(18.50 hodin)

 

Poslanec Josef Vondrášek: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navázal na krásná slova kolegy Votavy. Já jsem Středočech a mám tady vyřídit od všech starostů Středočeského kraje, že prostor rušit nechtějí. Chtějí, aby tam zůstal vojenský prostor. A protože vždycky za vším jsou peníze, tak bych se zeptal pana ministra, když se tolik ušetří na zrušení prostorů Brd, kolik platíme za nájem pozemků v ostatních vojenských výcvikových prostorách. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana předsedu Hamáčka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já tady nechci vést vnitrostranickou polemiku, my si to ještě vyříkáme na klubu, ale docela závidím panu kolegovi Votavovi jeho optimismus. Protože označit za nesmysl studii, kterou si nechal zpracovat kandidát na příbramského starostu za jednu z vládních stran, já bych byl opatrnější. Buď ten pán neví, co dělá, a má dost peněz na to, aby je vyhazoval za nesmyslné studie, anebo velmi dobře ví, co dělá. Já prostě říkám, že pokud vojenský újezd v Brdech zůstane, tak studie bude k ničemu. Všechny ostatní alternativy takto jistě nevypadají.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Prosím, aby se připravil pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil obrátit naši pozornost k vojenskému újezdu Boletice, který je předmětem zejména § 2 předloženého zákona. Vojenský prostor Boletice je součástí Jihočeského kraje a významně ovlivňuje život obyvatel na obvodu jeho hranic. Jihočeský kraj se dlouhodobě zabýval myšlenkou civilního využití území vojenského prostoru Boletice a v tomto ohledu jsme tehdy, když jsem býval hejtmanem Jihočeského kraje, jednali s Armádou České republiky o možnostech, jak civilně prostor využít. Zabývali jsme se myšlenkami postupně, od zrušení vojenského újezdu až tedy po určitý kompromis, který byl při jednání s představiteli armády dosažen v roce 2005 a 2006. Tehdy bylo dojednáno, že budeme společně podporovat uvolnění jihozápadní části vojenského újezdu, té části, která přiléhá k městu Horní Planá, tedy k lipenské oblasti. (V sále je velký hluk.)

Tato myšlenka pak byla zhmotněna v deklaraci, kterou 24. května 2006 podepsali tři ministři vlády České republiky: ministr obrany, ministr pro místní rozvoj a ministr životního prostředí s hejtmanem Jihočeského kraje. Deklarace samozřejmě platí -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, pane poslanče. Počkáme, až se kolegové ztiší. Děkuji.

 

Poslanec Jan Zahradník: Též děkuji.

- a nedošlo k jejímu naplnění. Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola pak pokračoval v této snaze, uzavřel další deklaraci s ministrem obrany Vondrou, kde se též mluvilo o určitých mírnějších podmínkách na využití.

Nakonec tedy dochází k tomu, že v současném návrhu je vojenský prostor Boletice zmenšován o určité marginální části na svém obvodu, mimo jiné také o katastrální území Houbový Vrch, které se převádí k obci Horní Planá. Je to dobře. Město Horní Planá je vlastně, dá se říci, sevřeno mezi lipenskou přehradní nádrží z jihozápadu a ze severu pak vojenským újezdem Boletice. Lipno je pro Horní Planou významným rozvojovým územím, lipenská nádrž jí poskytuje možnost využívat turismus. Ovšem ze severu je obec sevřená, a proto vítám tento návrh. Dokonce si myslím jako člověk, který deklaraci tehdy podepsal, že je mou povinností pokusit se navrhnout, aby byla nyní završena.

Vzhledem k tomu, že území, které jsme tehdy navrhovali, je těžko popsatelné, dovoluji si ve svém pozměňovacím návrhu, který jsem předložil do systému, k území Houbový Vrch ještě navrhnout vyjmout z území újezdu Boletice katastrální území Maňávka u Českého Krumlova. Toto území spolu s územím Houbový Vrch má rozlohu zhruba 2 800 ha a tvoří 13 % území vojenského újezdu. Celé území, které svým návrhem navrhuji vyjmout, je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava. Je také chráněno režimem Natura 2000 tak jako ptačí oblast a také jako oblast stanovišť. Jsou zde ještě další režimy ochrany přírody. Takže o ochranu přírody zde v tomto území není potřeba mít žádnou obavu. Myslím, že jižní Čechy a oblast Šumavy si zaslouží, aby byl tento návrh podpořen a aby pro jeho obyvatele, ale zejména pro jeho návštěvníky, pro turisty, byla dána nová možnost využít krásné území Pošumaví.

Návrh je velmi jednoduchý: V § 2 odst. 3 písm. c), který hovoří o vynětí Houbového Vrchu, se právě za slova "Houbový Vrch" doplní slova "a Maňávka u Českého Krumlova". Kromě toho je třeba zase také vymezit v § 6, kde se naopak vymezují hranice zbylého vojenského újezdu Boletice, právě ono území Maňávky, čili je tam třeba vyškrtnout písm. d) a následující písmena přeznačit.

Toto je můj pozměňovací návrh, o jehož odporu ve třetím čtení vás všechny prosím a ke kterému se v podrobné rozpravě následně přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Prosím, aby se připravil pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezký podvečer, dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně. Já bych zase vrátil rád pozornost zpět na Brdy.

Slova pana poslance Votavy byla milá, hezká, já ho chápu z pozice plzeňských starostů, nicméně když se vrátíme zpět do středních Čech, tak jsme tam byli několikrát na několikahodinových jednáních se starosty. Mimo jednoho starosty by všichni byli rádi, kdyby vojenský újezd Brdy zůstal tak, jak je teď, protože samozřejmě jedna věc je příroda, která je tam fakt nádherná, musím říct, že to tam je krásné, ale další otázkou je, jestli se povede vůbec ten prostor vyčistit. Protože jak už zde bylo řečeno, jsou tam místa, která jsou zamořena, a náboje už jsou pět metrů pod tím, jsou nad tím vzrostlé břízky. Jestli se vůbec dá něco podobného vyčistit, jestli je to vůbec možné. Další věc je, že jsou tam objekty, které si myslím, že se nedají ani zrušit. Jestli v této chvíli opravdu nestojí za zamyšlení v současné situaci, co se týče bezpečnostní situace, jestli se armáda nebude opět zvyšovat, jestli se nebude navyšovat a jestli nebude znovu potřeba nějaké místo, kde by se cvičilo, jestli to není velký krok dopředu.

Samozřejmě chápu pana ministra, chápu všechny, kteří říkají, že to stojí peníze, ale myslím si, že ve chvíli, kdy se to otevře, tak za prvé armáda přijde o místo, kde může cvičit, a za druhé příroda, která tam je, to místo se nedá ochránit, ani pokud to bude chráněná krajinná oblast, protože už dneska starostové říkají: lítají tady na čtyřkolkách. Ti lidé, kteří se snaží nějakým způsobem tomu bránit - často se jedná o organizované skupiny -, jsou to vojáci. Natož ve chvíli, kdy tam bude jeden člověk a bude mít chytat někoho, kdo tam bude jezdit na čtyřkolkách. Víme, jak to funguje.

Takže pokud mohu požádat, podpořte pozměňovací návrh pana Hamáčka, kolegy předsedy, na to, aby vojenský újezd Brdy byl vyňat z rušení vojenských újezdů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci Černochovi. Vzhledem k tomu, že se blíží 19. hodina a zbývají nám vteřiny do 19. hodiny, končím dnešní jednací den, přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji schůzi do zítřejšího dne 9 hodin ráno, kdy budeme pokračovat podle schváleného programu. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP