(12.20 hodin)
(pokračuje Stupčuk)

Já si myslím, že v té diskusi unikl ještě jeden moment, a to je tedy, že se fakticky nejedná o určité omezení svobody projevu, ale že se jedná v zásadě ještě o něco důležitějšího, a to je vlastně faktické podvázání zákonodárné iniciativy nás zákonodárců. A já bych chtěl připomenout, že my jsem tím primárním nositelem zákonodárné iniciativy, a že bychom tedy velice opatrně měli vážit veškeré úpravy jednacího řádu, který by takovýmto způsobem mohl komplikovat či podvazovat možnosti a snahy nás zákonodárců předkládat návrhy zákonů a případně pozměňovací návrhy. Ustanovení například o tom - v paragrafu tuším 63 odst. 4, písm. d) -, že pozměňovací návrh by měl případně obsahovat i podrobný popis prováděcích předpisů, považuji za šílený. To je úkol hodný exekutivy, která disponuje rozsáhlým administrativním aparátem.

Takže to jsou podle mě návrhy, které jsou zcela odtržené od reality, dotýkají se každého nás, jednotlivce, poslance, který je nositelem toho základního práva, se kterým sem jde do Poslanecké sněmovny. A to je jeho výsostná pravomoc navrhovat zákony a předkládat pozměňovací návrhy. A toto právo si nenechme omezovat, braňme ho, protože toto je to, co vytváří suverenitu parlamentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Adámek, poté pan poslanec Černoch a pak pan poslanec Okamura. Pan poslanec Adámek se svou faktickou poznámkou. Není? Takže ho odmazávám, a poprosím pana poslance Černocha.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych se jenom chtěl vymezit ke slovům pana kolegy Komárka. Se vším respektem k němu, se vším respektem k hnutí ANO, tak ani já si nepřipadám jako zhůvěřilé zvíře. A nejsem obhájce pana Laudáta, ale myslím si, že tato slova nebyla fér. Nebyla fér. Jsou v tom občas emoce, člověk chce vyjádřit, chce se bránit. Myslím si, že jsme tady zažili všichni. A v té chvíli, kdy ty emoce přijdou - bylo tady bouchání do stolu, bylo tady dupání. Prostě patří to k nějakému vyjádření svého vlastního názoru. Nemyslím si, že je správné označovat někoho zhůvěřilým zvířetem, protože pokud chceme ukazovat do budoucna nějakou kulturu, nějakou výši té kultury, tak si nemyslím, že tato slova dnes měla zaznít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další v pořadí je pan předseda Okamura, poté pan poslanec Komárek.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové. No, já jsem si vytáhl tu tabulku ze 17. července. Bylo to první jednání podvýboru pro Ústavu, kde jsme projednávali 17 návrhů. Celkem 17 na ztransparentnění, řekl bych, jednacího řádu Sněmovny. Hnutí Úsvit ani jednou nebylo proti. Proto já tady odmítám populistické jednání hnutí ANO, které tady najednou předkládá názory. My jsme ani jeden nebyli proti. Je to tady tabulka černé na bílém, a proto s plnou vážností říkám: My jsme se na něčem dohodli, nalezl se kompromis, a teď tady ve Sněmovně, protože je před volbami, tady předvádět nějaké návrhy, to není správné.

A já se vrátím k těm novinkám. U služebního zákona jsme měli 80 pozměňovacích návrhů. Takže to, co bychom uvítali, a aby se tady zpružnilo jednání, aby to bylo skutečně rychlé a transparentní a nezdržovali jsme se, tak začněte pořádně pracovat prosím vás. Vládní návrh - 80 pozměňovacích návrhů včetně pozměňovacích návrhů vládních poslanců.

Jinak jsem chtěl říci - omezování času. Dokonce tady hnutí ANO navrhovalo omezování času při vystoupení při schvalování programu schůze. No promiňte, ale já bych se rád vyjádřil při programu, což bylo jediné hnutí ANO, to tady navrhovalo v tabulce. Ale já bych byl rád, abych se mohl demokraticky vyjádřit při schvalování programu schůze. Vy byste mi rádi omezili dokonce i čas, kdy já při programu schůze bych se rád vyjádřil. Je tedy pravda, že když jsme navrhovali schůzi o církevních restitucích, vy jste všude vykřikovali, jak jste proti restitucím, a pak jste to zamázli, že o tom vlastně jednat nechcete. Slibovalo se, že to bude na zářijové schůzi. Na zářijové schůzi to v programu není. No takže to jsou ty postupy, které jsou velice nestandardní. Proto neomezujte mi laskavě, mně jako předsedovi strany, prostor, kdy se chci vyjádřit, protože já mám odpovědnost vůči našim téměř 400 tisícům voličů. Oni chtějí slyšet naše názory na jednotlivé zákony, a tyto nedemokratické návrhy prosím tady nedávejte. Já se proti tomu důrazně ohrazuji! Proti diktátu (upozornění na čas) nějaké strany, protože každý máme právo se vyjádřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba, poté pan poslanec Nykl, poté pan poslanec Stanjura. Takže poprosím pana... Komárek, správně.

 

Poslanec Martin Komárek: Tak děkuji. Já jenom krátká reakce vysoce váženému kolegovi panu Urbanovi prostřednictvím předsedajícího. S dovolením vzkážu: Prosím vás, já nejsem Andrej Babiš. Mně nevyčítejte to, co říká Andrej Babiš. Vyřiďte si to s ním jako chlap s chlapem prosím. Já nejsem za něj zodpovědný.

Těm, kteří se ohradili proti termínu zhůvěřilá zvířata, vzkážu, že neposlouchají, nebo mají klapky na uších, neboť já jsem řekl, nebudu citovat přesně, že ze slušných tichých lidí se za tímto pultíkem z nějakého důvodu stávají zhůvěřilá zvířata, která urážejí druhé. Na tom trvám, to je bohužel pravda. Přečtěte si stenoprotokoly, je to prostě tak.

Další bod je velmi krátký. Těm, kteří říkají, že my omezujeme práva opozice, vzkážu: Za prvé ne my. Je to poslanecký návrh. A jestli chcete zakazovat pozměňovací návrhy, tak omezujete práva všech vy. A neomezuje práva opozice stanoví řečnickou dobu, to znamená stanoví stejná pravidla pro všechny. V žádném případě nebere opozici možnost obstruovat. Kdo si přečetl jednací řád jenom z rychlíku, tak to samozřejmě z toho zjistí, protože jakékoliv jednání může být stejně zablokováno, jak tím opozice vyhrožuje, má na to právo. Já si myslím, že demokracie je svatá věc, právo opozice se vyjádřit taky, ale to jí tento poslanecký návrh paní kolegyně Jermanové nebere.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní požádám pana poslance Koskubu a poté pan poslanec Nykl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Skutečně než na člověka přijde čas, tak ta diskuse dospěje hodně daleko. Ale myslím si, že přišla chvilka, kdy se sluší k něčemu promluvit.

Dámy a pánové, poslanci ANO bezesporu mají právo předložit svůj návrh, a my, byť jsme tím trošku zaskočeni, budeme mít možnost o něm rozhodnout. Nechci se nikoho z předřečníků vůbec dotknout, ale poněkud jsme jako příslušníci standardních politických stran, a vidím, že se standardní politickou stranou stává i Úsvit, skutečně svým kolegům sedli na lep, protože po této diskusi těstě před volbami bude jasně vidět, jak se chovají příslušníci standardních politických stran, jakou máme shodu, jak se díváme na klasický demokratický proces.

Dámy a pánové, já se za to nestydím, ano, teď tu před vámi stojí příslušník standardní politické strany, protože já pro tento váš návrh též ruku nezvednu. Ale nikoliv proto, jak slyším, že jsem politický balík, který tady nic nedělá, ani proto, jak zde slyším, že někdo je zde za lidi, a my tady jenom ve žvanírně dřepíme za peníze. Dámy a pánové, nováček má vždycky problém s tím vejít se do demokracie. Měly to Věci veřejné, vidím, že tou cestou se vydalo ANO. Ani mě nebude mrzet, když dojde do stejného cíle. Ale zvažte, co zde předvádíte. Před volbami je to pěkné, ale dohoda a politická kultura prostě k této Sněmovně patří. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP