(16.00 hodin)
(pokračuje Havlová)

Já se této problematice věnuji již dlouho a toto není první právní úprava, která má situaci řešit. Již v minulém roce byla předložena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která měla zavést dva hlavní principy: za prvé zastropování doplatku na bydlení podle cenové mapy, za druhé podmínění proplácení doplatku na bydlení splňováním technických a hygienických norem v bytě nebo v ubytovně, na kterou je doplatek vyplácen.

Vládní novela zákona sice tuto problematiku řeší, ale bohužel nedostatečně. Tento zákon jsme konzultovali s odborníky přímo v nejrizikovějších oblastech a bohužel ve vládní předloze identifikovali několik zjevných chyb, které způsobí, že doplatek na bydlení bude i nadále možno zneužívat. Problém je hlavně kontrola podmínek... (Poslankyně se odmlčela pro značný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou bych prosil o klid. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Olga Havlová: Problém je hlavně kontrola podmínek vyplácení doplatku na bydlení, které se týkají hlavně technických a hygienických norem, a podle vládního návrhu platí jenom možnost kontrolovat podmínky k provozování ubytoven. To je ale nedostatečné. Kontrola musí být stanovena povinně a opakovaně.

Pletichaření s ubytovnami je velký nešvar a hrubě se mi nelíbí. Bohužel ze zkušenosti v našem Moravskoslezském kraji pochybuji, že byznys s ubytovnami vláda skutečně omezí. Obrovské sociální dávky, které podnikatelům s bídou stát vyplácí, jsou pro klientelistickou chobotnici provozující ghetta nepřizpůsobivých hotových rájem. Konkrétně v Ostravě-Vítkovicích podporuje byznys s těmito ubytovnami i sociálně demokratický starosta pan Dlabal. Možná proto, že jeho spolustraník, současný zastupitel Moravské Ostravy Jan Krtička, který býval šéfem komise pro bytovou politiku a prodeje majetku a magistrátním zastupitelem, provozuje pro Vítkovice naprosto zničující byznys. Kupuje za babku domy, ubytovává v nich nepřizpůsobivé, inkasuje štědrou státní dotaci, tzv. sociální doplatek na bydlení, a pak se je zcela vybydlené snaží městu prodat zpět za drobný peníz. Výnosný byznys - levně od radnice koupit, draze pronajmout a výhodně prodat městu zpět, a to vše s podporou starosty.

Dokud politici půjdou svým vlivným straníkům na ruku, lumpárny z radnic nezmizí. Proto v pozměňovacích návrzích prosazujeme, aby byla nikoliv možnost, jak uvádí vláda, ale i povinnost, a to i opakovaně prověřovat žadatele o dávku v hmotné nouzi. Stát by měl velmi obezřetně nahlížet na kontrolu vyplácení dávek a opakovaně prověřovat žadatele právě z důvodu zamezení jeho zneužívání.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych se podělil s vámi o několik zkušeností, které mám ještě z doby, kdy jsem byl komunálním politikem. Byl jsem starostou města Kladna, kde bylo nutné řešit problematiku sociálně slabých lidí a zároveň i pro mě tehdy sociálně nepřizpůsobivých. Chtěl bych ze zkušenosti, kterou mám, varovat před tím, abychom se koncepčně věnovali, řeknu, vypočítáváním příspěvku na bydlení a vycházeli z cenové mapy, protože všichni ti, kteří jste s tímto dokumentem někdy měli něco společného, víte, že se vytváří poměrně dlouhou dobu a že není schopen zachytit takové ty rychlé změny typu odejde velký investor, velký zaměstnavatel, najednou ze dne na den propustí velkou spoustu lidí, kteří se ocitnou v sociální nouzi, a je tady třeba řešit nějaký problém, stejně jako obráceně nejsou cenové mapy schopny zachytit skutečnost, že přijde velký investor a najednou stoupne cena pozemků a nemovitostí obecně. To se stává, a cenová mapa stejně jako vycházet - a někdo z předřečníků na to upozorňoval - vycházet z cen realitních kanceláří je také nesmysl, protože to je vždy aktuální záležitost a nikoliv záležitost koncepční. Stát by v tomto ohledu měl být koncepční a neměl by vycházet z toho, že se dvě nebo tři realitní kanceláře, či jedna jediná, která v daném místě je, najednou začne určovat pravidla hry, co se týká příspěvku na bydlení. To je jedna vážná poznámka z mého pohledu.

Pak ta druhá. Pocházím z regionu, kde jsou, troufnu si říct, desítky tisíc zahradních chat a chalup. Tam se možná až polovina Pražáků stěhuje na víkendy, či významná část jich ve středočeském regionu bydlí trvale, přestože trvalé bydliště mají formálně v Praze, a žijí na chatách a chalupách. Ale vím také, že jsou chatové osady, kde je řada chat opuštěných, protože starší generace už tam bydlet nemá sílu, starat se o to o všechno, a mladá generace, té už víkendy na chalupě nic moc neříkají. Cena těchto chatek zahradních a podobně jde rapidně dolů, jakkoliv je tam přístupná pitná voda, tak jak to zde bylo řečeno, ale jsou tam i záchody, byť nejsou specifikované v tom pozměňovacím návrhu sociálních demokratů jaké. Umíte si asi sami představit, jaké záchody tam často jsou v těch zahradních osadách. Já bych se velmi nerad dočkal toho, abychom pozměňovacím návrhem pana kolegy Sklenáka a Dienstbiera dostali do situace, že tím upozorníme spekulanty na tento prostor, na šanci udělat z některých chatových osad ghetta a začít spekulovat a vykupovat je za minimální peníze, a potom lidem, kteří se octnou v nouzi, v situaci, kdy nemají nějaké řešení, jim začnou nabízet: Heleď, můžete za pár korun bydlet tady, já to na vás klidně přepíšu, ale tadyhle mi napíšete dlužní úpis či něco podobného, že v případě, že nebudete splácet, tak já vám tu chatu nakonec nedám nebo nakonec nebude vaše. A vlastně jiným způsobem začne tunelovat státní rozpočet a začneme tím pomáhat spekulantům. A mezitím budou vznikat ve Středočeském kraji a v senátorské oblasti pana senátora Dienstbiera ghetta z jednotlivých chatových osad. Před tím bych velmi varoval.

Co naopak podporuji, a myslím si, že každý, kdo prošel komunálními lavicemi, mi dá za pravdu, že je třeba, aby obce v tomto ohledu měly více kompetencí. Velmi prosím všechny ty, kteří znáte tu situaci, abychom ten návrh, který tady zmiňoval kolega Zbyněk Stanjura, podpořili a pokusili se jednotlivým zastupitelstvům dát kompetence v tom, aby mohla rozhodovat, zda takovéto zařízení bude na jejich území, případně jak se bude chovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zatím posledním vystupujícím v obecné rozpravě je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, ještě jednou.

Ještě jednou bych vystoupil k tomuto pořadu schůze. Dovolil bych si připomenout na základě toho, co tady zaznělo dnes i v souvislosti s programem této schůze, že obdobný návrh jsme již tady projednávali. Bylo to v prosinci, tuším, že to byl prosinec, kdy podobný návrh předložilo naše hnutí. Tenkrát byl zamítnut. Mohli jsme o tom debatovat, mohli jsme o tom diskutovat, mohli jsme dávat pozměňovací návrhy a mohli jsme již dnes být podstatně dál.

Mezitím je situace taková, že tak jak jsem se dočetl z dostupných médií, a prosím třeba paní ministryni, aby to okomentovala, jestli to tak je, nebo není, ale myslím si, že to jsou údaje, které jsou dostupné, že měsíčně vyplácíme na podporu sociálního bydlení, v podstatě na ty ubytovny, jednu miliardu. Čerpám údaje z médií, které byly prezentovány. Proto se tedy obracím, paní ministryně na vás, abyste to mohla okomentovat. V každém případě, ať ta částka je taková, jakou jsem tady uvedl, nebo jiná, nebo nižší, tak to jsou finanční částky, které jsou vypláceny asi zbytečně už po nějakou dobu. Kdybychom se tímto zákonem tady zabývali již dříve a upravili ho, třeba ten náš návrh, tak ta situace pro řadu lidí mohla už dávno být vyřešena. Určitě bychom tak přispěli do státního rozpočtu nějakou částkou - my jsme tady řešili miliardu v dani z příjmů, v dani z přidané hodnoty a nějaká ta koruna by se ve státním rozpočtu určitě ušetřila.

Druhý paradox, který tady dneska zazněl, je to, že my tady řešíme ubytování pro lidi, kteří žijí v jedné místnosti několik rodin, několik osob - já jsem tedy z Moravskoslezského kraje také - a možná že paradoxně situace, dostáváme se opět k známé firmě NWR a RPG Byty, že tam jsou volné byty, paradoxně. Ne všechny byty jsou obsazené. My tady na jedné straně řešíme, kam dát lidi, a platíme spekulantům s ubytovnami opravdu nehorázné částky, na druhé straně jsou volné byty. Tady se zamysleme nad tím, jestli je to v pořádku, kam jsme to dotáhli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP