(10.00 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Jsem z Opavy. Musím to přiznat. Ale neznamená to v tomto okamžiku, a jsem o tom naprosto bytostně přesvědčen, že by to byl nějaký střet zájmů. Pravdou je, že v městě Opavě vznikla iniciativa, která řešila věci kolem naprosto katastrofální situace v dopravě na silnici I/11. Vznikla iniciativa, která spojila kraj, obce, spojila organizace k tomu, abychom docílili určitého pokroku, abychom docílili takové rekonstrukce, která omezí ztrátu na lidských životech. A já vím, o čem mluvím. Je v této silnici úsek, ve kterém bychom už mohli počítat desítky obětí na životech jenom proto, že silnice kapacitně nezvládá situaci mezi Opavou a Ostravou, že tato silnice je úzká, že tato silnice má taková riziková místa, která si zasluhují okamžitou, ale okamžitou pomoc. A ta okamžitá pomoc se nám nedostávala. Pak se najednou dostala a přišel ministr Bárta, ministr dopravy Bárta, který zastavil veškeré další investice na této stavbě, prostředky, které stála, konzervace této stavby. Tyto prostředky šly v podstatě ze státního rozpočtu, aniž by měly jakýkoliv efekt - konzervace stavby. Následně došlo k nástupu ministra dopravy - řeknu, že to byl kolega Stanjura, který náhle tyto práce spustil a tyto práce pokračovaly. Je z Opavy, pane kolego, je z Opavy. A rád bych vás pozval na ta místa, abyste se přesvědčil, o čem dneska hovoříme. Aktivita města Opavy a celého sdružení byla aktivitou, která souvisela s další úpravou komunikace i nad rámec města Opavy, na Bruntálsku, na Osoblažsku. Toto všechno mělo svůj význam v tranzitní přepravě na Polsko.

Dámy a pánové, já jsem si četl odpověď a nerozumím některým věcem v odpovědi uvedeným. Nechci být soudce toho, kdo tuto odpověď, kterou podepisoval pan ministr Prachař, zpracovával. Ale slyšel jsem pana ministra i v nedávné diskusi na ČT, myslím si, že to bylo v neděli v Otázkách Václava Moravce, a významně jsem zvedal hlavu a přemýšlel o tom, jestli rozumím všem slovům, která vysvětlovala některé otázky, které tam byly položeny.

Dámy a pánové, nebudu, přestože jsem koaliční poslanec, radit vládě a nebudu chtít žádné závěry. Vláda sama posoudí, v jaké situaci se věc nachází. Jenom bych poprosil, abychom to chápali i my, že tyto okolnosti se buď vysvětlí, nebo bude muset někdo svoji odpovědnost v této situaci nést. Já bych rád, aby to všechno, co bude následovat, neznamenalo další ztráty na této investici. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Klučkovi. Pan poslanec Stanjura, zatím poslední přihlášený.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Už jenom krátce. Chci říci, že v našem městě i v našem kraji svádíme líté politické souboje, to mi můžete věřit, že si toho nedarujeme poměrně dost, nicméně oblast dopravy je ta, ve které byla nalezena shoda jak ve městě, tak v kraji. První krajské zastupitelstvo přijalo zásadní strategický dokument o dopravě v Moravskoslezském kraji. Dneska už je čtvrté krajské zastupitelstvo, úplně se vyměnily role, je koalice a opozice, a dokument platí, protože jsme se na něm shodovali i s opozicí v roce 2001, proto platí i v roce 2014 a kus se udělalo.

Chci říct těm, kteří se usmívají, že mluví opavští poslanci, že za nic nelobbujeme. Akce jsou připravené, mají stavební povolení a mají vyčleněné prostředky v rozpočtu. My jenom chceme, aby to ti, kteří mohou, urychleně vysoutěžili a spustili. Všechno ostatní se už povedlo. Ve sdružení I/11, které jsme společně zakládali v roce 1999, kromě obcí byly i podnikatelské subjekty. A zase tam byli zastoupeni starostové ze zastupitelstev všech politických uskupení, která uspěla na trase I/11-I/57. Jenom pro pochopení nás, že nelobbujeme za to, abychom na úkor někoho jiného, jiného regionu, jiné komunikace vzali peníze a předali je k nám. Máme v našem regionu připravené akce. Jsou i připravené peníze. Jenom se to prostě musí spustit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozhodneme v hlasování o tom, že Poslanecká sněmovna odmítá odpověď ministra dopravy Antonína Prachaře na interpelaci Zbyňka Stanjury podle tisku 241. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili přesný počet přítomných poslanců. Ve chvíli, kdy se ustálí počet přítomných, rozhodneme o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 44. Ptám se, kdo je pro návrh odmítnout odpověď na interpelaci. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 80 pro 51, proti 16. Návrh byl přijat. (Potlesk zprava.)

 

Pan ministr dopravy Antonín Prachař bude muset odpovědět na tuto interpelaci znovu. Tím jsme se vypořádali s tiskem 241.

Pokračujeme dále. Třetí v pořadí je odmítnutá interpelace poslance Miroslava Grebeníčka, který interpeloval předsedu vlády ve věci překážek kladených poslanci vládní koalici potřebné valorizaci sociálních stipendií studentů vysokých škol. Interpelace vám byla doručena jako sněmovní tisk 265. Ptám se pana poslance Miroslava Grebeníčka, jestli chce uvést, proč odmítl odpověď pana předsedy vlády. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, jak již bylo před chvílí zmíněno, interpeloval jsem písemně předsedu vlády ve věci překážek kladených poslanci vládní koalice potřebné valorizaci sociálních stipendií studentů vysokých škol, a to s ohledem na složení Sněmovny, ve které má klíč k řešení této situace právě současná vládní koalice.

Podstata problému, o který jde, je většině z vás z jednání Sněmovny, ale mnohým i z jednání dvou sněmovních výborů, školského a sociálního, známa. Jde o navýšení sociálních stipendií z 1 620 korun na 2 100 korun. Pokud současná vládní koalice deklarovala, že její přístup k sociálním otázkám, ale i ke školství a vzdělávání bude jiný než u jejich předchůdců, mohli to poslanci koalice snadno prokázat i v tomto konkrétním případě. Na půdě školského a sociálního výboru se tak však nestalo. Poslanci ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL v rozporu s doporučením ministra školství Marcela Chládka uvedenou novelu navrhli zamítnout. A to v době, kdy podle odborných závěrů, na které se nyní odkazuje i současná sestava Ministerstva školství, se již životní náklady spojené se studiem stávají jednou z relevantních překážek uchazečů a studentů ze sociálně slabých rodin v přístupu ke vzdělání. Ministerstvo školství dokonce zmiňuje, že dochází v případě sociálně slabých studentů k faktickému omezování práva na rovný přístup ke vzdělání.

Za této situace jsem považoval za nutné oslovit písemnou interpelací přímo předsedu vlády. Jestliže totiž ministerstvo na navýšení prostředky má a jestliže ministr příslušný návrh novely zákona o vysokých školách podporuje, pak existující odpor proti valorizaci sociálních stipendií studentů bakalářských a magisterských studijních programů ze strany poslanců ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL v uvedených sněmovních výborech lze vysvětlit jedině špatným prováděním vládní politiky ze strany kabinetu jako celku a selháváním celé vládní koalice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP