(10.10 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Tvrzení premiéra Sobotky, že překážky, které jsou kladeny do cesty návrhu na zvýšení sociálních stipendií, jdou na vrub vedení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, nelze při znalosti procedur fungování vládní koalice a stylu jejího jednání, ale ani při znalosti všech faktů o skutečném průběhu projednávání akceptovat. Tak bych přivítal, kdyby se premiér alespoň nyní vyjádřil ke své osobní odpovědnosti za politiku vládní koalice, a to právě ve vztahu k valorizaci sociálních stipendií.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Miroslavu Grebeníčkovi za jeho uvedení tisku 265. O slovo se přihlásil předseda vlády ČR pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych chtěl především říci, vážený pane poslanče, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, že podporuji institut sociálních stipendií, protože se domnívám, že to je jeden z nástrojů, který pomáhá udržet náš veřejný vzdělávací systém dostatečně prostupným a přístupným pro studenty ze všech sociálních skupin. Chci také potvrdit, že ministr školství, a já zde mohu hovořit pouze za vládu, resp. za ministra školství, podporuje myšlenku navýšení sociálních stipendií na vysokých školách. A mohu také potvrdit, že v rámci připravované novely zákona o vysokých školách Ministerstvo školství podle informací, které jsem obdržel od ministerstva, začlenilo obdobný návrh, jako je obsažen v novele zákona o vysokých školách, kterou zmiňoval pan poslanec Grebeníček, do vládní novely zákona č. 111/1998 Sb. pro případ, že tato úprava nebude z nějakého důvodu tady v Poslanecké sněmovně schválena.

Čili sám za sebe i za ministra školství se nebráním jednání o tom, abychom dosáhli takové legislativní změny, která by umožnila navýšit sociální stipendia. Čili věcně já tady konflikt nevidím. Konflikt je v tom, jakým způsobem jsou ty návrhy projednávány na jednotlivých výborech. Nemohu zde hovořit za celou vládní koalici, mohu tady hovořit pouze za sociální demokracii a z pohledu sociální demokracie tam nevidím překážky pro navýšení sociálních stipendií. Pokud jde o stanovisko koalice, budeme muset o tomto tématu ještě v koalici jednat, abychom se pokusili v této věci sjednotit.

To je v zásadě vše, co k tomuto návrhu mohu říci. Platí, že pokud nebude přijata poslanecká novela, je vláda ochotna, je Ministerstvo školství ochotno zabývat se řešením tohoto případu a tohoto problému v rámci vládního návrhu zákona o vysokých školách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. Pan poslanec Grebeníček se hlásí o slovo ještě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Chci poděkovat za korektní stanovisko premiéru Sobotkovi. Jenom pro pořádek. Při projednávaní dané problematiku ve výboru zkráceně řečeno školském byli i novináři a následně někteří publikovali své dojmy. Opakovaně se setkáváme se zamítací mašinérií vládních poslanců většinou se zdůvodněním, že navrhovaný zákon či novela připravená poslanci opozičními jsou nesystémové. Posledním nesystémovým krokem se stal návrh na zvýšení sociálního stipendia ze současné částky 1 620 korun na 2 100 korun. K tomu uvedený novinář pokračuje: Marné bylo poukazování předkladatelů, že zatímco v roce 2004 studium jednoho dítěte na veřejné vysoké škole vyšlo asi na 3,5 tis. korun měsíčně, dnes je to v průměru 9 tis. korun.

A ještě dva či tři postřehy. Říká se v těchto textech: Návrh zákona přitom prošel do druhého čtení s tím, že ho podpořil i ministr školství Marcel Chládek. Sociální demokraté z České strany sociálně demokratické se tedy ztotožňují spíše se slovy Jiřího Zlatušky, hnutí ANO, předsedy školského výboru, podle kterého sociální stipendium nezapadá do vysokoškolského zákona.

A konečně postřeh přítomných novinářů - a mimo oficiální záznam prý od něho, rozumí se od předsedy výboru, zaznělo, že tento zákon by zvýšil oblibu KSČM, s čímž prý on zásadně nemůže souhlasit. Že by tedy ještě důležitější než rozpočtová zodpovědnost bylo to, kdo zákon předkládá? Ne, tomu se mně opravdu nechtělo věřit, ale můj přístup se výrazně posunul poté, kdy jsem si přečetl tento text: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, napsal v květnu loňského roku emeritní rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška, dlouhodobě selhává v systému podpory studia pro studenty z rodin z nižších příjmových skupin. Uvedl také, že podprůměrné příjmy se týkají více než 60 % práceschopného obyvatelstva. Jiří Zlatuška ostře kritizoval reformu terciárního vzdělávání, kdy někteří řešitelé pro sebe odnášeli částky převyšující 1 mil. korun ročně, nicméně použitelný model nevypracovali. Stávající vláda, uvedl tehdy Jiří Zlatuška na adresu Nečasova kabinetu, má přípravu zákona o finanční pomoci studentům ve svém programovém prohlášení. S ničím použitelným, zlobil se Jiří Zlatuška, však dosud nepřišla ani v náznaku.

Ve chvíli, kdy jsme přišli s jasným náznakem, i sociálně demokratičtí poslanci ve zmíněném výboru hlasovali proti. Za těch okolností musím konstatovat a požádat vás, abyste přijali nesouhlasné stanovisko. Ne, to není invektiva vůči premiérovi, ten se chová tak, jak se chová a jak tady vystoupil, ale to, co se děje kolem tohoto návrhu zákona, to prostě musím kategoricky odmítnout! Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi a nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. O nesouhlasu s odpovědí pana předsedy vlády budeme hlasovat v následujícím hlasování, ale já vás nejdřív odhlásím všechny, požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přítomných - a kolegy bych požádal, aby se zklidnili, rozhodneme o vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu, resp. návrh je na vyslovení nesouhlasu s odpovědí předsedy vlády na interpelaci Miroslava Grebeníčka v hlasování číslo 45, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh nepřijmout odpověď předsedy vlády. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 86 pro 32, proti 33. Návrh nebyl přijat. Poslanecká sněmovna tedy nevyžaduje změnu odpovědi předsedy vlády Bohuslava Sobotky na tuto interpelaci.

 

Dalším bodem je interpelace poslance Miroslava Grebeníčka ve věci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi, náboženskými společnostmi, podle sněmovního tisku 313. Pan poslanec Grebeníček odmítl odpověď pana předsedy vlády a ptám se, jestli chce své odmítnutí odůvodnit. (Ano.) Prosím, pane poslanče. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP