(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - tady mám jednoho pana ministra -, zahajuji třetí jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám a žádám vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo má náhradní kartu, případně o ni žádá.

Budu konstatovat omluvy, které jednotliví poslanci a členové vlády předložili předsedovi Poslanecké sněmovny.

Ze zdravotních důvodů se omlouvá Vojtěch Adam, z osobních důvodů na odpolední jednání Markéta Adamová, z pracovních důvodů František Adámek do 13. hodin, bez udání důvodu na dopolední jednání pan poslanec Petr Bendl, do 18.30 hodin z pracovních důvodů Zdeněk Bezecný, také z pracovních důvodů do 18. hodin Jiří Běhounek, stejně Vlasta Bohdalová, Milan Brázdil, do 14 hodin Jaroslav Faltýnek, na dopolední jednání z pracovních důvodů Jan Farský, na celý den Vlastimil Gabrhel, do 15 hodin z osobních důvodů pan poslanec Janulík, z osobních důvodů Helena Langšádlová, z pracovních důvodů Leo Luzar na celý den. Do 11 hodin z osobních důvodů Vít Kaňkovský, celý den z pracovních důvodů David Kádner, do 17 hodin z pracovních důvodů Martin Kolovratník, na dopolední jednání z pracovních důvodů Vladimír Koníček, do 11 hodin z pracovních důvodů Jiří Koskuba, do 13 hodin ze zdravotních důvodů paní Jana Lorencová, bez udání důvodů Jiří Mihola, do 15 hodin z osobních důvodů Alena Nohavová, od 15.30 hodin z pracovních důvodů Nina Nováková, z rodinných důvodů Ladislav Okleštěk, do 14.30 hodin z pracovních důvodů Miroslav Opálka, z osobních důvodů Herbert Pavera, z pracovních důvodů Ivan Pilný, z pracovních důvodů Lukáš Pleticha, z pracovních důvodů Pavel Ploc, do 18 hodin z pracovních důvodů Karel Pražák. Stejně tak celý den Karel Schwarzenberg a ze zdravotních důvodů Miroslava Strnadlová, z pracovních důvodů do 14.30 hodin Karel Šidlo a ze zdravotních důvodů Václav Votava, kterého tady ale vidím - od 14 hodin, rozumím tomu. Z osobních důvodů Josef Vozdecký, z pracovních důvodů Jiří Zemánek a z pracovních důvodů Marek Ženíšek.

Ze členů vlády se omlouvají Andrej Babiš - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - pracovní důvody, Jiří Dienstbier - pracovní důvody, na odpolední jednání Marcel Chládek, to je důležité pro interpelace, Milan Chovanec - pracovní důvody, Věra Jourová - pracovní důvody, Marian Jurečka - pracovní důvody, Antonín Prachař - pracovní důvody, Antonín Prachař - pracovní důvody. A na dopolední jednání se omlouvá Martin Stropnický - pracovní důvody, paní ministryně Helena Válková od 14.30 do 16.30 hodin z pracovních důvodů. Takže na interpelace tady bude. To jsou všechny omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny do dnešního rána, a budeme pokračovat.

Dnešní jednání máme zahájit bodem 177 - ale vidím předsedu poslaneckého klubu sociální demokracie Romana Sklenáka a poté kolegu Václava Votavu, vidím další. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Vážený pane předsedající, dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovolím navrhnout několik změn v pořadu probíhající schůze. Jednak po dohodě s ministrem zahraničí navrhuji vyřadit z programu schůze body 106, 109, 111, 112, 113 a 117. Je to Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách státu, Protokol číslo 15 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, Rámcová dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Filipínami, Vietnamem a Mongolskem a dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Tyto body tedy navrhuji vyřadit, to je jeden návrh.

Druhý návrh. Navrhuji zařadit dnes po písemných interpelacích, tedy v 11 hodin, pevně bod 24, sněmovní tisk 135, což je vládní návrh zákona o elektronických komunikacích, a po něm bod 26, sněmovní tisk 213, což je návrh zákona o prekurzorech výbušnin.

Třetí návrh je pevně zařadit dnes večer po ústních interpelacích, tedy od 18. hodin, pevně body v následujícím pořadí. První bod 31, sněmovní tisk 203, návrh zákona o správních poplatcích, potom bod 18, sněmovní tisk 57, návrh zákona o hranicích vojenských újezdů, následně bod 23, sněmovní tisk 87, návrh zákona o zdravotnických prostředcích, následně bod 9, tisk 259, návrh zákona o léčivech, následně bod 10, tisk 260, návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, dále bod 15, sněmovní tisk 258, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dále bod 16, tisk 199, veterinární zákon, a bod 25, sněmovní tisk 207, o podmínkách obchodování s povolenkami.

Současně si dovoluji navrhnout, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. i po 21. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní pan poslanec Václav Votava, poté pan kolega Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Dovolil bych si také navrhnout změnu v programu této schůze, a to pevné zařazení pěti bodů na úterý 23. 9. jako první body. Jsou to prvá čtení zákonů. Jednak je to bod číslo 35, tisk 290, zákon o spotřebních daních, jedná se o líh. Dále je to bod 36, tisk 291, zákon o DPH, dále je to bod 38, tisk 293, zákon o státním rozpočtu na rok 2014, dále je to bod 41, tisk 267, zákon o celní správě, a konečně bod 42, tisk 268, zákon o celní správě související. Důvodem je samozřejmě možnost, abychom to mohli projednat potom rozpočtovém výboru. Děkuji.

Jinak projednáno s panem ministrem Babišem, za jeho souhlasu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, zdravím všechny. Pane předsedající, kolegové, dovoluji si vás požádat, abychom zařadili pevně tyto body na schůzi. Je to bod číslo 20, sněmovní tisk 179, novela zákona - změna zákonů o finančním trhu, bod 21, sněmovní tisk 209, novela zákona o auditorech, a bod číslo 22, sněmovní tisk 216, novela zákona o investičních společnostech a fondech. Navrhuji tyto body zařadit jako pevné body na pátek 19. 9. za již pevně zařazený bod 131, tisk 49, a za body pana guvernéra České národní banky, což jsou body 167, 168 a 169. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP