(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájila odpolední jednání. Dalším bodem podle našeho programu jsou

178.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo paní poslankyni Věře Kovářové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Prosím, aby se připravila paní poslankyně Váhalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, nominace Věry Jourové na post evropské komisařky pro justici, spotřebitelské záležitosti a rovnost pohlaví vyvolala poměrně bohatou diskusi. Jeden důležitý aspekt je však opomíjen. Jde o to, že paní Jourová jako ministryně pro místní rozvoj má nepochybně plné ruce práce při přípravách na grilování v příslušném výboru Evropského parlamentu. Jistě není chybou domnívat se, že v této souvislosti proběhla, probíhá a bude probíhat celá řada důležitých jednání, díky nimž paní ministryně zvýší svoji šanci projít úspěšně náročnou procedurou. Ostatně je to v zájmu České republiky a určitě nejen já držím paní Jourové palce.

V souvislosti se zaneprázdněností paní ministryně se velmi naléhavou otázkou stává jmenování nového představitele tohoto rezortu. Ministerstvo pro místní rozvoj, které v současnosti připravuje řadu materiálů, které se velmi podstatně dotýkají nejen obcí a měst, si plnohodnotného ministra, který se rezortu bude moci věnovat na sto procent, zaslouží co nejdříve. Termín, který zazněl v médiích, považuji za příliš pozdní a chci jen věřit, že nebyl stanoven s ohledem na termín konání komunálních voleb. Problematická pověst paní Dostálové, která je podle mých informací z tisku zvažovanou nástupkyní paní ministryně Jourové, by tomu bohužel nasvědčovala. Stranám vládní koalice by se nepochybně nehodilo, kdyby měly být nedlouho před komunálními a senátními volbami probírány kauzy paní Dostálové v oblasti čerpání evropských fondů a veřejných zakázek.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, omlouvám se, váš čas.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, apeluji na vás, aby k návrhu na jmenování nového ministra pro místní rozvoj došlo co nejdříve, nejlépe v řádu dnů. Jedině tak odvrátíte podezření, že zájmu na řádné správě takto důležitého rezortu nadřazujete volební úspěch stran vládní koalice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a slovo má nyní předseda vlády pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl také držet palce a popřát paní ministryni Jourové, aby úspěšně prošla slyšením na půdě Evropského parlamentu. Bude mít na starosti významné portfolio, které v minulosti měli zástupci například Francie nebo Itálie, a zejména oblast spotřebitelské politiky je podle mého názoru velmi atraktivní i v rámci fungování Evropské unie jako takové.

Ale abych se dostal k tomu vašemu dotazu, paní poslankyně. Já myslím, že můj postoj jako předsedy vlády je zcela jasný. Požádal jsem v uplynulých dnech předsedu hnutí ANO pana Andreje Babiše, aby co nejdříve představil nominaci na nového ministra či novou ministryni pro místní rozvoj na základě koaliční smlouvy, kterou má uzavřenou sociální demokracie s ANO a s lidovci. Z této koaliční smlouvy vyplývá, že hnutí ANO nominuje svého zástupce do čela Ministerstva pro místní rozvoj. Čili na základě koaliční smlouvy, vzhledem k tomu, že očekávám, že paní ministryně Jourová podá demisi i v návaznosti na slyšení, které má začít probíhat v Evropském parlamentu na konci tohoto měsíce a bude probíhat v těch prvních dvou týdnech v říjnu, tak se domnívám, že by bylo dobře, kdyby hnutí ANO co nejdříve předložilo návrh na nového ministra.

Těch důvodů pro to je celá řada. Nepochybně platí, že paní ministryně Jourová má teď už úplně jiné starosti, které souvisí nejenom z přípravou na slyšení, ale především s přípravou na její působení v rámci Evropské komise. Musí teď sestavit tým svých spolupracovníků, který ji bude podporovat v rámci jejího působení v Evropské komisi, musí se seznámit se svými kolegy, se kterými v Komisi bude pracovat, včetně pana Junckera. Takže těch věcí je skutečně velké množství.

Platí, že Ministerstvo pro místní rozvoj je teď extrémně vytížené, protože má na starosti nejenom koordinaci dočerpání evropských prostředků v rámci té končící finanční perspektivy, ale především je koordinační a metodickým orgánem pro čerpání prostředků z Evropské unie, které nás čeká v období 2014 až 2020. A tady je zřejmé, že v čele Ministerstva pro místní rozvoj musí být nový ministr co nejdříve, a jsem také přesvědčen o tom, že by to měl být odborník na evropské fondy, protože nový ministr pro místní rozvoj nebude mít ani minutu na to, aby se problematiku Evropských fondů takzvaně učil. Musí to být někdo, kdo už se v té oblasti orientuje, prostě protože Česká republika nemá čas. Prostě nemáme čas. My jsme se rozhodli Ministerstvo pro místní rozvoj nerušit právě proto, že pokládáme za účelné, aby tady v rámci státní správy existoval rezort, který bude zastřešovat otázku čerpání prostředků z Evropské unie. Já musím říci, že se mi to za těch sedm měsíců osvědčilo, že jsme Ministerstvo pro místní rozvoj ponechali.

Myslím si, že paní ministryně Jourová se role koordinátorky zhostila velmi dobře, a pokládal bych za užitečné, aby co nejdříve na její místo nastoupil nový ministr, který se bude všem těmto složitým věcem věnovat. Připomínám, že v tuto chvíli máme schválenu dohodu o partnerství ze strany Evropské komise. Teď už nás bude čekat projednávání jednotlivých operačních programů, to je další důležitá fáze. Budeme se muset vyjádřit k připomínkám evropských institucí k operačním programům. A já bych byl velmi rád, kdybychom do konce letošního roku měli všechny operační programy schváleny. Nejde ale jenom o to, abychom je schválili do konce letošního roku, jde také o to, aby se jednotlivá ministerstva, jednotlivé řídicí orgány dobře připravily na vypisování výzev.

Chtěl bych, abychom neztratili stavební sezonu roku 2015, čili i proto je velmi důležité, aby už teď Ministerstvo pro místní rozvoj koordinovalo postup s ostatními rezorty, připravovaly se výzvy nanečisto, tak abychom ještě před koncem letošního roku seznámili potenciální žadatele o peníze z evropských fondů z jednotlivých operačních programů, kam budou mít možnost se přihlásit, k čemu budou mít možnost se přihlásit a v jakém časovém horizontu. Ideální by také bylo, kdybychom ještě do konce letošního roku měli u jednotlivých operačních programů také harmonogram výzev. I to je další důvod pro to, aby tady byla co nejmenší přetržka a aby nový ministr pro místní rozvoj byl jmenován co nejdříve. Teď je na tahu hnutí ANO, předseda hnutí ANO, předseda hnutí Andrej Babiš, a očekávám, že v krátké době předloží konkrétní návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu premiérovi a vidím paní poslankyni na cestě k pultíku, protože chce určitě položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP