslanec Huml bez udání důvodu, paní poslankyně Lorencová z osobních důvodů, pan poslanec Komárek z osobních důvodů, pan poslanec Benešík z pracovních důvodů, pan poslanec Černý z pracovních důvodů dnes od 17 hodin a zítra celý den a pan ministr Stropnický z odpoledního jednání do 18 hodin z pracovních důvodů.

Nyní již máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, na konci srpna hledalo v České republice práci 535 tis. uchazečů o zaměstnání, což je o 8 tis. méně než v letošním červenci a o 16 tis. méně než v loňském srpnu. Na druhé straně počet volných pracovních míst vzrostl na téměř 55 tis., to je téměř o 4 tis. více než před měsícem a o 14 tis. více než před rokem. Tolik volných míst tu bylo naposledy na začátku roku 2009. To lze nepochybně označit za zlepšení. Existují v České republice ovšem kraje, kde situace je daleko horší, než vyplývá z těchto průměrných čísel. Mne trápí zejména situace v Moravskoslezském kraji, kde je počet nezaměstnaných k 31. 8. téměř 84 tis. To si lze představit jako téměř celé Pardubice včetně kojenců. V okrese Karviná je nezaměstnaných více než 22 tis., což je 12,3 %, a o jedno - jakékoliv - volné pracovní místo se uchází dlouhá fronta téměř 35 nezaměstnaných. To si lze představit jako celou Chrudim včetně kojenců. To je možná jeden důvodů, proč náš kraj opouští každý rok několik tisíc lidí.

Pane premiére, jsem dlouhodobě přesvědčen, že řešení této situace je v získávání nových investorů a také udržení stávajících, jako je tomu v případě investorů na průmyslové zóně Karviná Nové Pole, kterou jsem osobně se svými kolegy z regionu pomohl vybudovat a která dnes zaměstnává téměř 2 tis. lidí. Náš region potřebuje ovšem nové, další investory, zaměstnavatele, kteří by pomohli tuto situaci vyřešit. Měl jsem ve své bývalé funkci několik desítek setkání s investory, a tak přesně vím, co investoři chtějí. Investoři k nám nepřicházejí se sociálními projekty řešícími nezaměstnanost. Investoři přicházejí tam, kde mají nejlepší podmínky z hlediska vhodných nemovitostí, kde jim region může nabídnout pracovní síly a další podmínky pro investici. A Moravskoslezský kraj nepochybně -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, váš čas.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nepochybně musí nabídnout něco více než Praha nebo Plzeň. Z tohoto důvodu se vás, pane premiére, chci zeptat: Jakou podporu vaše vláda chystá pro náš kraj a region Karvinsko v této oblasti a na jaké nové investory v našem kraji se můžeme těšit? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, možná jen pár čísel, která se týkají celé České republiky, ale pak se vrátím speciálně k Moravskoslezskému kraji.

Za prvních šest měsíců roku 2014 eviduje agentura CzechInvest 116 investičních projektů. Ten počet výrazně převyšuje počet projektů, které byly zprostředkovány v roce 2013, to znamená o rok dříve. Letošní investice by měly přinést českému hospodářství více než 78 mld. Kč a vytvořit přes 14 tis. pracovních míst. Téměř polovina z toho počtu míst, celkem tedy 5 745 míst, by měla vzniknout právě v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, to znamená ve dvou regionech, které mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost. Pokud jde o Moravskoslezský kraj, já jsem tam nedávno byl na návštěvě. Měl jsem možnost jednat se samosprávami konkrétně v Karviné a v Orlové, to znamená v té části Moravskoslezského kraje, kde je dlouhodobě vykazována nejvyšší nezaměstnanost.

Myslím, že přístup vlády musí zohledňovat několik aspektů. Za prvé bychom měli dělat všechno pro to, abychom udrželi stávající pracovní místa. Čili jde o to, abychom se například podívali na otázku energeticky náročného průmyslu, který velmi často sídlí právě v Moravskoslezském kraji a dnes tam vytváří řadu velmi dobře placených pracovních míst, a podívali se třeba na náklady, které má tento průmysl v příspěvcích na takzvané obnovitelné zdroje. Tady vláda připravuje novelu zákona, která by těmto firmám, které mají vysokou energetickou náročnost a současně vytvářejí velké množství pracovních míst, měla poskytnout určité úlevy.

Druhý aspekt je dostupnost lokalit, ve kterých by se mohly umístit nové investice. My máme v Moravskoslezském kraji několik průmyslových zón, některé jsou již zaplněny, některé se připravují. Já jsem rád, že se podařilo využít toho, že v průmyslové zóně Mošnov byl ještě dostatek volného místa, a podařilo se tedy zprostředkovat investici společnosti Hyundai Mobis, která by tam měla vytvořit kolem 900 nových pracovních míst. Pokud jde konkrétně o Karvinou, tak se připravuje projekt průmyslové zóny Nad Barborou. Tam si myslím, že by vláda měla poskytnout městu v tomto směru maximální pomoc, abychom vytvořili nové území, kam by přímé investice mohly směřovat. Současně je potřeba zabránit tomu, aby byla ohrožena průmyslová zóna, kde hrozí eventuálně podtěžení ze strany OKD. To je průmyslová zóna, kterou vy jste zmiňoval a která je dnes z velké části zaplněna zaměstnavateli, kteří vytvářejí v Karviné velké množství nových pracovních míst.

Další aspekt je také velmi důležitý. Snažíme se teď změnit zákony, u kterých máme oprávněný pocit a máme jasné poznatky o tom, že jsou bariérami hospodářského růstu a brání dalšímu rozvoji České republiky. Jeden z těch zákonů, který potřebujeme změnit, je zákon, který definuje poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, protože já se neustále setkávám s tím, že ve stávajících průmyslových zónách, které jsou už řadu let určeny jako průmyslové zóny na základě územního rozhodnutí, tak ta zbrklá novela, která byla přijata za tuším Nečasovy vlády, dramaticky zvedla ceny za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a doslova to odrazuje desítky investorů od toho, aby v těchto průmyslových zónách realizovali své investice. Já si myslím, že to je velká chyba. Požádal jsem ministra životního prostředí, aby co nejdříve - doufám, že se to stane ještě během měsíce září - předložil do vlády novelu, která bude v průmyslových zónách, které byly v minulosti schváleny jako průmyslové zóny, poplatek za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu snižovat tak, abychom neodrazovali zbytečně investory, kteří přicházejí a vytvářejí u nás pracovní místa.

To, co je, myslím, také velmi důležité, je, abychom těmi změnami například stavebního zákona nebo procesu územního rozhodnutí maximálně zkrátili dobu implementace jakéhokoliv investičního projektu v České republice, protože i tady musíme dbát na to, abychom si udrželi konkurenceschopnost, a není možné, aby Česká republika byla na chvostu těch zemí z hlediska délky realizace investičního projektu v důsledku legislativy, která u nás platí.

Tolik jenom několik poznámek, které se týkají zejména Moravskoslezského kraje. Chci vás ujistit, že i nadále bude vláda velmi úzce spolupracovat nejenom s krajským úřadem práce, ale i s Moravskoslezským krajem jako takovým, se samosprávami v Moravskoslezském kraji. Samozřejmě prioritou zůstává také budování dopravní infrastruktury v tomto regionu. Jsem rád, že u řady staveb došlo i v uplynulých měsících k pozitivnímu posunu. I budování dopravní infrastruktury může být něco, čím vláda může nastartovat lepší hospodářský rozvoj v tomto regionu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vidím, že pan poslanec Šincl chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Ano, paní předsedající. Vážený pane premiére, zmínil jste se o průmyslové zóně Nad Barborou. Podpořením tohoto projektu by stát k nám vyslal hned dva významné pozitivní signály. Za prvé signál o tom, že stát zde hodlá investovat a dává najevo všem investorům, že se vyplatí zajímat o tento region. Za druhé se připraví nová lokalita pro vstup investic, kterou dnes Karvinsko výrazně postrádá. Z tohoto pohledu je dle mého názoru pro region tato průmyslová zóna klíčová.

Moje doplňující otázka je, zdali ještě připravujete nějaké další, nové pokračující stimuly pro náš region, které by umožnily situaci s nezaměstnaností, která je zde opravdu obrovská, zlepšit, zdali hodláte pokračovat v tomto úsilí. Jde například o zlepšení leteckého spojení, jak jste již zmínil, dopravní napojení, snížení složitosti byrokracie při přípravě projektů, územní rozhodnutí a stavební povolení apod. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já myslím, že pokud se podíváme na projekt průmyslové zóny Nad Barborou, tak je to projekt, který bude vyžadovat alespoň dva roky vytrvalého úsilí. Tady chci nabídnout podporu a pomoc ze strany vlády. Budeme hledat možnosti, jak ten projekt podpořit. Gros aktivit bude samozřejmě na samosprávě v Karviné, tak aby samospráva nadále pokračovala v úsilí o vytvoření a zainvestování této průmyslové zóny. Myslím, že je to důležitá alternativa i z hlediska očekávané restrukturalizace důlního průmyslu v tomto regionu. Musíme tady připravit možnosti pro nové zaměstnávání lidí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP