(16.10 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Pan ministr Dienstbier už tady není, jak se dívám. Myslím, že ministr pro lidská práva by se třeba mohl také místo některých opravdu, řekněme, ne zrovna logických návrhů zabývat tím, proč tito lidé mají problém si pronajmout tyto volné byty, kde by ten příspěvek státu nebyl ani tak vysoký jako těm spekulantům s ubytovnami.

Zaujalo mě také to, co tady řekla kolegyně paní poslankyně Chalánková, kde zmínila názor, že by bylo asi vhodné a rozumné, aby obce disponovaly 20 až 30 % bytového fondu. Já s tím, paní kolegyně, naprosto souhlasím. Mám stejný názor, ale zarazilo mě, když jsem to slyšel, to - já vám to nevyčítám, paní kolegyně, v žádném případě vám to nevyčítám, že to říkáte vy jako poslankyně pravicové strany, tak si říkám -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane kolego, na paní kolegyni Chalánkovou pouze mým prostřednictvím. Děkuji.

 

Poslanec Karel Fiedler: Velmi se omlouvám panu předsedovi a obzvláště paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího. Mě tam zarazilo to, že vy jako zástupkyně pravicové strany tohle zmiňujete. Já vám to vůbec nevyčítám. Říkám, jsem s vámi v souladu, s tímto názorem. Ale jestli jsme to náhodou s tou privatizací obzvláště v bytovém fondu trošku nepřehnali. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Chalánková fakticky.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Byla jsem nějakým způsobem oslovena, tak si dovolím zareagovat také ve vší smírnosti. Jsem členkou a představitelkou konzervativní strany a pro mne ochrana rodin, dětí a bydlení, aby měly kde bydlet, je opravdu prioritou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Do obecné rozpravy ještě pan kolega Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážení zástupci vlády, kolegové, kolegyně, dovolte mi pár obecných poznámek. Problém je, že zde řešíme důsledky, ale ne příčiny. Příčiny velké nezaměstnanosti, lichvy, hazardu, ale také neuvážené privatizace bytového fondu.

Je potřeba říci, že nároky, které jsou díky situaci na pracovním trhu a v sociální oblasti, se nezmenšují, ale zvětšují. Dříve dostávali potřební tyto prostředky státu jako výpomoc na ruku. Docházelo však k tomu, že ne vždy a včas zaplatili majitelům či provozovatelům bytu či ubytovny, a tak za doby funkce ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase se uskutečnila změna a tyto příspěvky se poskytují přímo majitelům a zřizovatelům. A ejhle, nastal obrovský byznys. Od té doby nejsme schopni tento problém zastavit, zmírnit. A všimněte si, že už budeme pomalu ve funkci rok, a také jsme se s tím nedokázali rychle vypořádat. Hovořili o tom poslanci, kolegové i kolegyně.

Je třeba říci, že nás provází nový fenomén, který je varující, a to že do bezdomovectví se dostává v posledních letech daleko více mladé a střední generace. To nebylo v takovém měřítku a to samozřejmě bude pro sociální systém i sociální bydlení velice náročné. A žel, my nemáme -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale tady někde zvoní mobilní telefon, a to docela intenzivně, tak já bych chtěl poprosit - je to vlevo, ano - majitele telefonu, aby použil tlačítko, kterým ho ztlumí, protože hudební doprovod k projevu pana poslance Opálky nepotřebujeme.

 

Poslanec Miroslav Opálka: No, tak nakonec je to jak u prezentace, když se vybere dobrá melodie, proč ne?

Je třeba říci, že problém tkví také v tom, proč jsme se tak pozdě dostali k řešení, že není jeden gestor za tento problém. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí se pak těžko domlouvají, kdo bude tím gesčním, kdo bude tu legislativu mít na starosti a ty druhé v podstatě jenom pobízet k nějaké spolupráci.

A tak jsem chtěl říci, že se sice dostáváme k nějakému úseku, který zřejmě napříč politickým spektrem podpoříme, ale že nevyřešíme příčinu a nevyřešíme zřejmě to, co nás ještě do budoucna čeká, a to je problém, aby lidé měli práci, za práci odměnu, za kterou si samozřejmě koupí buď vlastní byt, nebo nájem, a tím sníží výdaje státu. To je jediná cesta, jak si pomoci.

To je několik málo poznámek z mé strany. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že nejsou další přihlášky do obecné rozpravy, tak ji končím.

Zeptám se paní ministryně, zda chce závěrečné slovo v této fázi. Pokud nechce, nemusí. Chce. Jestli chce, tak prosím, paní ministryně, teď je ten moment.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Pardon, já se omlouvám za zmatky. Já jsem chtěla - děkuji za slovo - jenom krátce komentovat příspěvky.

Chtěla jsem říci, že si musíme uvědomit, že tato situace byla skutečně léta zanedbávána. Už tady bylo řečeno o privatizaci. Obce dnes vlastní jenom 10 % bytového fondu. Právě proto problematika sociálního bydlení je tak složitá a právě proto pro mě ten termín roku 2016 je prostě realistický. Opakuji, že dvacet let se tady na tom nikdo nedohodl a já nejsem někdo, kdo to tady najednou všechno vytrhne. Diskuse prostě musí probíhat. Tento návrh, tuto novelu, já považuji opravdu za takovou první pomoc. Souhlasím s tím, že to je první krok, že to je věc, na které se musí pracovat dál. Jak říkám, jsme v situaci, kdy tato problematika byla zanedbávána celá léta.

Jinak co se týče pokroku na práci o sociálním bydlení, tak my musíme do konce tohoto roku předložit vládě koncepci sociálního bydlení, kde budou už určité základní teze. Práce probíhají, pracovní skupiny fungují.

Jinak bych chtěla komentovat k té kontrole. Tam je povinnost v současné době ubytovny musí mít provozní řád, a jestliže se do nich bude ta dávka vyplácet, tak musí mít souhlas hygieny, musí tam být souhlas stavebního úřadu. To je jedna z těch věcí, která je nová. Co se týče toho okruhu společně posuzovaných osob, tak ano, je to také administrativní zjednodušení, ale zároveň nám to umožňuje posuzovat ty, co to opravdu užívají, a nejenom ty, kteří tam jsou třeba hlášeni k trvalému pobytu. Součástí toho, aby to lépe fungovalo, by také mělo být personální posílení lidí z úřadů práce. To znamená, že bude více lidí na kontrolu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pan zpravodaj si rovněž přeje po obecné rozpravě říci pár slov. Prosím.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Krátce shrnu debatu. Z mého pohledu jsme k danému tématu zaznamenali celkem 17 příspěvků, kolegyně Chalánková vystoupila dvakrát a kolega Okamura a kolega Fiedler také dvakrát. Všichni byli věcní. Jednou tady pan kolega Kováčik říkal, že téměř všichni mluvili k tématu. Tady v tom případě kromě dvou vystoupení, která byla spíše politická, myslím pana Okamury a pana poslance Fiedlera o billboardech České strany sociálně demokratické, to bylo všechno věcné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP