(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v přerušeném jednání, a to tak, že máme na dnešní odpoledne pevně zařazené body. Než k nim přistoupíme, budeme konstatovat omluvy, které přišly předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od pana poslance Brázdila, který se omlouvá od 14.30 do půlnoci z pracovních důvodů. A stejně tak se od 14.30 omlouvá pan kolega Holeček.

 

Pevně bod zařazený na dnešní odpoledne podle rozhodnutí je bod číslo

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 255/ - druhé čtení

Požádal bych, aby místo u stolku zpravodajů zaujali svá místa ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a paní zpravodajka výboru pro sociální politiku Gabriela Pecková. Paní ministryně Marksová z pověření vlády předložený návrh zákona uvede. Prosím, aby se ujala slova. Ještě než tak učiní, budu konstatovat, že návrh jsme v prvém čtení přikázali právě výboru pro sociální politiku a usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 255/1.

Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, na úvod druhého čtení bych tady jenom stručně připomněla, že tento vládní návrh zákona se zabývá především problematikou porodného, a to že rozšiřuje porodné i na druhé dítě, a to ve výši 10 000 korun, přičemž tím druhým dítětem je chápáno druhé živě narozené dítě bez ohledu na to, při kolikátém porodu se toto druhé živě narozené dítě narodí. (V sále je hluk.)

Zároveň je důležité, že se zvyšuje koeficient životního minima z 2,4- na 2,7násobek příjmů, což znamená, že se rozšiřuje okruh rodin, které mají na porodné nárok. A zároveň se porodné, ten nárok, rozšiřuje -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás požádám ještě chviličku, než se Sněmovna uklidní. Prosím, páni kolegové a paní kolegyně, kdybyste případné debaty na jiné téma přenesli do předsálí a nechali v klidu paní ministryni přednést úvodní slovo. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. Ten nárok se také rozšiřuje o případy, kdy bylo u dítěte do jednoho roku soudem rozhodnuto o osvojení dítěte nebo o jeho svěření do pěstounské péče před osvojením.

Jinak bych ještě ráda konstatovala, že výbor pro sociální politiku přijal usnesení, kterým doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona projednat a schválit ve znění tohoto předloženého vládního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Nyní požádám paní Gabrielu Peckovou, zpravodajku výboru, aby nám usnesení výboru a jednání výboru přiblížila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Pane předsedající, než začnu, tak bych jenom řekla, že u stolku zpravodajů je zasunuta karta nějakého mého předchůdce. Nechci se jí dotýkat, ale něčí je, tak ať si ji vyndá. (Smích v sále.)

Takže si teď dovolím přečíst usnesení výboru pro sociální politiku z 9. schůze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 255.

Po úvodním slově Petra Šimerky, náměstka ministryně práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě poslankyně Gabriely Peckové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 255, zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny, ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu identifikačními kartami, abychom potom případně zapomenuté karty jaksi neevidovali několikrát.

Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Tomio Okamura, poté už v rozpravě máme jednu přihlášenou do obecné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP