(14.50 hodin)

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěla bych zareagovat na vystoupení, které tady teď zaznělo. My jako klub KSČM bychom určitě podporovali a vždy jsem prosazovali, aby přídavky na dítě byly na každé dítě, aby porodné bylo na každé dítě. V tuto chvíli je ovšem návrh předložen tak, jak je předložen. Myslíme si, že každá koruna je pro rodiče dobrá, proto to podporujeme.

Na druhou stranu bych chtěla ještě ale zareagovat na to, co tady zaznělo, že by to mělo být podmíněno tím, že člověk, který má dostat tyto peníze, musí pracovat, nesmí být dlouhodobě nezaměstnaný apod. Prosím vás, pokud máme v České republice statisíce lidí bez práce, kde v některých regionech jsou fronty na jedno pracovní místo, tak objektivně toto není možné zajistit. A mnohdy za to sami tito lidé nemohou, že nemají práci. S tím si myslím, že se nedá souhlasit.

Pokud jde o čistý trestní rejstřík, myslím si, že mezi námi je řada lumpů, kteří mají čistý trestní rejstřík, a řada těch, kteří někde uklouzli, ale určitě by na to neměly doplácet děti, takže i toto považuji za naprosto neopodstatněné. Děkuji. (Potlesk KSČM)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Martě Semelové a ještě jednou požádám všechny kolegy - paní kolegyně Hnyková už jde -, ale ještě požádám kolegy a kolegyně, aby diskuse, které se netýkají tématu, přesunuli do předsálí, a projednávané téma aby mělo atmosféru, ve které se dá zaznamenat každé slovo přednášejícího.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, máme tu druhé čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění dalších předpisů, sněmovní tisk číslo 255. Já si dovolím navázat na našeho předsedu pana Tomia Okamuru a věřím, že vám vnesu i další pohled.

Věřím, že se porodné navýší o požadovanou částku a celá ČR, která je polepená plakáty sociálních demokratů, kde píší, že se navýšilo porodné, a nad tím heslo "schválené" bude pravdivé. Jen si myslím, že plakáty tohoto typu jsou zavádějící. Psát na reklamní plakáty to, co podpoří většina poslanců a jde z kapes daňových poplatníků, a přivlastní si to jen jedna politická strana, je nefér, ale taková je politika, to jsem již poznala a paní ministryni požádám, aby to vyřídila panu předsedovi Sobotkovi. Děkuji.

Vrátím se zpátky k důvodové zprávě. Cílem této novely je podpořit rodiny s malými dětmi. Co bude dál? Zvýšení porodného bude státní rozpočet stát cca 480 milionů. Ale jaká bude další podpora těchto rodin? Mít dnes dítě není vůbec jednoduché a rodiny s malými dětmi se musí opravdu velmi uskromňovat, a to se prosím netýká jen sociálně slabých rodin, ale i těch běžných.

Vrátím se k plakátům. Čtu: zajistíme dostatek míst v mateřských školách. Zatím se výrazně nic nenavyšuje. Co dál? Co kvalita škol, družin, nabídka zájmových kroužků? To vše stojí peníze. Je-li dítě nadané, rodina se uskromní, aby mu dala vzdělání, protože to je ta nejlepší investice pro jeho život. A já se ptám, kde je zde výrazná podpora rodin s dětmi. Proč zde není nastavena koncepce podpory rodin od narození až do ukončení vzdělání? Velmi často teď slýchávám od občanů připomínky, že navýšení porodného je výkřik do tmy, dobrý předvolební tahák, který pánové a dámy ze sociální demokracie uchopili marketingově na výbornou. Pročítala jsem koaliční smlouvu - a opět podpora rodin na pět řádků. Kromě výživného a podpory porodného na druhé dítě zde tento bod příliš není řešen.

My všichni bychom se měli zasadit, aby rodiny s dětmi byly více podporovány, a to výraznou podporou v daňové oblasti, ať si řádně žijící rodina, která žije pospolu, rozhodne o finančních částkách, které zůstanou v rodinném rozpočtu, ve prospěch svého dítěte. Ale upozorňuji, že tato úleva musí být významná.

Je nutné hledat další možnosti podpory. Tu vidím ve velké variabilitě školství. Máme-li nyní nápor na mateřské školy, zákonitě bude následovat nápor i na vstup do škol, školních družin. Je nutné, aby se systém více přizpůsoboval jednotlivým letům a požadavkům, aby děti nemusely chodit hned po škole domů a my se nemuseli o své děti bát. Proč více nepodporovat školství v mimoškolních aktivitách a zájmových kroužcích? Byl by to další zdroj pracovních míst. A proč více nemyslet na venkovské školy, kde dostupnost kulturních, společenských a sportovních aktivit je omezená, protože když se někam jede, je to finančně mnohem náročnější než pro děti žijící ve městech a mající vše na dosah. Věnovat více pozornosti výchově dětí, vedení ke sportu a zároveň k zodpovědné přípravě na své budoucí povolání, rovnoměrně vyvážit přípravu na budoucí povolání, to vše je důležité v koncepci zohlednit.

Co se týká žen matek, nemají to jednoduché na trhu práce. Chce-li mít rodina dítě, je to prostě problém. Kolik výhod se poskytuje ženám matkám? Není zde dostatečná nabídka zkrácených úvazků. Je-li dítě nemocné, je to špatné, zaměstnavatel zuří. Na zkrácených úvazcích musí matky a otcové někdy vykonávat tolik práce, kolik běžně zabere jeden plný úvazek. Samozřejmě, že se to prolíná do života rodin, výchovy dětí, jejich uspěchaného života s následky, které vedou k rozpadu těchto rodin. A vy to znáte všichni.

Závěrem bych chtěla říci, že navýšení porodného je určitě přínosem pro mladé rodiny, a my to za hnutí Úsvit, jak už tu bylo řečeno, podpoříme ve třetím čtení. Ale je nutné se zamyslet a připravit komplexní opatření, aby rodina byla tím nejdůležitějším článkem naší společnosti, aby mít dítě nebylo přepych, a vytvořit nejen začínajícím rodinám lepší start do života, ale rodinám s dětmi pomoci. A to je na nás všech. My se za hnutí Úsvit nezříkáme zodpovědnosti na tvorbě takové celospolečenské koncepce podpory rodin s dětmi, která bude mít přesah i přes toto volební období.

Já vám, vážené kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Hnykové. Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Adolf Beznoska. Znovu žádám kolegy, včetně jeho stranických kolegů, aby ho nechali, řekl bych, v klidu přednést svůj příspěvek do obecné rozpravy v druhém čtení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., Občanská demokratická strana podpoří. Rozšiřuje se okruh rodin, kterým náleží podpora, protože se zvyšuje násobek z 2,4 na 2,7, pro vaši informaci v penězích vyjádřeno je to, rozhodný příjem se zvyšuje z 18 504 korun na 20 817 korun, to je částka, o které se bavíme.

Občanská demokratická strana má jeden z pilířů "solidarita zodpovědných", takže v tomto případě se k tomu velmi rádi přihlašujeme. Nechci se bavit o tom, jestli je to celé koncepční, nebo není, ale tento návrh naši podporu má.

Díval jsem se po Evropě. Některé země podpory tohoto typu vyplácejí, některé nikoli. Například Rakousko, Německo, Nizozemí nevyplácí, Švýcaři to mají po kantonech, Finové, Španělé, Řekové v určitých variacích tyto příspěvky také vyplácejí. ČR je jedním ze států, kterým na tomto záleží, chce pomoci. A vlastně historicky byl tento příspěvek koncipován jako pobídka pro pořízení výbavičky pro novorozeně. V tomto duchu si myslím, že to je správně, a podpoříme to. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP