(12.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

(Někteří poslanci stojí před svými lavicemi, trochu napjatá atmosféra.) Takže kde makají, jak makají, já nevím. Dopoledne jste viděli, že asi by Sněmovna měla mít právo na přítomnost pana ministra Prachaře. Já vás skutečně nechci urážet, ale udělejte si revizi sami pro sebe. Já nechci, abyste někde vykřikovali, ale zkuste se zamyslet nad sebou, co jste za ten rok předvedli.

A pokud se týká té efektivity. Víte u omezování svobody diskuse v parlamentu myslím, že není úplně fér sem předkládat cokoli, co nebylo sjednáno, že bude konsensus a že to je skousnutelné jak pro koalici, tak pro opozici. To za prvé. Obdobná blokace je, aby někdo účelově, i když v nějakém období vyhraje volby, měnil sám o sobě zásadní věci z Ústavy a zásadní věci z volebních zákonů. Proto například je i blokace, že u změny volebních zákonů to musí potvrdit nejenom Sněmovna, ale i Senát (upozornění na čas) a vy nemůžete ten Senát přehlasovat.

Takže prosím, já vás nechci urážet, ale zkuste se nad sebou zamyslet.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Adam.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý den. Vážené ANO, mám mnohé z vás velmi rád, ale můj názor je takový, že předvolební kampaň by se měla dělat opravdu někde jinde, než tady. Tím, co se tu děje, znevažujete stav, jehož jste součástí. Děkuji. (Ojedinělý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní paní místopředsedkyně Jermanová se svou faktickou poznámkou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vám chtěla poděkovat za tuto velmi hodnotnou diskusi k programu, který tady teď projednáváme, k jednacímu řádu. Opominu osobní urážky, které se tady objevují. Já jenom musím s politováním říct, že je mi líto, že pracujeme v takovémto duchu, že zneužíváme, převracíme věci, které jsou tady prezentovány. Nicméně utvrzuje nás to v tom, že je potřeba udělat změnu jednacího řádu jakýmkoli směrem. (Ozývá se smích zprava.)

Chci za hnutí ANO říct jednu věc, že my dohody držíme. Postupovala jsem tak, jak jsme se dohodli na podvýboru pro jednací řád, kde jsme se domluvili na komplexním pozměňovacím návrhu. Ostatní tři pozměňovací návrhy jsou podány po dohodě jako individuální. Každý, kdo si ten pozměňovací návrh otevře, uvidí mé jméno. První pozměňovací návrh byl zadán do systému již na začátku roku, tudíž jsme tak šikovní, že předvolební kampaň děláme již od dubna. To je vše, co k tomu chci říct. Děkuji vám. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní má přihlášenou faktickou poznámku pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dámy a pánové, já jsem trpělivě čekal, až se dostanu jako první přihlášený do obecné rozpravy k tomuto pultíku. Zjistil jsem, že bych se nedočkal, a proto mi dovolte, abych využil, možná zneužil faktické poznámky, ke které jsem se přihlásil.

Za prvé musím potvrdit slova paní místopředsedkyně Jermanové o tom, že dohoda, která se učinila na jednání podvýboru, kde byli přítomni zástupci všech stran, směřovala tím způsobem, že vypracujeme komplexní pozměňovací návrh, který podpoří všechny strany. A má-li někdo návrh, který nemá podporu většiny nebo všech stran, pak jej předloží individuálně s tím, že logicky šance takového návrhu na schválení jsou menší.

K efektivitě jednání. Té efektivitě, o které se tady hovořilo, bude svědčit nejlépe to, když komplexní pozměňovací návrh schválíme, protože výbory budou opětovně jednat o všech pozměňovacích návrzích. A já si myslím, že ti, kteří k tomu mají co říct, tzn. lidé, kteří jsou ve svých výborech, kteří rozumějí problematice, budou dávat stanoviska ke každému jednotlivému návrhu, a tím pádem se může omezit diskuse přirozeným způsobem, tzn. lidé nebudou mít potřebu s tím, co sdělí na výboru, a tím, co se projeví ve stanovisku výboru, tak často vystupovat na jednání Sněmovny.

A musím říct, že jsem toho času využil. Přemýšlím teď zhruba tu hodinu, co jsem čekal na své vystoupení, jak naložíme s tiskovou konferencí všech politických stran, kde máme oznámit zásadní konsensus ohledně jednacího řádu. Věřím, že to ve 13.30 hodin zvládneme a že se dohodneme. A byl bych nerad, kdyby komplexní pozměňovací návrh, který je zásadní a možná i revoluční a může výrazně přispět k lepšímu fungování Sněmovny, spadl pod stůl na základě této debaty. I když jsem s řadou řečníků souhlasit mohl a s řadou nemohl, vážím si všech, vážím si toho, že máme možnost vystupovat (upozornění na čas), a to neomezeně, téměř. Děkuji. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali všechny faktické poznámky a budeme pokračovat v obecné rozpravě. Mám zde s přednostním právem pana místopředsedu Gazdíka - bere zpátky svou přihlášku. V tom případě, pane poslanče Tejci, vy jste řádně přihlášen do rozpravy. (Nemá už zájem.) Můžu vás odmazat, dobře. Další v pořadí je pan poslanec Komárek. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Po asi hodině a tři čtvrtě došlo na řádně přihlášené. To svědčí o tom, jakým způsobem tady debatujeme.

Já chci být velice smírný. A já jsem velice smírný. Kdo mě zná osobně, ví, že jsem zcela nevýbojný až zaražený člověk a ani tenhle kecpult mě nemění ve zhůvěřilé zvíře. Ale prosím vás, dámy a pánové, skutečně postupujme podle elementární logiky a zdravého rozumu. Já řeknu několik bodů a asi tu řeč nedokončím do 13. hodiny, předpokládám, že budeme tu schůzi přerušovat ve 13 hodin, takže na ni možná navážu, až navážeme na tento bod, ze stejného místa.

Ale ono to tu zaznělo a mělo by to zaznít znovu. Tady je určitý návrh na strukturování naší debaty. Je to návrh, a je potřeba to zopakovat, který neomezuje ničí práva. Ten neomezuje práva opozice. Opozice má stále možnost, pokud vystoupí všichni poslanci, obstruovat až do aleluja. Opozici se nebere právo obstruovat. Opozici se neberou žádná práva. Omezují se poněkud práva poslanců koalice i opozice. Určitá strukturovanost debaty je ve všech shromážděních nutná a většina firem nepřipouští debatu, kdy lidé nemluví k sobě, nepřesvědčují se argumenty, ale říkají svá politická stanoviska. A lidi, kteří říkají svá politická stanoviska, a to nemusí být firmy, to mohou být školy, filozofické, peripatetické debaty, všude chceme nějaká pravidla. A lidé, kteří mluví sami za sebe, poučují druhé, urážejí je - a nechci jmenovat bývalého prezidenta Václava Klause, ale už ho jmenuji, tak se nedá nic dělat - jsou pak všem ostatním nepříjemní. A my bohužel jsme takhle nepříjemní sami na sebe.

Já myslím, že tato disciplína, která, jak říkám, neomezuje opozici, ale omezuje naše ega - a je pravdou, že dámy ta ega projevují o něco méně, i když, prostřednictvím pana předsedajícího, musím ctěnou kolegyni upozornit, že mnohé dámy tu vystupují také velice razantně a napadají druhé lidi, tentokrát opravdu nebudu jmenovat - tak my prostě nechceme nic, co by někomu uškodilo, co by vzalo někomu nějaká práva. My chceme strukturování diskuse. Tedy ne klub ANO, ale poslanci v čele s Jarkou Jermanovou, kteří to navrhují. A já se k tomu hlásím. Já jsem dokonce ještě mnohem radikálnější, a mnozí jste to slyšeli, že já soudím, že tzv. přednostní právo je nedemokratická záležitost a má být zrušeno. Že přednostní právo dělí poslance na dvě kategorie: na kategorii nadposlanců a podposlanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP