(9.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Paní ministryně Válková ruší svou omluvu z jednání od 14.30, bude přítomna i na interpelacích na předsedu vlády. Od 12.15 z rodinných důvodů paní poslankyně Maxová. Dále od 9 do 18 hodin se omlouvá pan poslanec Jiří Koubek a pan poslanec Kasal se z dnešního jednání omlouvá do 12 hodin. To jsou omluvy, které byly doručeny dnes ráno. (Dotaz mimo mikrofon.) Ano, kolegu Faltýnka jsem četl.

 

Podle zákona o jednacím řádu budeme nyní projednávat

177.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
 

Jako první je nesouhlas poslance Františka Váchy. Odpověď učinil předseda vlády Bohuslav Sobotka ve věci systémových kroků, které zabrání zneužití postavení ministra financí. Jde o přerušenou odpověď na tuto interpelaci a o slovo se hlásí pan poslanec František Vácha. Požádám o klid, abych mohl udělit panu poslanci Váchovi slovo a aby pan předseda vlády slyšel jeho pokračující výhrady k odpovědi na tuto interpelaci. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dobré ráno, Já jsem svoji interpelaci podával někdy začátkem dubna poté, co se pan ministr financí vyjádřil v médiích něco v tom smyslu, že pošle kontrolu do deníku Echo 24. Odpověď jsem dostal 30. 4. Na pořad schůze se to dostalo v květnu, kde jsem se nedostal já na pořad schůze. Potom se to dostalo na pořad schůze v červnu, kde pan premiér nebyl přítomen, a dostáváme se k tomu až dneska, tzn. po šesti měsících, po půl roce, kdy mi připadá, že už je to docela dlouhá doba na to, abychom se bavili o věcech, které byly někdy před půl rokem.

Nicméně bych chtěl panu premiérovi poděkovat za to, že je přítomen. Ono za tu dobu, za ten půlrok, vyvstalo mnohem víc závažnějších problémů, které musí vláda řešit a které neřeší, nicméně když se podíváme, kolik máme bodů, na této schůzi je jich 179, teď jsme nějaké vyřešili a za den a půl jsme byli schopni se vypořádat s nějakými osmi body, přičemž jeden bod jsme tady řešili skoro celý den, kdy jste nás přesvědčovali, jak trefně řekl pan poslanec Kalousek, jste se nás snažili přesvědčit, že váš ministr financí lže. Pan Kalousek vám říkal, že mluví pravdu. Na základě těchto skutečností bych se dnes vzdal práva na odpověď na svou interpelaci a svůj čas bych věnoval tomu, abychom se zabývali věcmi, které máme na pořadu dne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Váchovi. Pan předseda vlády má zájem o repliku. Slovo má předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak jak už pan poslanec Vácha uvedl, tato aktuální událost, kterou interpeloval, je již staršího data, nicméně pan poslanec se dožadoval toho, abych jako předseda vlády navrhl a uvedl ve vládě účinná opatření, která zabrání výše uvedenému jednání ministrů, a seznámil s nimi i Poslaneckou sněmovnu.

Já bych přece jenom chtěl upozornit na fakt, že v tom čase, který mezitím uběhl, schválila tato Poslanecká sněmovna novelu zákona o státní službě. Schválila ji naprostou většinou hlasů, a to podporou širší, než byly jenom hlasy vládní koalice, a jestliže vznikaly nějaké pochybnosti o tom, že by snad některý z členů vlády mohl zneužít svoji funkci, a říkám, byly to pouze pochybnosti a nebyly tady předneseny žádné důkazy a nebyly předneseny ani za těch několik uplynulých měsíců, pak si myslím, že nejlepším preventivním systémovým opatřením je fakt, že od 1. ledna příštího roku i díky podpoře této Poslanecké sněmovny tady bude platit zákon o státní službě, který nepochybně posílí nestrannost státní správy, posílí odbornost státní správy, přispěje k její personální stabilizaci. Protože až dojde k příštím volbám do Poslanecké sněmovny, tak už nebude tak jednoduché jako dnes provádět zásadní personální změny ve státní správě, ale budou tady určité pojistky a protipojistky, které zcela rozumně v souladu s tradicí vyspělých zemí v západní Evropě budou bránit právě odborný charakter státního aparátu a fakt, aby tento státní aparát zůstal nestranný, aby zůstal neutrální, aby přirozeně realizoval politiku vlády, ale nepodřizoval se nějakým osobním rozhodnutím a osobním tlakům představitelů vlády, pokud jde o zcela konkrétní rozhodnutí např. ve věcech, které podléhají správnímu řízení.

Tady si myslím, že jsme společnými silami přijali velmi důležité systémové opatření. Neudělali jsme ho kvůli té konkrétní kauze, kterou jste zmiňoval, to tak není. Udělali jsem ho kvůli zkušenosti, kterou jsem v České republice učinili za uplynulých 25 let. Myslím si, že jsme tu zkušenost vyhodnotili správným způsobem, vyhodnotili jsme ji koneckonců i způsobem, který nám doporučuje Evropská komise.

Já jsem tady zejména z pravé strany Poslanecké sněmovny slyšel v uplynulých týdnech řadu doporučení, aby Česká republika postupovala v souladu s ostatními zeměmi EU. V tomto případě postupujeme v souladu s ostatními zeměmi EU a zavádíme nový zákon, fakticky nový systém organizace státní správy na základě zákona o státní službě. To se přirozeně dotkne také daňové správy, celní správy, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tzn. i organizací, které jsou přímo podřízeny ministerstvu financí.

Tolik cítím potřebu, pane poslanče, reagovat na váš dotaz, reagovat na vaši připomínku, tak abych tedy využil té možnosti, že jsem zde přítomen jako předseda vlády na odpovědi na písemné interpelace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Pan předseda klubu ODS se hlásil. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych zareagovat na vystoupení pana premiéra. Chci říct, že s ním souhlasím, že to, že jsme přijali nový služební zákon, a my se k té dohodě hlásíme, je dobře a že je to preventivní opatření.

Chtěl bych požádat pana premiéra, jestli se by váhou své autority mohl zasadit za to, aby ho ministři v zásadě dodržovali už odteď, nebo od doby, co jsme ho schválili, přestože bude pravděpodobně účinný od 1. ledna. Dám konkrétní příklad. Pár dní poté, co jsme to tady schválili - říkám, ceníme si té dohody -, ministr dopravy vyhodil vrchního ředitele pro legislativu, zkušeného úředníka. Mám to z otevřených zdrojů z novin. V televizní debatě, které jsem se zúčastnil, ministr Prachař říkal, že důvodem bylo to, že mu šéf legislativy zatajil, že u klíčového zákona o liniových stavbách je potřebná RIA. To je opravdu úsměvný důvod, jestli ministr po osmi měsících ve vládě neví, že u klíčových zákonů má být RIA... tak to určitě nemůže házet. V důsledku toho došlo podle mého názoru k úplnému rozpadu legislativního týmu na Ministerstvu dopravy a dojde bohužel k zpoždění klíčových zákonů, a ty zákony v dopravě skoro nikdy nemají klasický pravolevý charakter a střed, jako je to u daní, sociálního systému, zdravotního systému apod.

Souhlasím s částí, kterou řekl pan premiér, že nejlepší prevencí je, že 1. ledna nebo 2. ledna by to už nebylo možné, pokud legislativní proces dopadne tak, jak si přejeme, tzn. že to bude od 1. ledna účinné. Tak spíš prosba, protože zatím zákon účinný není, není ani platný ani účinný, aby se ministři pokud možno už chovali v intenci toho zákona a nevyhazovali klíčové státní úředníky. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP