(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v jednání, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Pan poslanec Pavel Šrámek se omlouvá z dnešního jednání od 11.30. Dále ve čtvrtek od 17 hodin a v pátek na celý jednací den se omlouvá pan poslanec Karel Černý, dnešní den od 19. hodiny do konce jednání z pracovních důvodů paní ministryně Helena Válková. Od 12 hodin se dnes omlouvá paní poslankyně Markéta Wernerová. Dále dnes ve čtvrtek od 15.00 po zbytek dnešního jednacího dne se omlouvá z jednání pan poslanec Martin Plíšek. Dnes mezi 18.15 a 22.00 se omlouvá paní poslankyně Věra Kovářová. A ještě dnes mezi 14.30 a 18. hodinou se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Vlastimil Vozka.

Budeme pokračovat. Další faktickou poznámku má pan poslanec Nykl, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Gazdík. Máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné dopoledne. Nebudu zde hájit žádnou stranu tohoto sporu, jenom chci říct, že něco se v této Sněmovně přece musí odehrát. To, jak Sněmovna pracuje, asi fakt nemůže nikoho uspokojovat. Přece není normální, aby Centrum pro výzkum veřejného mínění udělalo řebříček 26 povolání dle prestižnosti. Aby se udělalo 0 až 99 bodů, a div se světe, já mám výhodu, jako lékař mám těch 99 bodů - a zároveň jako nový poslanec jsem na úplně posledním místě, kde jsem dostal 25 bodů. To přece není normální, aby uklízečka, při vší úctě, je to důležité povolání, aby měla 35 bodů, zhruba jako ministři. Nemůžeme pak používat výraz, jak třeba použil pan poslanec Beznoska, tato ctihodná Sněmovna. To vůbec nejde k sobě.

Chápejte ten pokus nás nováčků, kteří jsme sem přišli, že říkáme, že tady něco musíme udělat. Může to mít chyby, náš pokus, ale jestli tu jsou lidé, kterým vyhovuje to, jak se tady pracuje, to je pro mě velké překvapení. Uvedu příklad. Řešení Ukrajiny. Přece to, co jsme dokázali po několika hodinách, se dalo shrnout dvěma větami. Všichni přece odsuzujeme to, co je na Ukrajině, a žádáme soulad s Evropskou unii. To se dalo udělat za dvě minuty. Všichni bychom se k tomu přihlásili a veřejnost by si řekla ano, ti tady chtějí pracovat nad rozumnými věcmi, a tuto důležitou věc ukončíme za dvě minuty.

Jsou země, kde projevy se musí dělat v parlamentu zpaměti. Není žádné umění číst z papíru. Jsem zvyklý z kardiologických kongresů přednášet v zahraničí, ale nečtu to z papíru. To, že mi někdo napíše a já tady budu třicet minut číst, to umí každý. Věřím, že tady každý umí slušně číst, ale kdybychom třeba měli tento bod (upozornění na čas), to by se ukázalo, jak to je. Chápejte náš pokus jako pokus něco zlepšit. Děkuji. (Potlesk klubu ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Petr Gazdík.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nemám papíry. Nečtu z papírů jako obvykle. Váš pozměňovací návrh byl načten z papírů a čten řádek po řádku, ale to je tak na okraj.

Než se dostanu k tomu, co jsem chtěl říct - jestli vám připadá normální věta, kdy Evropa čelí možná největšímu nebezpečí od druhé světové války, že nám na to stačí dvě věty, tak si fakt nerozumíme. Opravdu tak závažné ohrožení bezpečnosti, naší civilizace, naší země, a vám na to stačí dvě věty. Možná třeba hlavně abychom udělali zákony našeho ministra, zbytek nás nezajímá.

Přihlásil jsem se k něčemu jinému. Jsem zastánce svobody slova. Každý má právo tady říct, co chce, a my bychom neměli svým kolegům říkat, že to říkat nemají nebo nesmějí, ale klidně to můžeme kritizovat, polemizovat a říkat, že se mýlím nebo že mám lepší názor.

Zastanu se pana poslance Komárka. Má právo tady říkat, co chce. Sice to bylo trošku podle sebe soudím tebe, ale má na to právo. Nemám rád, když někdo chce podávat trestní oznámení za nějaké vyjádření politika. Dejme lepší argumenty, přesvědčme voliče, že ten politik není dobrý, ale netahejme do toho policii a nějaké trestní právo, že někdo něco řekl. To je podle mě úplně špatně.

Stejně tak jsem zastáncem toho, aby poslanci mohli dělat pozměňovací návrhy. A není pravda, že omezujeme nebo kritizujeme, že někdo podal pozměňující návrh. Ten pozměňující návrh nepodal poslanec. Byl podán jménem klubu, který uzavřel dohodu. Jestli nechápete ten rozdíl, tak já ho chápu. Pokud se uzavře politická dohoda, a pak jednotlivý poslanec podá svůj návrh, na tom není nic špatného. Ale já vidím problém v tom, když klub uzavře dohodu, a pak jako klub podá pozměňující návrh. A ještě proti duchu toho, co bylo dohodnuto. Jsou to vlastně návrhy, s kterými jste přišli už do vstupu toho jednání, kterým jste ostatní nepřesvědčili. Já vím, že to není nic nového, že první pozměňovací návrh byl načten, myslím, v dubnu, jestli si dobře pamatuji datum našeho pozměňovacího návrhu. To je problém, v čem se míjíme. (Potlesk ODS)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, váš čas opět vypršel, pane poslanče. Děkuji. Nyní pan poslanec Gazdík, po něm pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Chalupa. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že se tak trochu dostáváme k jádru pudla. Tím jádrem je slovo efektivita. Mnozí moji předřečníci tady řekli, že chtějí, aby Sněmovna byla efektivní. Co je to efektivnost Sněmovny? Je to to, že tady ty zákony projednáme jak na běžícím pásu, že tady budeme schvalovat jeden za druhým podle toho, jak nám který ministr nebo náš předseda poslaneckého klubu řekne? Vždyť tato diskuse je nejlepším důkazem toho, a já ji považuji za efektivní proto, že každý z nás si může udělat na tu věc názor. Laudát tady souhlasí s Kováčikem při této diskusi, Gazdík souhlasí s Okamurou. Vždyť tak si každý z nás může udělat názor. Ten názor se nevytvoří tak, že to rychle přeběhneme a že schválíme to, co nám naše stranické sekretariáty řekly.

Vždyť každý z nás sliboval na Ústavu, že se budeme řídit a pracovat pro občany ČR podle svého (důrazně) nejlepšího vědomí a svědomí. Ne podle toho, jak nám někdo řekne. Pokud chci schválit dobrý zákon, tak si každý z nás na to musí udělat sám svůj názor. A ten se rodí v diskusi, kterou bychom neměli omezovat. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní poprosím pana poslance Martina Lanka a poté pan poslanec Chalupa. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já opravdu jenom fakticky, protože si to chci tak trošku ujasnit. Vy chcete zefektivnit a zrychlit chod této Sněmovny tím, že omezíte počet vystoupení a jejich délku. Přitom se to nemá vztahovat na držitele přednostních práv, která podle mé, byť krátké zkušenosti v této Sněmovně stojí za většinou prodloužení, která tady jsou. Ještě mám v živé paměti až několikahodinové debaty, které tady probíhaly ještě před schválením programu, a do těchto debat my, obyčejní, prostí pobíječi much, nemáme šanci zasáhnout. A vy z tohoto chcete udělat standard! Tak to já vám pěkně děkuju! (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Jenom krátce. Od svých známých vím, že tato Sněmovna, nebo to, co se tady děje, si večer pouštějí lidi, když nemůžou spát nebo když pracují, a baví se tím. To je show. To, co vidí tady, co tady předvádíme, vnímají jako show. Začíná to být populárnější než nějaké pořady pana Šípa. Proč tomu tak je? No protože to, co se tady děje za peníze daňových poplatníků, na to se v podstatě dá koukat pouze jako na zábavu.

Druhá věc. Mluví se tady o efektivitě. K efektivitě fungování Sněmovny máme výbory. Takže pokud se řeší nějaké věci, předpokládám, že diskuse probíhá ve výborech, a to, co se tady potom prezentuje, se v podstatě znovu vyjadřujeme k tomu, co jsme si projednali ve výborech? Na co?

Za třetí. Kultura jednání. Včera tady padlo něco o tom, že jsme fízlovská strana. Jestli toto je kultura jednání podle vašeho vnímání vůbec etiky, tak to tedy pozdrav pánbůh.

Za čtvrté. Zajímavé je, že tady dneska ráno padlo ze strany kolegů, že chtějí projednávat zákony a že se tady nemá zbytečně mluvit, když tady promluvil pan premiér. Je to zajímavé, že to říkají zrovna oni, kteří pomocí obstrukcí a dalších nástrojů, které právě chceme řešit změnou jednacího řádu, vlastně to znemožňují, aby se tady projednávaly zákony. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP